Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för vetenskaplig forskning

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om

 • du ska komma till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning
 • du endast har avlagt lägre högskoleexamen
 • rättsförhållandet mellan dig och forskningsorganet inte är ett anställningsförhållande.

Om du har avlagt lägre högskoleexamen och du har ett anställningsförhållande med forskningsorganet, kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av annat arbete.
 

 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 1–2 månader / 

  fortsatt tillstånd 1–2 månader

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 520 € / 

  fortsatt tillstånd 430 €

   

Gör så här:

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du redan befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna den förväntade behandlingstiden för din ansökan här.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Dessutom måste du uppfylla följande villkor:

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad.

 • Om du ska bedriva vetenskaplig forskning i Finland och du inte står i ett anställningsförhållande till forskningsorganet, måste du ha minst 1 000 euro per månad till ditt förfogande för dina levnadskostnader i Finland. Du kan trygga din försörjning med egna tillgångar eller med ett forskarstipendium. 

Rätt att arbeta

 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd, har du rätt att arbeta som yrkesmässig forskare redan innan du beviljas ett uppehållstillstånd. Det förutsätter att du vistas lagligen i Finland (du har ett giltigt visum eller vistas visumfritt i landet). Din rätt att arbeta upphör dock senast efter tre månader eller redan tidigare om ditt visum går ut.
 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

 

Tillståndsspecifika bilagor

 • inbjudan från forskningsorganet eller ett avtal som du ingått med forskningsorganet
 • examensbetyg
 • utredning om försörjning

 

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund, OLE_MUU

Fyll i en pappersansökan