Kontaktinformation till medierna

Om du söker bakgrundsfakta eller statistik om uppehållstillstånds-, asyl- och medborgarskapsansökningar samt -beslut, bekanta dig först med vår webbplats. Kommunikationen kan inte besvara kundförfrågningar om ansökningar. Om du har en fråga som gäller en egen eller en närståendes ansökan, kontrollera om svaret finns på sidan Frågor och svar, eller kontakta vår kundtjänst.

Mediemobil

Under tjänstetid: Vårt mobilnummer för media är 0295 433 037. Du kan också kontakta oss per e-post: media@migri.fi.

Twitter: @Maahanmuuttovir

På kommunikationsenheten betjänas du av:

Extern kommunikation

Klaus Kaartinen
kommunikationsdirektör

Aino Likitalo
kommunikationschef

Jaana Vaahtio
informatör

Hanna Paasikoski
kommunikationsassistent

Akseli Saviranta
projektinformatör
Auda-projektet (frivillig återresa)

-

Intern kommunikation

Kaisa Härkisaari
informatör

Miia Kontteli
kommunikationsassistent

Sonja Strömberg
kommunikationsplanerare

Eini Perttilä
projektchef

-

Kundupplevelse

Harriet Mallenius
kundupplevelsedirektör

 

EASO – information om asylfrågor och trender inom EU

Om du behöver information om asylfrågor och trender inom EU, kan du kontakta det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO). På EASO:s webbplats finns det bland annat statistik och analyser om asylärenden inom EU.

European Asylum Support Office
Tfn: +356 22487500
E-post: info@easo.europa.eu
Webbplats: http://easo.europa.eu/
Spokesperson: Jean-Pierre Schembri

Meny