Hoppa till innehåll

Statistik om tillfälligt skydd

Statistik om tillfälligt skydd uppdateras varje vardag från måndag till fredag.  

Antalet ansökningar

  • Till och med den 18 maj 2022 har det lämnats in sammanlagt 23 781 ansökningar om tillfälligt skydd. 
    • Ukrainska medborgare har lämnat in 23 482 ansökningar.
    • Medborgare i andra länder har lämnat in 299 ansökningar.
  • Ukrainska medborgare har lämnat in 1741 asylansökningar till och med den 18 maj 2022.
  • Sammanlagt 1221 ukrainare har ansökt om både asyl och tillfälligt skydd, vilket betyder att det totala antalet ukrainska sökande är 24 002. Av alla ukrainska sökande har 23 994 lämnat in sin ansökan efter den 24 februari 2022. 

Beslut

  • Till och med den 18 maj 2022 har Migrationsverket avgjort 20 622 ansökningar om tillfälligt skydd.

Den uppskattade behandlingstiden

För närvarande är den förväntade behandlingstiden för en ansökan om tillfälligt skydd en vecka. När beslutet har fattats, skickar Migrationsverket beslutet till sökanden per post. Enligt Migrationsverkets uppskattning tar det ungefär en vecka för posten att komma fram. Detta betyder att du får ett beslut efter ungefär två veckor från inlämningen av ansökan. 

När beslutet har fattats, beställer Migrationsverket ett uppehållstillståndskort åt dig. För tillfället tar det ungefär två veckor att få uppehållstillståndskortet.