Valikko

Työnantajan rooli lupaprosessissa

Työntekijä ulkomailla

Kun haluat palkata ulkomailla olevan ulkomaalaisen EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta, sinun on annettava työntekijälle työtarjous, jossa vahvistat, että varmasti palkkaat hänet töihin. Yleensä tämä tehdään solmimalla työsopimus tai, jos Suomessa on toimeksiantaja, jonkinlainen muu sopimus. Työsopimuksesta on käytävä ilmi työsuhteen laatu, kesto sekä työntekijän palkkatiedot. Jos työntekijä hakee työntekijän oleskelulupaa, eli oleskelulupaa työhön, joka edellyttää työ- ja elinkeinotoimiston osapäätöstä, työnantaja täyttää ja allekirjoittaa lomakkeen  TEM_054.

Joissakin tapauksissa työntekijä ei tarvitse oleskelulupaa. Tällöin työnteko-oikeus koskee rajattuja töitä ja enintään 90 päivän aikaa tai viisumin voimassaoloaikaa.

Yleensä työntekoon tarvitaan erikseen myönnettävä oleskelulupa.

Välittäjän käyttäminen

Kun olet palkkaamassa työntekijää ulkomailta, välittäjän käyttäminen ei ole suositeltavaa. Välittäjän käyttäminen saattaa vaikeuttaa ja hidastaa hakemuksen käsittelyä ja vaikuttaa työntekijän oikeusturvaan. Välittäjän käyttäminen aiheuttaa työntekijälle yleensä ylimääräisiä kuluja.

Oleskeluluvan hakeminen

Et voi hakea oleskelulupaa työntekijän puolesta, mutta voit neuvoa häntä oikean lomakkeen valinnassa. Väärän lomakkeen käyttö tai oikean lomakkeen huolimaton täyttäminen hidastavat lupaprosessia. Työperusteisia hakemuslomakkeita on useita erilaisia, ja työtehtävä ja työsuhteen laatu määräävät, mikä on oikea.

Muistathan, että sähköisen asioinnin kautta työntekijä saa päätöksen nopeimmin. Verkossa täytetyt hakemukset liikkuvat sähköisissä työjonoissa viranomaistaholta toiselle maailmanlaajuisesti eikä papereita tarvitse lähettää postitse. Perinteiset paperilomakkeella tehdyt hakemukset lähetetään Suomeen kuriiripostilla, mikä voi kestää joskus useita viikkoja.

Työnantajan Enter Finland

Jos työntekijäsi hakee oleskelulupaa Enter Finland-palvelussa, sinä voit toimittaa oleskelulupahakemukseen tiedot työstä ja yrityksestäsi itse, sekä maksaa hakemuksen työntekijän puolesta. Voit myös antaa jollekin toiselle henkilölle sähköisen valtuuden toimia puolestasi Enter Finlandissa. Valtuutetun ei tarvitse olla saman työnantajan palveluksessa, vaan tämä voi olla kolmannenkin osapuolen edustaja.

Jotta voimme olla varmoja, että sinulla on oikeus asioida sähköisesti yrityksesi puolesta, käytämme Suomi.fi:n Valtuudet-palvelua.

Voit käyttää työnantajan Enter Finlandia, vaikka et olisi aiemmin käyttänyt sähköistä palveluamme. Et kuitenkaan pääse seuraamaan aiemmin vireille tulleita hakemuksia. Palvelua ei voi käyttää, jos hakemuksen perusteena on useita työsuhteita tai jos työn- tai toimeksiantajalla ei ole Y-tunnusta.

Miten toimin, kun haluan käyttää työnantajan Enter Finlandia?

  • Sinun pitää tehdä palveluun työnantajalle tarkoitettu tili.
  • Voit maksaa hakemuksen työntekijäsi puolesta.
  • Toimitat osan hakemuksen liitteistä työntekijäsi puolesta. Sinun ei tarvitse lähettää niitä työntekijälle.
  • Voit seurata hakemuksen tilaa palvelun kautta eli sinun ei tarvitse jonottaa puhelinpalveluumme.
  • Saat Maahanmuuttoviraston päätöksen ja työ- ja elinkeinotoimiston osapäätöksen tiedoksesi, jos työntekijäsi hakee työntekijän oleskelulupaa.
  • Voit tehdä ulkomaalaislain edellyttämän työntekijäilmoituksen, jos otat palvelukseesi kolmannen maan kansalaisen.

Käsittelyaikatiedustelut

Oleskelulupahakemuksesta annetaan tietoja lähinnä hakijalle itselleen. Työnantajana voit saada tietoja työsuhteen ehtoihin ja an käsittelyvaiheeseen liittyen.

Työntekijän oleskeluluvan kohdalla työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) tekee hakemukseen saatavuusharkintaan perustuvan osapäätöksen, joka annetaan tiedoksi työnantajalle.

Ulkomaalaislain mukaan työnteon perusteella tehtyyn oleskelulupahakemukseen on tehtävä päätös neljän kuukauden kuluessa. Lisätietoja kohdasa käsittelyajat.

Työntekijä Suomessa

Suomessa valmiiksi olevaa työntekijää koskevat samat edut, säädökset ja määräykset kuin ulkomailtakin tulevaa.

Jos haluat palkata Suomessa oleskelevan ulkomaalaisen, sinun on varmistuttava siitä, että hänellä on

  • oikeus tehdä työtä
  • oikeus oleskella Suomessa.

Opiskelijan työnteko

Opiskelua varten myönnetyllä oleskeluluvalla opiskelija voi tehdä rajoituksetta ansiotyönä tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai lopputyötä. Lukukausien aikana, jolloin oppilaitoksessa järjestetään varsinaista opetusta, voi tehdä ansiotyötä osa-aikaisesti, keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Työtuntimäärää viikkotasolla ei ole rajoitettu, vaan rajoitus koskee lukukauden ajanjaksoa, jolloin opiskelija voi jaksottaa työnteon kulloisenkin tilanteen mukaan. Loma-aikoina, eli kesä- ja joululomilla, opiskelija voi tehdä ansiotyötä kokopäiväisesti ilman tuntirajoituksia.