Vastaanottopalvelut lakanneet

Vastaanottopalvelut lakkaavat sellaisilta turvapaikanhakijoilta, joita poliisi ei voi käännyttää, mutta hakija voisi palata lähtömaahansa vapaaehtoisesti. Käännyttäminen ei onnistu esimerkiksi, jos hakijan kotimaahan ei ole sopivia liiken-neyhteyksiä tai maa ei suostu ottamaan pakkopalautettuja vastaan.

Poliisi ilmoittaa vastaanottokeskukselle, jos ei pysty poistamaan tiettyä henkilöä maasta. Sen jälkeen henkilön palvelut lakkaavat viimeistään 30 päivän kuluttua ellei hän ole hakeutunut avustettuun vapaaehtoiseen paluuseen.

Kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, joiden vastaanottopalvelut ovat lakanneet

Vuosi

Palvelut lakanneet

Yli 18-vuotiaita

Alle 18-vuotiaita (huoltajan kanssa)

2016*

156

137

19

2017

704

646

58

2018

 

 

 

1/2018

49

45

4

2/2018

59

54

5

3/2018

72

70

2

4/2018

54

49

5

5/2018

52

46

6

6/2018

39

39

0

*syys-joulukuu

 

 

 

Valikko