Menu

Programmet för intern förflyttning av asylsökande avslutas – Finland har tagit emot 1 975 asylsökande från Italien och Grekland

Migri 22.9.2017 17.26 | Publicerad på svenska 30.11.2017 kl. 13.22
Nyhet

Sedan oktober 2015 har Finland tagit emot 1 975 omplacerade asylsökande från Grekland och Italien.

På hösten 2015 beslutade Finland att ta emot sammanlagt 2 078 asylsökande som så kallade interna förflyttningar inom EU. På torsdag den 21 september 2017 anlände 24 asylsökande från Italien till Finland. Därmed blev Finland det första EU-landet som har tagit emot alla asylsökande som landet accepterade att omplacera från Italien. Finland har nu skött sin andel av de interna förflyttningarna av asylsökande, med undantag för de sista asylsökandena från Grekland som Grekland inte ännu har reserverat för Finland.

Finland har tagit emot 779 personer från Italien och 1 196 från Grekland. De flesta som har omplacerats från Italien är eritreaner, och majoriteten av dem som kommer från Grekland är syrier.

Intern förflyttning garanterar inte asyl

De asylsökande som kommer till Finland genom interna förflyttningar beviljas inte automatiskt asyl eller uppehållstillstånd i Finland, utan deras ansökningar behandlas på samma sätt som alla andra asylansökningarna. Det enda som är annorlunda är att Dublinförordningen inte tillämpas på dem.

Enligt en gemensam överenskommelse mellan EU-länderna ska asylsökande som omplaceras från Italien och Grekland tillhöra nationaliteter som enligt genomsnittet i EU har beviljats internationellt skydd i minst 75 procent av ärenden under det senaste kvartalet. En annan förutsättning är att sökanden måste ha lämnat in sin ansökan i Italien eller i Grekland mellan den 24 mars 2015 och den 26 september 2017. Före den 31 augusti 2017 har Finland fattat sammanlagt 1 412 asylbeslut för sökande som har förflyttats internt inom EU. Av dessa beslut var 96 procent positiva.

Vad betyder intern förflyttning?

Under hösten 2015 kom ett stort antal asylsökande till Grekland och Italien. För att visa solidaritet för dessa länder åtog EU-medlemsstaterna sig att ta emot ett visst antal asylsökande från Grekland eller Italien i enlighet med beslutet av Europeiska unionens råd. Finland förband sig att ta emot sammanlagt 2 078 personer.

Ytterligare information:

Mikko Montin, chef för Dublinresultatområde, tfn 0295 430 431

Monna Airiainen, kontaktperson för interna förflyttningar, 0295 430 431

Pressmeddelande

Viimeisimmät