Hoppa till innehåll

Statistik om tillfälligt skydd

Statistik om tillfälligt skydd uppdateras varje måndag.

Antalet ansökningar

  • Till och med den 25 september 2022 har det lämnats in sammanlagt 39 868 ansökningar om tillfälligt skydd. 
    • Ukrainska medborgare har lämnat in 39 397 ansökningar.
    • Medborgare i andra länder har lämnat in 471 ansökningar.

Beslut

  • Till och med den 25 september 2022 har Migrationsverket avgjort 38 357 ansökningar om tillfälligt skydd.

Den uppskattade behandlingstiden

För närvarande är den förväntade behandlingstiden för en ansökan om tillfälligt skydd en vecka. När beslutet har fattats, skickar Migrationsverket beslutet till sökanden per post. Enligt Migrationsverkets uppskattning tar det ungefär en vecka för posten att komma fram. Detta betyder att du får ett beslut efter ungefär två veckor från inlämningen av ansökan. 

När beslutet har fattats, beställer Migrationsverket ett uppehållstillståndskort åt dig. För tillfället tar det ungefär två veckor att få uppehållstillståndskortet.