Hoppa till innehåll

Statistiktjänst

Den mest aktuella statistiken hittar du i Migrationsverkets statistiktjänst.

  • Gå till sidan statistik.migri.fi.
  • Välj från den vänstra kanten ansökningar eller beslut.
  • Välj från tidssträckan perioden du vill granska. Perioden väljs genom att dra på väljaren.
  • I övre kanten ser du det totala antalet ansökningar eller beslut under den period som du har valt.
  • Du kan granska statistiken närmare genom att begränsa valet i menyn till vänster.

Talen ändrar enligt dina val.

Resultat med under fem ansökningar eller beslut syns gråa (kan inte visas) i grafiken, så att sökandena inte kan identifieras på basis av statistiken.

Ny statistik publiceras från och med år 2017 enbart i statistiktjänsten och inte längre i pdf-format. Statistik för åren 2015–2016 finns dock både i statistiktjänsten och på webbsidan Statistik.

Meny