Skip to Content

Tietoa kunnille 

Mikä on kuntamalli?

Maahanmuuttoviraston valmistelema kuntamalli on väliaikainen ratkaisu, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannuksia.

Kuntamalli kehitettiin tilanteeseen, jossa suuri määrä Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä asettui asumaan vastaanottokeskusten sijaan kuntien tai yksityisten tahojen tarjoamaan majoitukseen eri puolille Suomea. Kuntamallin lähtökohta oli mahdollistaa kuntiin jo asettuneiden tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden asumisen jatkuminen näissä kunnissa. Kuntamallia on kesän 2022 aikana kehitetty niin, että Maahanmuuttoviraston vastaanottojärjestelmästä on myös mahdollista majoittaa asiakkaita kuntiin, kunnan toivoma määrä. 

Kuntamalli koskee vain tilapäistä suojelua hakevia ja saavia henkilöitä. Kuntamallin mukaista vuorokausihintakorvausta maksetaan vain kunnille. Yksityiset tahot eivät voi saada korvausta.

Korvauksia maksetaan kahdella eri tavalla. Kunnat voivat saada korvauksia takautuvasti ajalla 4.3.–30.4.2022 aiheutuneista kustannuksista. Kunta voi myös tehdä sopimuksen vastaanottokeskuksen kanssa siitä, että se jatkaa majoituksen tarjoamista kunnassaan 1.5.2022 alkaen.

Kuntamallin sopimukset päättyvät 31.12.2023

Maahanmuuttovirasto ei jatka kuntamallin sopimuksia 31.12.2023 jälkeen, koska majoituksen poikkeusjärjestelyille ei ole enää tarvetta. 

Vastaanottokeskusten ja kuntien väliset kuntamallisopimukset ovat voimassa määräaikaisina 31.12.2023 saakka. 

Sopimukset päättyvät ilman erillistä irtisanomista.

Lue lisää: kuntamallin sopimusten päättymisestä tiedotteesta (pdf).

Kuntamallin jatkosopimukset ajalle 5.3.2023–31.12.2023

Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta vastaanottokeskukset voivat solmia kuntien kanssa jatkosopimukset kuntamallista ajalle 5.3.2023–31.12.2023.

Kunta päättää, laatiiko jatkosopimusta vastaanottokeskuksen kanssa. Kunta-malliin osallistuminen on kunnille vapaaehtoista. Mikäli kunta päättää olla jatkamatta sopimusta, se päättyy voimassaolevan sopimuskauden mukaisesti ilman erillistä irtisanomista 4.3.2023.

Asiakkaille on oma palvelunumero

Suomessa asuvia ukrainalaisia ja Ukrainasta paenneita asiakkaita palvelee oma palvelunumero. Asiakkaat voivat soittaa meille asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi tilapäiseen suojeluun.

  • Asiakkaiden palvelunumero on 0295 790 605.
  • Numero palvelee joka arkipäivä maanantaista perjantaihin klo 8.30–12.00 ja 13.00–15.30.
  • Palvelunumerossa neuvomme ukrainaksi, englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätietoa