Rådgivning

Du får personlig rådgivning hos Helsingfors stads immigrationsrådgivning om uppehållstillstånd och EU-registrering samt i medborgarskapsärenden och främlingspassärenden.

Tjänsten är kostnadsfri och även personer utanför Helsingfors kan kontakta tjänsten.

Migrationsverkets kundtjänstnummer erbjuder information om uppehållstillstånd, främlingspass, registrering av EU-medborgares uppehållsrätt och medborgarskap. Av säkerhetsskäl kan vi inte lämna uppgifter om enskilda asylansökningar.

Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska.

Meny