Valikko

Työnantajalla on varmistusvelvollisuus

Työnantajan on varmistuttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa.

  • Oleskeluluvasta ilmenee, millaista työtä työntekijä voi tehdä ja montako tuntia hän voi viikossa työskennellä.
  • Työnantaja voi syyllistyä rikkomukseen tai rikokseen, jos hän pitää palveluksessaan ulkomaalaisen, jolla ei ole oikeutta työntekoon.
  • Lue lisää työnteko-oikeudesta ja työnteko-oikeudesta jatkoluvan käsittelyn aikana.

  • Jos kausityöntekijällä on voimassa oleva kausityötodistus ja työnteko päättyy, hän voi hakea uutta kausityötodistusta uuden työnantajan palvelukseen. Uutta todistusta on haettava ennen kuin aikaisemman todistuksen voimassaolo päättyy. Uuden kausityötodistuksen myöntäminen edellyttää kuitenkin, että työntekijällä on vielä viisumivapaata aikaa jäljellä. Työntekijä vastaa viisumivapaan ajan tarkistamisesta. Jos viisumivapaa aika on jo päättynyt, kausityötodistuksella työskennellyt työntekijä voi hakea kausityöoleskelulupaa Suomessa uuden työantajan palvelukseen. Jos työntekijä työskentelee sen jälkeen, kun viisumivapaa aika on päättynyt, hän ja hänen työnantajansa syyllistyvät ulkomaalaisrikkomukseen.

Työnantajan on varmistettava myös, että työntekijällä on oikeus oleskella maassa.

  • Oleskeluoikeuden voi tarkistaa pyytämällä työntekijää näyttämään voimassa olevan oleskelulupakortin tai oleskelulupatarran passissa.
  • Turvapaikanhakijalla on työnteko-oikeus Suomessa ilman oleskelulupaa, kun turvapaikkahakemuksen tekemisestä on kulunut kolme tai kuusi kuukautta. Työnantaja voi tarkistaa puhelimitse onko henkilöllä oikeus tehdä ansiotyötä. Työnantajan palvelunumeron löydät Puhelinpalvelu-sivulta.
  • Jos työnantaja työllistää laittomasti maassa oleskelevan henkilön, työnantajalle määrätään seuraamusmaksu. Maksu voi olla 1 000–30 000 euroa, ja maksun määrää Maahanmuuttovirasto.

Lue ohjeita työnantajalle työsuojeluhallinnon sivuilta.