Valikko

Usein kysytyt kysymykset koronaviruksen vaikutuksista

Ajankohtaista koronatilanteesta: migri.fi/koronavirus

 

Päivitetty 1.4.2020

Työnteko Suomessa

Jos joudun epidemian aikana lomauttamaan työluvalla (ensimmäinen oleskelulupa) Suomessa olevia työntekijöitä, katsooko Maahanmuuttovirasto (Migri), että työssäoloehto ei ole täyttynyt?

Lupa pysyy voimassa lomautuksen ajan. 

Miten lomautus koronan vuoksi vaikuttaa ensimmäisellä oleskeluluvalla olevan työssäoloehtoon ja jatko-oleskeluluvan saamiseen?

Jos työntekijä on ensimmäisellä oleskeluluvalla Suomessa ja hänet lomautetaan, lupa pysyy voimassa.

Jos työntekijä hakee jatkolupaa, sen myöntämisen edellytys on, että toimeentulo on ollut turvattu edellisen luvan aikana. Jos vaikuttaa siltä, että työntekijällä ei ole jatkossakaan töitä esimerkiksi koronan vuoksi eikä työntekijä ole työllistynyt muualle, jatkolupaa ei todennäköisesti voi saada. Migri tai TE-toimisto arvioi jatkoluvan yhteydessä, onko hakijan toimeentulo riittävä.

Työnantajani siirtää koronan takia työsuhteen alkua. Voiko oleskelulupani alkaa vasta, kun on turvallista tulla Suomeen?

Emme jää odottamaan tilanteen ratkeamista. Teemme päätöksen kaikkiin hakemuksiin vuorollaan.

Jos edellytykset täyttyvät, lähetämme oleskelulupakortin edustustoon ja sen jälkeen voit tulla Suomeen, kun maahan saa taas matkustaa. Ensimmäinen oleskelulupa on yleensä voimassa yhden vuoden.

Seuraa UM.fi- ja finlandabroad.fi-sivustolta mikä on edustustojen ajankohtainen tilanne.

En pääse koronan takia Suomeen töihin tällä hetkellä. Voiko lupani alkaa vasta, kun on turvallista tulla Suomeen?

Emme jää odottamaan tilanteen ratkeamista. Teemme päätöksen kaikkiin hakemuksiin vuorollaan. Jos edellytykset täyttyvät, lähetämme edustustoon oleskelulupakortin ja sen jälkeen voit tulla Suomeen, kun maahan saa taas matkustaa.

Seuraa UM.fi- ja finlandabroad.fi-sivustolta mikä on edustustojen ajankohtainen tilanne.

Minut on irtisanottu koronatilanteen takia. Peruuttaako Maahanmuuttovirasto oleskelulupani?

Lupia ei peruuteta pelkästään koronan vuoksi tällä hetkellä.

Pääseekö Suomeen kausityöntekijäksi?

Seuraa Rajavartiolaitoksen ja työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta mikä on ajankohtainen tilanne.

Pääseekö jo myönnetyllä työperusteisella oleskeluluvalla Suomeen?

Seuraa Rajavartiolaitoksen ja työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta mikä on ajankohtainen tilanne.

Päivitetty 6.5.2020

Työnantajan ja ammattialan vaihtaminen poikkeusolojen aikana

Kuka voi vaihtaa tilapäisesti työnantajaa ja ammattialaa huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta tärkeisiin tehtäviin?

Voit vaihtaa tilapäisesti ammattialaa tai työnantajaa ilman jatkoluvan hakemista, jos oleskelet Suomessa 9.4.2020 voimassa olleella työntekoon perustuvalla oleskeluluvalla, opiskelijan oleskeluluvalla, kausityöoleskeluluvalla, kausityötodistuksella tai kausityöviisumilla. Oleskelulupasi täytyy olla voimassa myös sen ajan, kun teet töitä toisessa tehtävässä. Jos olet kausityöluvalla, niin ajallinen rajoitus luvan voimassaolosta 9.4, ei koske sinua.

Työtehtävän on oltava huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta kriittisellä alalla. Jos sinut on esimerkiksi lomautettu koronatilanteen takia, voit tehdä 31.10.2020 asti töitä tietyillä aloilla.

Jos nykyinen oleskelulupasi on päättymässä, hae jatkolupaa ennen kuin edellinen päättyy.

Mitkä työtehtävät ovat huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta tärkeitä tehtäviä?

Löydät työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta tiedot työtehtävistä, jotka on määritelty huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta välttämättömiksi.
Jos haluat varmistaa, onko työtehtäväsi näihin kuuluva, voit olla yhteydessä oman asuinalueesi TE-toimiston työlupayksikköön.
Haluan vaihtaa ammattialaa tai työnantajaa, mutta tehtäväni ei ole listalla. Mitä teen?

Jos haluat vaihtaa ammattialaa muihin kuin määriteltyihin tehtäviin, sinun pitää edelleen hakea uutta lupaa. Löydät ohjeet työpaikan vaihtamisesta verkkosivuiltamme.

Miksi käytäntö on voimassa 31.10.2020 asti?

Tarkoitus on helpottaa työskentelyä tietyissä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta kriittisissä tehtävissä koronavirusepidemian takia. Käytäntö on tilapäinen.

Työnteko ilman uuden luvan hakemista uudelle alalle on mahdollista tietyillä aloilla 31.10.2020 asti, jos sinulla on ollut 9.4.2020 voimassa oleva oleskelulupa Suomeen työnteon tai opiskelun perusteella. Jos olet Suomessa kausityöluvalla, niin ajallinen rajoitus luvan voimassaolosta 9.4, ei koske sinua. Sinulla on kuitenkin oltava oleskelulupa koko Suomessa oleskelusi ajan.

Normaalisti esimerkiksi työntekoon perustuva oleskelulupa myönnetään tietylle ammattialalle, työtehtävään tai työnantajakohtaisena.

Olen opiskelija, miten lakimuutos vaikuttaa työnteko-oikeuteeni?

Opiskelijan työnteko-oikeuden rajoitus on tilapäisesti poistettu. Muutos koskee sinua, jos lupasi on myönnetty ennen 9.4.2020. Huoltovarmuusaloilla voi siis tehdä myös opiskelijan oleskeluluvalla työtä täysipäiväisesti 31.10.2020 saakka.

Nykyinen oleskelulupani päättyy pian, voinko vaihtaa ammattialaa ilman jatkoluvan hakemista?

Oleskelulupasi on oltava voimassa koko Suomessa oleskelun ajan. Jos oleskelulupasi on päättymässä ja haluat työskennellä huoltovarmuusalalla, sinun pitää hakea oleskelulupaa työnteon perusteella ennen kuin nykyisen oleskelulupasi voimassaolo päättyy. 9.4.2020 jälkeen myönnettävällä luvalla saat työskennellä vain luvan mukaisella ammattialalla tai työnantajalla.

Löydät ohjeet verkkosivuiltamme työpaikan vaihtamisesta ja jatkoluvan hakemisesta.

Haluan jäädä pysyvästi töihin uudelle ammattialalle 31.10.2020 jälkeen. Miten toimin?

Lakimuutos on tilapäinen, ja se on voimassa 31.10.2020 asti. Jos haluat jäädä uudelle alalle pysyvästi töihin, hae jatkolupaa sen perusteella.

Kenelle minun pitää ilmoittaa, jos vaihdan työnantajaa tai ammattialaa?

Sinun ei tarvitse ilmoittaa työnantajan tai alan vaihtamisesta Maahanmuuttovirastolle, jos teet töitä enintään 31.10.2020 asti aloilla, jotka on määritelty huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta välttämättömiksi. Sinulla pitää olla oleskelulupasi työnteon tai opiskelun perusteella tai kausityötodistus tai kausityöviisumi, joka on ollut voimassa 9.4.2020.

Vaikuttaako ammattialan tai työnantajan väliaikainen muutos hakemukseni käsittelyyn, kun haen jatkolupaa myöhemmin?

Kun haet jatkolupaa, tarkastamme luvan myöntämisen edellytykset normaalisti. Hae jatkolupaa sillä perusteella, mikä on pääasiallinen syy Suomessa oleskeluusi. Lue lisätietoa jatkoluvan hakemisesta.

Jatkoluvan myöntämisen edellytys on, että toimeentulo on ollut turvattu edellisen luvan aikana. Maahanmuuttovirasto tai TE-toimisto arvioi jatkoluvan yhteydessä, onko toimeentulo riittävä. 

Olen työnantaja ja haluan palkata Suomessa oleskelevan ulkomaalaisen kausitöihin. Mitä minun pitää huomioida?

Työnantajan on varmistuttava työntekijän työnteko-oikeudesta. Työnantajan pitää myös tehdä ulkomaalaisesta työntekijästä ilmoitus TE-toimistolle.

Päivitetty 2.7.2020

Kausityö korona-aikana

Voinko hakea kausitöihin Suomeen tänä kesänä?

Kyllä. Koronavirustilanne vaikuttaa kuitenkin hakemusten käsittelyyn ja maahantuloon. Suomeen voi saapua kevään ja alkukesän aikana yhteensä 9 000 kausityöntekijää Euroopan unionin ulkopuolelta, eli 1500 listalla olevan henkilön lisäksi 7 500 muuta kausityöntekijää 14.5.2020 alkaen.

Näitä 7 500 muuta kausityöntekijää ei ole etukäteen nimetty vaan käsittelemme kausityötodistuspyyntöjä ja kausityöoleskelulupahakemuksia siinä järjestyksessä, jossa hakijoiden työt alkavat Suomessa. Tällä haluamme varmistaa, että työntekijät pääsevät aloittamaan työt ajallaan. Teemme päätöksen sen alkamisajankohdan perusteella, jonka olet ilmoittanut hakemuksessasi.

Mikä 1 500 kausityöntekijän listaus on?

Maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat määrittäneet ne yritykset, jotka voivat vastaanottaa kausityöntekijöitä korona-aikana. Suomen kannalta kriittisiin kevään maa-, metsä- ja kalataloustöihin otetaan 1 500 ulkomaista kausityöntekijää.

Suomeen poikkeustilanteen aikana pääsevät kausityöntekijät on listattu yrityksiltä saatujen tietojen perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa sähköpostilla valinnoista niille yrityksille, jotka ovat saaneet paikkoja kausityöntekijöille. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta (14.4.): Alkutuotannon kriittisille aloille valmistaudutaan ottamaan ulkomailta kausityövoimaa – yrittäjät vastaavat tilauslennoista

Mistä Maahanmuuttovirasto tietää hakemukset, joita pitää kiirehtiä?

Maahanmuuttovirasto on saanut ministeriöiltä tiedot yrityksistä ja kausityöntekijöistä, jotka voivat vastaanottaa kausityöntekijöitä poikkeusolojen aikana. Käsittelemme näiden kausityöntekijöiden hakemukset kiireellisinä. Erillistä kiirehtimispyyntöä ei tarvitse tehdä, eikä työnantajan tai työntekijän tarvitse olla erikseen yhteydessä Maahanmuuttovirastoon.

Mistä näen koko 1 500 kausityöntekijän listan?

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa sähköpostilla valinnoista niille yrityksille, jotka ovat saaneet paikkoja kausityöntekijöille. Voit kysyä lisätietoja listasta ministeriöstä.

Milloin saan kausityötä koskevan päätöksen, jos kuulun 1 500 henkilön listalle?

Mahdollisimman pian. Käsittelemme kaikki 1 500 hakemusta kiireellisinä.

Käsitteleekö Maahanmuuttovirasto muita kuin 1 500 kausityöntekijän hakemuksia? 

Kyllä. Maahanmuuttovirasto jatkaa jo vireillä olevien hakemusten käsittelyä. Koronavirustilanne vaikuttaa kuitenkin hakemusten käsittelyyn ja maahantuloon. Suomeen voi saapua kevään ja alkukesän aikana yhteensä 9 000 kausityöntekijää Euroopan unionin ulkopuolelta, eli 1500 listalla olevan henkilön lisäksi 7 500 muuta kausityöntekijää 14.5.2020 alkaen.

Näitä 7 500 muuta kausityöntekijää ei ole etukäteen nimetty vaan käsittelemme kausityötodistuspyyntöjä ja kausityöoleskelulupahakemuksia siinä järjestyksessä, jossa hakijoiden työt alkavat Suomessa. Tällä haluamme varmistaa, että työntekijät pääsevät aloittamaan työt ajallaan. Teemme päätöksen sen alkamisajankohdan perusteella, jonka olet ilmoittanut hakemuksessasi. 

Käsittelemme kausityöntekijöiden hakemukset kiireellisinä ja ensisijaisina. Erillistä kiirehtimispyyntöä ei tarvitse tehdä, eikä työnantajan tai työntekijän tarvitse olla erikseen yhteydessä Maahanmuuttovirastoon. Työn alkamisajankohtaan ei ole mahdollista tehdä muutoksia hakemuksen käsittelyn aikana.

Voinko kiirehtiä luvan käsittelyä?

Käsittelemme kausityöntekijöiden hakemukset kiireellisinä ja ensisijaisina. Erillistä kiirehtimispyyntöä ei tarvitse tehdä, eikä työnantajan tai työntekijän tarvitse olla erikseen yhteydessä Maahanmuuttovirastoon. Teemme päätöksen sen alkamisajankohdan perusteella, jonka olet ilmoittanut hakemuksessasi. Työn alkamisajankohtaan ei ole mahdollista tehdä muutoksia hakemuksen käsittelyn aikana. 

Minulle on myönnetty kausityöoleskelupa. Miten saan oleskelulupakortin, kun Suomen edustustot ovat suljettuina koronavirustilanteen takia? 

Edustustot eivät pysty jakamaan oleskelulupakortteja normaalisti. Korttien toimittamista koskeviin tiedusteluihin vastaa se edustusto, jossa olet asioinut. Tarkasta sinua palvelevan Suomen edustuston tilanne finlandabroad.fi -sivustolta. 

Seuraa ulkoministeriön ja Maahanmuuttoviraston asiakastiedotteita.

Voinko matkustaa Suomeen ilman oleskelulupakorttia, koska edustusto on suljettu?

Löydät tietoa rajanylitysliikenteestä Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.

Olen jättänyt oleskelulupahakemuksen Enter Finland -verkkopalvelussa, mutta en ole ehtinyt käydä tunnistautumassa ennen edustustojen sulkeutumista. Voinko saada kausityöoleskeluluvan ilman tunnistautumiskäyntiä?

Tunnistautuminen on pakollista, jos olet hakenut kausityöoleskelulupaaKausityöoleskelulupa on tarkoitettu työskentelyyn, joka kestää 3-9 kuukautta.

Tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että ennen oleskelulupapäätöstä sinun täytyy käydä edustustossa, jossa muun muassa otetaan sormenjäljet sekä henkilöllisyys ja tarvittavat asiakirjat tarkastetaan.

Koska tilanne on poikkeuksellinen, tunnistautumisaikaa on väliaikaisesti pidennetty. Kerromme, kun tämä väliaikainen käytäntö loppuu. Seuraa Maahanmuuttoviraston ja edustustojen sivuja.

Kausityötodistus ei vaadi tunnistautumiskäyntiä edustustossa. Voit hakea kausityötodistusta, jos työ kestää alle 3 kuukautta ja tulet viisumivapaasta maasta.

Jos olet hakenut kausityötodistusta Enter Finland -verkkopalvelussa, saat ilmoituksen sähköpostilla ja tekstiviestillä, kun pyyntö on käsitelty.

Voinko hakea kausityölupaa Suomessa?

Riippuu tilanteestasi. Voit hakea kausityöoleskelulupaa, jos sinulla on kausityötodistus tai -viisumi. Et voi hakea kausityötodistusta, jos sinulla on jo oleskelulupa Suomessa tai oleskelulupahakemus vireillä.

Työskentely kausitöissä on tällä hetkellä tilapäisesti mahdollista myös ilman jatkoluvan hakemista, jos muu oleskelulupasi on voimassa. Lue lisää: Voit työskennellä tietyillä aloilla ilman jatkoluvan hakemista 31.10.2020 saakka (asiakastiedote 17.4.2020)

Mille ajalle lupa myönnetään?

Kausityöluvat myönnetään joko päätöspäivästä tai, jos työ alkaa päätöspäivää myöhemmin, lupa myönnetään työsuhteen alkamispäivästä.

Olen EU-kansalainen. Voinko tulla Suomeen kausityöhön?

Kyllä. EU-maan kansalaisena voit tulla Suomeen kausityöhön ilman rajoituksia muun työmatkaliikenteen tavoin. Löydät tietoa rajanylitysliikenteestä Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.

EU-maan kansalaisena sinun ei tarvitse hakea Maahanmuuttovirastosta kausityötodistusta tai -oleskelulupaa.

Viisumini/viisumivapauteni on päättymässä ja en pääse matkustamaan kotimaahani koronan takia. Voinko jäädä Suomeen kausityöhön ja aloittaa työnteon maatilalla? 

Jos sinulla ei ole oleskelulupaa ja haluat tehdä kausitöitä, sinun täytyy hakea siihen lupaa. Katso migri.fi/kausityo millaisen luvan tarvitset. 

Voit hakea kausityöoleskelulupaa, jos sinulla on kausityötodistus tai -viisumi. Et voi hakea kausityötodistusta, jos sinulla on jo oleskelulupa Suomessa tai oleskelulupahakemus vireillä.

Lue lisää alan vaihtamisesta, kun sinulla on oleskelulupa.

Kuka järjestää lennot Suomeen?

Maahanmuuttovirasto ei järjestä lentoja. Kannattaa tutustua sivustoon töitäsuomesta.fi

Päivitetty 1.9.2020

Vierailu palvelupisteessä tai edustustossa 

Olen varannut ajan Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen, voinko mennä sinne turvallisesti?

Noudata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeita. Jos tunnet olosi sairaaksi, peru aikasi ajanvarauspalvelussa.

Olen jättänyt hakemuksen Enter Finland -verkkopalvelussa. Onko palvelupisteessä pakko käydä tunnistautumassa? Eikö tunnistautumista voi hoitaa muulla tavoin?

Selvitämme vielä muita tapoja, mutta tällä hetkellä tunnistautuminen on pakollista.

Jos olet hakenut jatkolupaa Enter Finland -verkkopalvelussa ja tunnistautunut vahvasti, sinun ei tarvitse välttämättä käydä todistamassa henkilöllisyyttäsi ja jättämässä sormenjälkiäsi palvelupisteessä. Palvelu kertoo sinulle, pitääkö sinun asioida myöhemmin palvelupisteessä vai riittääkö pelkkä sähköinen tunnistautuminen.

Olen varannut ajan Suomen edustustoon ulkomailla, mutta edustusto on suljettu. Mitä teen?

Seuraa UM.fi- ja finlandabroad.fi-sivustolta mikä on edustustojen ajankohtainen tilanne. Varaa aika viipymättä, kun ulkoministeriö on tiedottanut poikkeusjärjestelyjen olevan ohi. Löydät lisätietoja sivulta migri.fi/et-ole-suomessa.

Olen menossa edustustoon haastatteluun, mutta edustusto on suljettu. Tarvitseeko minun käydä haastattelussa?

Seuraa UM.fi- ja finlandabroad.fi-sivustolta mikä on edustustojen ajankohtainen tilanne.

Olen turvapaikanhakija ja tarvitsen todistuksen siitä, että voin tehdä töitä Suomessa. Todistuksia ei kuulemma enää saa palvelupisteestä. Mistä saan todistuksen?

Olet oikeassa, todistuspyyntöjä ei voi enää viedä palvelupisteeseen. Sinä tai työnantajasi voi pyytää sen kirjallisesti Maahanmuuttovirastosta, kuten aiemminkin.

Täytä lomake verkkosivuiltamme. Löydät ohjeet todistuksen tilaamiseen ja maksamiseen verkkosivuiltamme: migri.fi/todistuspyynnot

Olen tehnyt hakemuksen Enter Finland -verkkopalvelussa. Siellä sanotaan, että tunnistautumassa täytyy käydä kolmen kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä. En pääse tunnistautumaan kolmen kuukauden sisällä. Mitä teen?

Koska tilanne on poikkeuksellinen, tunnistautumisaikaa on väliaikaisesti pidennetty. Kerromme, kun tämä väliaikainen käytäntö loppuu. Seuraa Maahanmuuttoviraston ja edustustojen sivuja.

Onko Maahanmuuttovirastossa edelleen pakko asioida henkilökohtaisesti?

Kyllä on. Ilmoitamme heti, jos tilanne muuttuu. Jos tunnet olosi sairaaksi, peruuta varaamasi aika ajanvarauspalvelussa ja varaa uusi aika.

Olen varannut ajan Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Ovatko palvelupisteet edelleen auki?

Kyllä ovat. Jos tilanne muuttuu, tiedotamme siitä mahdollisimman pian. 

Jos Maahanmuuttovirasto peruu varaamasi ajan, ilmoitamme siitä antamaasi numeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Olin varannut ajan palvelupisteeseen ajanvarauspalvelussa. En tullut paikalle koronan takia. Tarvitseeko minun maksaa peruutusmaksu?

Jos et perunut aikaasi, sinulta voidaan periä maksu perumatta jättämästäsi ajasta (50 e).

Jos peruit varaamasi ajan ajanvarauspalvelussa tai sähköpostitse (jos varaustunnuksesi/pin-koodi oli unohtunut), emme peri maksua.

Työnantajani on ohjeistanut tekemään etätyötä. Voinko matkustaa Suomessa kuitenkin? Ottaako Migrin palvelupiste minut varmasti vastaan?

Kyllä ottaa. Varatut ajat ovat voimassa. Jos Maahanmuuttovirasto peruu varaamasi ajan, ilmoitamme siitä antamaasi numeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Noudata hallituksen antamia liikkumisrajoituksia.

Olen Suomessa enkä voi käyttää Enter Finland -verkkopalvelua. Voinko lähettää oleskelulupahakemukseni sähköpostilla tai postilla? Koska hakemukseni tulee vireille?

Et voi lähettää hakemustasi sähköpostilla tai postilla. Saat hakemuksesi vireille asioimalla palvelupisteessä ajanvarauksella. Kiireellisissä asioissa voit asioida myös vuoronumerolla. Lue lisää ajanvarauksesta ja asioinnista Maahanmuuttovirastossa.

Kuulun koronan riskiryhmään enkä voi tulla varaamalleni ajalle. Peruin varaamani ajan. Pitääkö minun nyt varata uusi aika? Pitääkö minun ilmoittaa Enter Finland -verkkopalveluun, että peruin varaamani ajan?

Kyllä, sinun pitää varata uusi aika ajanvarauspalvelussa. Sinun ei tarvitse ilmoittaa Enter Finland -verkkopalveluun, että olet perunut ajan tai varannut uuden ajan.

En ole löytänyt vapaata aikaa ajanvarauksesta. Olen etsinyt sopivia aikoja jo maaliskuun alusta alkaen. Varaako Maahanmuuttovirasto minulle ajan? 

Ei varaa. Sinun pitää varata itsellesi uusi aika kun vapaita aikoja vapautuu. 

Olen käynyt tunnistautumassa edustustossa ja nyt edustusto on kiinni. Käsitelläänkö oleskelulupahakemukseni silti?

Kyllä. Edustusto lähettää kaikki vastaanotetut hakemukset Maahanmuuttovirastoon.

 

Päivitetty 25.3.2020

Rajojen sulkeminen

Voiko Maahanmuuttovirasto estää oleskeluluvan myöntämisen sillä perusteella, että kansanterveys vaarantuisi koronan takia?

Oleskelulupaa ei voi tällä hetkellä jättää myöntämättä koronan takia kansanterveydellisiin syihin vedoten.

Mitä tarkoittaa, että Suomen rajat menevät kiinni? Koska ne menevät kiinni?

Rajavalvonnasta vastaa Rajavartiolaitos. Lue lisää Rajavartiolaitoksen usein kysytyistä kysymyksistä ja raja.fi-sivuilta.

Ketkä pääsevät Suomeen?

Rajavalvonnasta vastaa Rajavartiolaitos. Lue lisää Rajavartiolaitoksen usein kysytyistä kysymyksistä ja raja.fi-sivuilta.

Minulla on oleskelulupa Suomeen. Pääsenkö rajan yli, jos saan lennon järjestymään?

Rajavalvonnasta vastaa Rajavartiolaitos. Lue lisää Rajavartiolaitoksen usein kysytyistä kysymyksistä ja raja.fi-sivuilta.

 

Päivitetty 16.9.2020

Oleskelulupa

En pääse Suomeen koronan vuoksi ja haluan peruuttaa oleskelulupahakemukseni. Saanko maksamani rahat takaisin?

Yleensä maksua ei palauteta. Lue lisää sivulta Hakemuksen peruuttaminen.

Voinko hakea tilapäistä oleskelulupaa koronan takia?

Voit tietyissä tilanteissa hakea tilapäistä oleskelulupaa, jos et pääse matkustamaan kotimaahasi tai pysyvään asuinmaahasi koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi.

Tarkemmat ohjeet löydät sivulta migri.fi/olet-suomessa.

Voiko perheelle hakea oleskelulupaa koronaviruksen perusteella?

Ei voi. Jos haet oleskelulupaa perheellesi, katso ohjeet sivulta migri.fi/perheenjasenen-luokse-suomeen.

Olen Suomessa ja olen saanut oleskeluluvan, mutten vielä oleskelulupakorttia. Jääkö se saamatta koronan takia?

Lähetämme Suomessa oleskelulupakortteja normaaliin tapaan. Koronatilanne varmasti kuitenkin hidastaa kortin saapumista perille. Odota rauhassa.

Olen hakenut oleskelulupaa vain neljäksi kuukaudeksi. Koronan takia en välttämättä pääse Suomeen koko sinä aikana, jolle olen hakenut lupaa. Myönnetäänkö lupa silti?

Lupa käsitellään normaaliin tapaan. Saat luvan, jos edellytykset täyttyvät.

Olen ulkomailla, enkä pääse palaamaan Suomeen ennen oleskelulupani vanhenemista. Voinko hakea jatkolupaa ulkomailla? Mitä minun pitää tehdä?

Valitettavasti jatkolupaa voi hakea vain Suomessa. Jos jätät oleskelulupahakemuksen ulkomailla Suomen edustustoon, se käsitellään aina uutena ensimmäisenä oleskelulupahakemuksena.

Seuraa UM.fi- ja finlandabroad.fi-sivustolta mikä on edustustojen ajankohtainen tilanne. Varaa aika viipymättä, kun ulkoministeriö on tiedottanut poikkeusjärjestelyjen olevan ohi.

Kotimaani korona-tilanne on niin huono, että en halua palata sinne. Voinko vedota siihen ja pyytää, että oleskelulupani voimassaoloaikaa jatketaan?

Oleskeluluvan voimassaoloa ei voida jatkaa missään tilanteissa ilman uutta oleskelulupahakemusta.

Tilapäisen oleskeluluvan myöntäminen niin sanotulla muulla perusteella on erittäin poikkeuksellista. Luvan myöntämiselle tulee olla muu erityinen syy ja lupa myönnetään vain erittäin harvoin. Sillä ei voi myöskään kiertää muita varsinaisia oleskelulupaperusteita.

Luvan poikkeuksellisuuden vuoksi maailmanlaajuinen koronavirustilanne ei ole sellainen muu erityinen syy, jonka perusteella tilapäinen oleskelulupa voidaan myöntää.

Minulla on kausityötodistus ja sen voimassaoloaika loppuu pian. Voinko jäädä Suomeen?

Et voi jäädä Suomeen ilman lupaa. Voit hakea työsuhteen keston mukaan joko kausityöoleskelulupaa tai työntekijän oleskelulupaa Suomessa,

  • jos uusi kausityö jatkuu heti kausityötodistuksen voimassaolon päättymisen jälkeen tai
  • olet saanut toisen työpaikan Suomessa.

Hae oleskelulupaa ennen kuin kausityötodistuksesi päättyy. Tarkista onko sinulla työnteko-oikeus hakemuksen käsittelyn aikana.

Jos työsi Suomessa loppuvat, sinun on mahdollisuuksien mukaan poistuttava Suomesta.

Olen jättänyt ensimmäisen oleskelulupahakemuksen ulkomailla. Olen nyt Suomessa vierailulla. Jos päätös valmistuu sillä aikaa, kun olen Suomessa, onko päätös mahdollista saada tiedoksi täällä?

On mahdollista. Poikkeuksellisesti koronan takia voit saada päätöksen Suomessa, vaikka olisit jättänyt hakemuksen Suomen edustustoon ulkomailla. Tarkemmat ohjeet löydät sivulta migri.fi/olet-suomessa.

Perheenjäsenelläni on Suomessa pakolaisasema. Koronan vuoksi en pääse edustustoon jättämään oleskelulupahakemustani kolmen kuukauden sisällä siitä, kun perheenjäseneni on saanut tiedoksi turvapaikkapäätöksensä. Sovelletaanko hakemuksessani silti toimeentuloedellytystä?

Toimeentuloedellytystä ei sovelleta, jos oleskelulupaa hakeva perheenjäsen jättää hakemuksensa kolmen kuukauden sisällä siitä, kun perheenkokoajana toimiva perheenjäsen on saanut tiedoksi myönteisen turvapaikkapäätöksensä. Jos mahdollista, sinun kannattaa jättää hakemuksesi Enter Finland-verkkopalvelussa ja käydä tunnistautumassa edustustossa sitten, kun se taas on mahdollista. Kun hakemus on jätetty sähköisesti kolmen kuukauden sisällä, ei toimeentuloedellytystä ole, vaikka tunnistautuminen viivästyisikin nyt koronaviruksen takia. Jos et ole jättänyt hakemustasi kolmen kuukauden sisällä siitä, kun perheenjäsenesi on saanut tiedoksi turvapaikkapäätöksensä, toimeentuloedellytys tulee lain mukaisesti sovellettavaksi. Sinun kannattaa tällöin lisätä hakemuksen liitteeksi selvitys siitä, miksi et ole voinut jättää hakemustasi kolmen kuukauden määräajan kuluessa. Jokainen hakemus tarkastellaan aina tapauskohtaisesti ja pandemiatilanne otetaan harkinnassa luonnollisesti huomioon.

Sain teiltä kirjeen, jossa minua kehotettiin varaamaan haastatteluaika ja DNA-testaus perheenjäsenelleni Suomen edustustoon. Edustusto on kuitenkin kiinni tai he eivät kertomansa mukaan anna tällä hetkellä haastattelu- tai DNA-testiaikoja. Mitä meidän täytyy tehdä? Voimmeko saada lisäaikaa haastatteluajan ja DNA-testauksen varaamiseksi?

Tiedämme, että osa edustustoista ei vielä anna haastattelu- tai DNA-testiaikoja koronatilanteen vuoksi. Tärkeintä on, että olet yhteydessä kyseiseen edustustoon. Edustusto kertoo sinulle, miten asiassa edetään. Perheenjäsenesi hakemus jää odottamaan haastattelua ja DNA-testiä. Jatkamme perheenjäsenesi hakemuksen käsittelyä sitten, kun edustusto on tehnyt haastattelun ja DNA-testin. Sinun ei tarvitse ilmoittaa meille siitä, että perheenjäsenesi haastattelu ja DNA-testi viivästyvät.

 

Päivitetty 7.5.2020

Oleskelulupakortti 

Olen saanut oleskeluluvan, mutta en vielä oleskelulupakorttia. Jääkö se saamatta koronan takia?

Ulkomailla korttien toimittamisesta vastaavat Suomen edustustot. Lue lisää sivulta migri.fi/et-ole-suomessa

Suomessa lähetämme oleskelulupakortteja normaaliin tapaan. Koronatilanne varmasti kuitenkin hidastaa kortin saapumista perille. Odota rauhassa.

Päivitetty 1.6.2020

Passi

Haen Suomessa oleskelulupaa ja minun kotimaan passini on vanhentunut. En voi saada kotimaan passia, koska Suomessa oleva kotimaani edustusto on suljettu koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi. Mitä teen?

Voit hakea muukalaispassia. Katso ohjeet muukalaispassin hakemiseen verkkosivuiltamme

Päivitetty 6.5.2020

Suomen kansalaisuus

Kielitutkintoja ei järjestetä tällä hetkellä, mutta haluan hakea Suomen kansalaisuutta. Mitä teen?

Hae kansalaisuutta vasta sitten, kun sinulla on kielitodistus ja täytät vaaditut kansalaistamisen edellytykset. Seuraa kielitutkintojen aikataulumuutoksia opetushallituksen verkkosivuilta

Olen odottanut päätöstä kansalaisuushakemukseeni jo yhdeksän kuukautta. Miksi hakemuksessa kestää?

Käsittelyaika-arviot voivat tämänhetkisessä tilanteessa ylittyä. Osa hakemuksista vaatii paperisten asiakirjojen läpikäyntiä, mikä ei etätyöskentelyn vuoksi ole tällä hetkellä mahdollista. Otamme tällaiset hakemukset tarkasteluun heti kun voimme jälleen työskennellä virastosta käsin. Pahoittelemme hakemuksen käsittelyn pitkittymistä.

 

Päivitetty 1.4.2020

Käsittelyajat

Vaikuttaako koronavirus-tilanne Migrin käsittelyaikoihin?

Todennäköisesti vaikuttaa.

Olen hakenut turvapaikkaa Suomesta. Viivästyykö päätöksen saaminen koronaviruksen takia? 

Saattaa viivästyä. Päätöksiä pyritään tekemään mahdollisimman normaalisti. Tilanne vaikuttaa kuitenkin puhutteluihin, kuulemisiin ja päätösten tiedoksiantoihin, joten päätöstä voi joutua odottamaan normaalia pidempään. 

Vaikuttaako koronavirus-tilanne siihen koska saan oleskelulupapäätöksen?

Käsittelyajat valitettavasti pitenevät.

Maahanmuuttovirasto tekee päätöksiä lähes normaaliin tapaan. Päätösten tiedoksiantoihin on odotettavissa viivettä.

Kaikkien niiden hakemusten käsittely ja päätösten tiedoksianto, jotka vaativat vierailua edustustossa, siirtyy myöhemmäksi. Seuraa UM.fi- ja finlandabroad.fi-sivustolta mikä on edustustojen ajankohtainen tilanne.

Päivitetty 27.5.2020

Viisumi

Olen vierailemassa aviopuolisoni luona Suomessa enkä pääse takaisin kotimaahani. Viisumini voimassaoloaika on päättymässä. Voinko hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella?

Jos haluat hakea oleskelulupaa Suomeen, ja lupaan tarvittavat edellytykset täyttyvät, voit hakea lupaa. Hakemus kannattaa tehdä verkkopalvelussamme osoitteessa enterfinland.fi.

Jos haluat jatkaa viisumisi voimassaoloaikaa, ole yhteydessä paikkakuntasi poliisilaitokseen. Jatkoviisumiasiassa tehdään aina tapauskohtainen harkinta.

Olen Suomessa viisumilla. En pääse poistumaan Suomesta ennen viisumin vanhenemista, koska lennot on peruttu. Mitä teen?

Ole yhteydessä paikkakuntasi poliisilaitokselle. Jatkoviisumiasiassa tehdään aina tapauskohtainen harkinta. 

Minulla on viisumi, jolla voin matkustaa Suomeen 90 päivänä vuoden aikana. Nyt nuo 90 päivää alkavat loppua. Mitä teen?

Ole yhteydessä paikkakuntasi poliisilaitokselle. Jatkoviisumiasiassa tehdään aina tapauskohtainen harkinta. 

 

Päivitetty 30.3.2020

Suomesta poistuminen

Olen saanut kielteisen oleskelulupapäätöksen ja minut käännytetään. Lento on peruttu koronan takia ja tänään on viimeinen päivä poistua Suomesta. Saanko jäädä Suomeen laillisesti?

Poliisi vastaa maasta poistamisesta ja ulkomaalaisvalvonnasta. Ole yhteydessä paikkakuntasi poliisiin.

 

Päivitetty 22.5.2020

Turvapaikanhakijat 

Miten koronan tartuntariski huomioidaan turvapaikanhakijoiden kohdalla?

Turvapaikanhakijoihin pätee samat ohjeet kuin ulkomailta Suomeen palaaviin suomalaisiin. Jokaisen ulkomailta tulevan pitää pysyä 14 vuorokautta karanteenissa. Vastaanottokeskuksissa neuvotaan hakijoita.

Turvapaikkapuhutteluni peruttiin koronaviruksen vuoksi. Mitä minun pitää nyt tehdä?

Sinun ei tarvitse itse tehdä mitään. Maahanmuuttovirasto varaa sinulle uuden ajan, kun se on mahdollista. Saat silloin uuden kutsun.

En ole saanut ilmoitusta, että turvapaikkapuhutteluni olisi peruttu. Mistä tiedän, onko minun puhutteluni peruttu?

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa vastaanottokeskukseen jokaisesta peruutuksesta erikseen. Saat vastaanottokeskuksesta tiedon, jos sinun turvapaikkapuhuttelusi, turvapaikkapäätöksen tiedoksianto tai muu tapaamisesi Maahanmuuttovirastossa on peruttu.

Mistä päätöksistä saa tiedon puhelimitse tai videoyhteydellä tulkattuna?

Niistä päätöksistä, jotka Maahanmuuttovirasto antaa normaalisti tiedoksi Maahanmuuttoviraston toimipisteissä. Tällaisia päätöksiä annetaan tiedoksi sekä täysi-ikäisille että alaikäisille, ilman huoltajaa oleville turvapaikanhakijoille ja heidän edustajilleen.

Miten Maahanmuuttovirasto ilmoittaa minulle päätöksestä?

Jos turvapaikkapäätös voidaan lähettää sinulle postitse, eikä tiedoksiantoon tarvitse varata tulkkia, saat sen ainoastaan postitse tiedoksi, kuten normaalistikin. Päätös lähetetään saantitodistuksella.

Jos saat tiedon päätöksestä puhelimitse tai videoyhteydellä, Maahanmuuttovirasto ja vastaanottokeskus sopivat ajankohdan tilaisuudelle, jossa päätös tulkataan sinulle. Vastaanottokeskuksen työntekijä kertoo sinulle ajankohdan, milloin otamme sinuun yhteyttä. Saat sen jälkeen päätöksen tiedoksi postitse saantitodistuksella. Lue tarkemmin sivulta migri.fi/olet-suomessa

Miten päätös tulkataan minulle?

Tulkki tulkkaa keskustelumme joko puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä. 

Mistä tiedän, että soittaja on Maahanmuuttovirastosta, kun päätös kerrotaan minulle?

Saat tiedon vastaanottokeskuksesta, milloin ja miten otamme sinuun yhteyttä. Tulkki tulkkaa kaiken keskustelumme.

Saanko päätöksen itselleni puhelun jälkeen?

Lähetämme sinulle päätöksen postitse sen jälkeen, kun olet saanut siitä tiedon puhelimitse tai videoyhteydellä. Päätös lähetetään saantitodistuksella

Miten päätöksen saaminen tiedoksi puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä vaikuttaa mahdollisuuksiini valittaa päätöksestä?

Sinulla on samanlaiset oikeudet valittaa päätöksestä kuin normaalistikin. Saat päätöksen mukana valitusosoituksen, jossa kerrotaan ohjeet valituksen tekemiselle. 

Lasketaanko tiedoksisaanti siitä, kun päätös on kerrottu minulle puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä?

Ei. Saat päätöksen tiedoksi postitse. Valitusaika lasketaan siitä päivästä, kun olet vastaanottanut päätöksen postitse. 

Voiko Maahanmuuttovirasto kysyä minulta tietoja turvapaikkahakemuksestani tai päätöksestä puhelimitse?

On mahdollista, että kysymme sinulta puhelun aluksi joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät henkilöllisyytesi tunnistamiseen. Emme kuitenkaan koskaan kysy sinulta turvapaikkahakemuksesi perusteisiin tai päätökseesi liittyviä tietoja puhelimitse.

Sain päätöksen tiedoksi ainoastaan postitse. Soittaako Maahanmuuttovirasto vielä minulle?

Ei. Jos turvapaikkapäätös voidaan lähettää sinulle postitse, eikä tiedoksiantoon tarvitse varata tulkkia, saat sen ainoastaan postitse tiedoksi.

Olen hakenut vapaaehtoisen paluun ohjelmaan. Mitä tapahtuu kun en voi palata?

Vastaanottokeskuksissa asuvat voivat hakea normaalisti vapaaehtoista paluuta omasta vastaanottokeskuksesta. Paluu järjestetään sitten, kun lentoliikenne alkaa uudelleen.

Mistä saan tietoa vapaaehtoisesta paluusta?

Jos haluat tietoa vapaaehtoisesta paluusta, soita numeroon 0295 433 348 maanantaista perjantaihin klo 09-11 välisenä aikana.

Voit myös kysyä paluusta WhatsAppilla numerosta 050 413 8625 ja sähköpostilla osoitteesta [email protected] Neuvontaa saa suomeksi ja englanniksi.
Voit myös varata ajan henkilökohtaiseen tulkattuun tapaamiseen.

Voinko tulla Suomeen ja jättää turvapaikkahakemuksen?

Kyllä voit. Turvapaikkaa hakeva henkilö päästetään Suomeen. Ilmoita heti rajatarkastusviranomaiselle, että haluat hakea turvapaikkaa. Suomessa turvapaikkaa haetaan henkilökohtaisesti poliisin tai rajatarkastusviranomaisen luona.

Päivitetty 24.3.2020

Puhelinpalvelu

Miksei asiakaspalvelunne vastaa?


Puhelinpalvelumme on tällä hetkellä erittäin ruuhkautunut koronaan liittyvistä kysymyksistä.