Hyppää sisältöön
Palvelut

Định danh và truy cập nghiêm ngặt trên trang Enter Finland

Định danh tức là việc chứng thực danh tính cá nhân. Còn truy cập nghiêm ngặt là việc chứng thực danh tính cá nhân bằng mật khẩu ngân hàng điện tử, bằng thẻ định danh trên điện thoại hoặc bằng thẻ căn cước công dân điện tử.

Nếu xin giấy phép cư trú lần đầu thì quý vị  phải trực tiếp đến cơ quan đại diện nhà nước Phần Lan ở nước ngoài để nhận diện. Hãy đọc thêm thông tin trên trang Giao dịch trực tuyến với cơ quan đại diện nhà nước Phần Lan. Nếu xin giấy phép cư trú lần đầu tại Phần Lan thì quý vị phải đến nhận diện tại điểm dịch vụ của Cục quản lý Nhập cảnh.

Khi nào thì quý vị không cần phải đến điểm dịch vụ?

Quý vị không cần phải đến điểm dịch vụ của Cục quản lý Nhập cảnh nếu quý vị truy cập trên trang Enter Finland, ví dụ bằng mật khẩu ngân hàng điện tử khi xin:

Nếu quý vị muốn tránh phải đến điểm dịch vụ của Cục quản lý nhập cảnh, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào trang Enter Finland bằng mật khẩu ngân hàng điện tử, bằng chứng chỉ Certificate Authority trên điện thoại di động (mobiilivarmenne) hoặc bằng chứng chỉ công dân số (kansalaisvarmenne), tức là theo cách truy cập nghiêm ngặt.
  • Nếu quý vị đã lập tài khoản bằng địa chỉ email thì hãy đổi cách đăng nhập ở mục “Omat tiedot” (thông tin cá nhân).
  • Nếu quý vị chưa có tài khoản trên trang Enter Finland, hãy lập tài khoản mới bằng cách định danh trên trang Suomi.fi
 2. Hãy chọn đơn.
  • Nếu xin gia hạn cư trú, quốc tịch Phần Lan, thẻ giấy phép cư trú mới hoặc thẻ cư trú mới thì quý vị không cần phải đến điểm dịch vụ.
 3. Hãy đính kèm theo đơn mã số ảnh hộ chiếu điện tử do tiệm ảnh cung cấp.
  • Nếu xin quốc tịch thì quý vị không cần đính kèm mã số ảnh hộ chiếu điện tử
 4. Hãy trả phí xử lý đơn trên trang Enter Finland trước khi ấn nút gửi.
 5. Enter Finland sẽ báo cho quý vị biết là quý vị có cần phải đến điểm dịch vụ hay không.

Những nguyên nhân chính buộc quý vị vẫn phải đến điểm dịch vụ dù đã truy cập nghiêm ngặt là:

 • Trước khi ấn nút gửi đơn quý vị đã không gửi đính kèm mã số ảnh hộ chiếu điện tử.
 • Trước khi ấn nút gửi đơn quý vị đã không trả phí xử lý đơn trên trang Enter Finland.
 • Quý vị là trẻ vị thành niên.
 • Lần lăn dấu vân tay gần nhất của quý vị đã cách đây hơn 5 năm.
 • Giấy phép cư trú của quý vị đã hết hạn hơn 60 ngày trước.
 • Quý vị đã chưa trình hộ chiếu do nước mình cấp cho Cục quản lý nhập cảnh hoặc Sở cảnh sát.
 • Quý vị hiện đang bị chính phủ Phần Lan cấm nhập cảnh.
 • Quý vị đang xin giấy phép cư trú vĩnh viễn.
 • Quý vị xin quốc tịch cho cả các con của mình.