Hyppää sisältöön
Palvelut
Sivua päivitetään. 

دستورالعمل کوتاه شده: تمدید اجازه اقامت بدون مراجعه جهت شناسایی

هنگامی که در سامانه Enter Finland درخواست تمدید اجازه اقامت کنید، ممکن است نیازی به مراجعه به مرکز خدمات اداره مهاجرت نداشته باشید.

چنین عمل کنید:

 1. با استفاده از مشخصات کاربری بانک این رتن ر ت فنلاندی (verkkopankkitunnus)، وارد سامانه خدمات  Enter Finland شوید. می توانید با استفاده از کلید عم ومی ملی (kansalaisvarmenne) و کلید عمومی مبایل (mobiilivarmenne) هم وارد سامانه شوید.
 2. شناسه عکس گذرنامه الک رتونیکی خود را که از عکاسی دریافت می کنید، پیوست درخواست خود نمایید. شناسه عکس گذرنامه خود را در صفحه اول درخواست در قسمت "عکس گذرنام" (passikuva) وارد کنید. 
  •  اگر شناسه عکس را وارد نکنید، باید برای شناسا یی به مرکز خدمات مراجعه نمایید.
 3. تمام قسمت های درخواست خود را تکمیل کنید.
  • زبان های خدمات اداره مهاجرت، زبان های فنلاندی، سوئدی و انگلیسی هستند. با این که این دستورالعمل به زبان دیگری نوشته شده است، شما باید درخواست را به زبان فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی انجام دهید و تمام مدارک و توضیحات مورد نیاز را به یکی از این زبان ها ارسال کنید.
 4. مبلغ مربوط به درخواست را در Enter Finland پرداخت کنید. مبلغ درخواست در صفحه پنجم آن پرداخت می شود. می توانید مبلغ درخواست را با معمول ترین کارت های بانکی و یا با استفاده از خدمات این رتن ر ت بانک های فن لاندی، پرداخت نمایید.
  • در صور ر ی که مبلغ مربوط به درخواست خود را در Enter Finland پرداخت نکنی د، باید برای شناسا یی به مرکز خدمات مراجعه نمایید.
 5. هنگامی که درخواست خود را ارسال می کنید، سامانه Enter Finland به شما اطلاع می دهد که آیا باید به مرکز خدمات مراجعه کنید یا خرت.

دستورالعمل های دقیق تر را در صفحه migri.fi/identification مطالعه کنید.