Valikko

Migri vastaa: Voiko yksin tullut alaikäinen turvapaikanhakija jäädä maahan täysi-ikäisenä?

29.3.2019 9.27
Tiedote

Alaikäiselle ja täysi-ikäistyneelle nuorelle myönnetään jatkolupa, jos perusteet luvan saamiselle ovat edelleen voimassa. Jatkolupaharkinnassa selvitetään myös kotoutumista.

Kun alaikäinen nuori hakee turvapaikkaa ilman perhettään, selvitämme ensin, voiko hän saada kansainvälistä suojelua. Lapset ja nuoret ovat haavoittuvassa asemassa, minkä takia tutkimme heidän tilannettaan päätöksenteossa erityisen tarkoin. Jos kansainvälistä suojelua ei voida myöntää, alaikäinen saa usein oleskeluluvan yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella.

Vuonna 2015 Suomeen saapui poikkeuksellisen suuri määrä yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita, yli 3 000, kun viime vuonna hakijoita oli noin 100. Vuosina 2016–2017 suurin osa oleskeluluvista yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella on myönnetty alaikäisille yksintulleille, afganistanilaisille turvapaikanhakijoille.

Laissa lähtökohta on, että ensimmäinen oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä on vuoden mittainen. Ensimmäisen luvan jälkeen voi hakea jatkolupaa, jonka kesto on 1-4 vuotta. Useimmat syksyllä 2015 yksin alaikäisinä tulleista saivat kahden vuoden jatkoluvan.

Vuosina 2016–2017 alaikäisistä myönteisen päätöksen jatkolupahakemukseen yksilöllisestä inhimillisestä syystä sai 389 hakijaa, kielteisiä päätöksiä ei ole tehty lainkaan. Vuonna 2018 myönteisiä päätöksiä tehtiin vastaavalla perusteella 287, kielteisiä 4.

Mitä tapahtuu, kun hakija täyttää 18 vuotta?

Jatkoluvan voi edelleen saada, kun perusteet luvan saamiselle ovat voimassa. Hakemuksessa ei tarvitse vedota enää alaikäisyyteen, mutta jatkoluvan harkinnassa selvitetään, ettei ole luvan myöntämiselle esteitä, kuten esimerkiksi rikoksia.

Välillä julkisuudessa esitetään, että täysi-ikäistyneille ei myönnettäisi jatkolupia. Esimerkiksi vuonna 2016–2017 kaikille täysi-ikäisille myönteisiä päätöksiä on tehty 456, kielteisen päätöksen sai 31 hakijaa. Vuonna 2018 myönteisiä päätöksiä tehtiin 775, kielteisiä 52.

Oleskelulupaa voi hakea tarvittaessa myös muulla perusteella, kuten työn tai opiskelun takia.

Uutishuoneen uutinen