Meny

Om tillstånd beviljas för vistelse i Finland, går det nu att få personbeteckningen utan separat ansökan