Hoppa till innehåll

Statistik om tillfälligt skydd

Statistik om tillfälligt skydd uppdateras varje tisdag.

Antalet ansökningar

  • Till och med den 6 februari 2023 har det lämnats in sammanlagt 49 726 ansökningar om tillfälligt skydd. 
    • Ukrainska medborgare har lämnat in 48 807 ansökningar.
    • Medborgare i andra länder har lämnat in 919 ansökningar.

Den uppskattade behandlingstiden

För närvarande är den förväntade behandlingstiden för en ansökan om tillfälligt skydd en vecka. När beslutet har fattats, skickar Migrationsverket beslutet till sökanden per post. Enligt Migrationsverkets uppskattning tar det ungefär en vecka för posten att komma fram. Detta betyder att du får ett beslut efter ungefär två veckor från inlämningen av ansökan. 

När beslutet har fattats, beställer Migrationsverket ett uppehållstillståndskort åt dig. För tillfället tar det ungefär två veckor att få uppehållstillståndskortet.