Hyppää sisältöön

Turvapaikanhakija saa pian tietoa turvapaikkaprosessista myös videoilla

Julkaisuajankohta 7.6.2019 12.27
Tiedote

Maahanmuuttovirasto kehittää parhaillaan vastaanottokeskuksessa annettavaa yleistä oikeudellista neuvontaa. Neuvonnalla tarkoitetaan keskuksen tehtäviin kuuluvaa tiedon antamista turvapaikkaprosessiin liittyvästä oikeusavusta ja oikeusavun piiriin pääsemisessä auttamista. Vastaanottokeskukset kertovat myös yleisellä tasolla turvapaikkahakemuksen käsittelystä sekä hakijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Neuvonnan tarpeen kasvuun on osaltaan vaikuttanut turvapaikanhakijoiden oikeusapuun vuonna 2016 tehdyt muutokset.

– On tärkeää, että turvapaikanhakija saa heti alkuvaiheessa selkeää ja kattavaa tietoa turvapaikkamenettelystä. Näin varmistetaan, että hän saa tietoa prosessin kulusta sekä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan siinä. Se vaikuttaa myös koko prosessin sujuvuuteen, Maahanmuuttoviraston projektipäällikkö Elina Eronen sanoo.

Neuvonnan kehittämistä varten on selvitetty neuvonnan nykytilaa ja sen kehitystarpeita. Selvitystyössä on kuultu eri toimijoita, kuten turvapaikanhakijoita, vastaanottokeskuksen henkilökuntaa, oikeudellisia avustajia sekä järjestöjen ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajia.

Yleistä oikeudellista neuvontaa annettiin kaikissa vastaanottokeskuksissa, mutta käytännöissä on jonkin verran eroja. Maahanmuuttoviraston tavoite on, että hakija saa samat tiedot riippumatta siitä missä vastaanottokeskuksessa hän asuu.

Turvapaikkaprosessi vaihe vaiheelta läpi videoilla

Turvapaikanhakijat toivovat mahdollisimman konkreettista tietoa siitä, miten turvapaikkaprosessi etenee. Lähes kaikissa vastaanottokeskuksissa järjestetään nykyisin esimerkiksi infotilaisuuksia. Neuvontaa tukee parhaiten selkeä, omakielinen ja visuaalinen materiaali. Esimerkiksi mobiilisovelluksia ja videoita pidetään hyvinä tiedon välittämisessä.

– Suurin osa turvapaikanhakijoista oli osallistunut infoihin, mutta siellä annettua tietoa ei aina ole sisäistetty. Turvapaikanhakijan haastava elämäntilanne ja epävarmuudessa eläminen voivat vaikeuttaa tiedon vastaanottamista, Eronen kertoo.

Hakijoille julkaistaan vuoden lopussa uusi videosarja, joka kertoo turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Videoilla turvapaikkaprosessiin voi tutustua vaihe vaiheelta yleisimmillä turvapaikanhakijoiden kielillä. Turvapaikkapuhuttelusta on tulossa oma video, jossa kerrotaan siitä, miten puhutteluun kannattaa valmistautua ja mitä puhuttelussa tapahtuu. Videot käsittelevät myös esimerkiksi viranomaisten tehtäviä, oikeusapua ja sitä, mitä tapahtuu Maahanmuuttoviraston päätöksen jälkeen.

Materiaalien tuotannossa on huomioitu luku- ja kirjoitustaidottomat sekä muut ryhmät, joilla on erityisiä tarpeita.

Uusi ohje turvapaikkapuhutteluun valmistautumiseen

Myös muuta turvapaikanhakijoiden ohjeistusta on uudistettu. Turvapaikanhakijoille on laadittu uudet kirjalliset ohjeet, jotka hakija saa, kun hänet kutsutaan turvapaikkapuhutteluun. Ohjeissa kerrotaan muun muassa mikä on turvapaikkapuhuttelu, miten siihen valmistaudutaan ja miten puhuttelussa toimitaan.

– Ohjeissa on kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, että kieli on yksinkertaista ja kaikille ymmärrettävää. Alaikäiset turvapaikanhakijat on huomioitu omalla ohjeella, Eronen kertoo.

Ohjeet on laadittu kaikkiaan 13 kielellä, eli kaikilla turvapaikanhakijoiden yleisimmillä äidinkielillä.

ONE-hanketta on rahoittanut EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

FAKTA: Turvapaikanhakija saa vastaanottokeskuksessa yleistä tietoa turvapaikkaprosessista

  • Yleinen oikeudellinen neuvonta vastaanottokeskuksissa tarkoittaa yleisen tiedon antamista turvapaikkaprosessista, sen vaiheista ja hakijan oikeuksista ja velvollisuuksista siinä.
  • Vastaanottokeskuksissa yleistä neuvontaa turvapaikanhakijoille antavat etenkin sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja ohjaajat.
  • Vastaanottokeskus ei anna oikeusapua. Vastaanottokeskus antaa tietoa siitä, kuinka turvapaikanhakija saa yhteyden oikeusapua antavaan toimijaan ja tarvittaessa auttaa hakijaa pääsemään avun piiriin. Oikeusapua tarjoavat julkiset oikeusaputoimistot ja lakitoimistot. Sen järjestämisestä vastaa oikeusministeriö.

Lisätietoa medialle

  • Projektipäällikkö, Elina Eronen, s-posti etunimi.sukunimi@migri.fi, p. 0295 433 037