Hyppää sisältöön
Palvelut

รายละเอียด โดยย่อ: การขอต่อวีซ่า โดยที่ไม่จาเป็นต้องไปยืนยันตัวตน

คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการไปใช้บริการที่ส านักงาน ในการขอต่อวีซ่่าผ่านทาง, Enter Finland.

ปฎฺิบัติดังต่อไปนี้:

1. เข้าไปในเว๊บไซ้ของ Enter Finland -ดดยผ่าทางเน็ตแบ้งของธนาคารของประเทศฟินแลนด์คุณสามารถเขียนเข้าไปใน การยืนยันกับระหัสของบัตรประชาชนที่ย ืนยันในคอมฯ หรือทางโมบายก็ได้.

2. ส่งระหัสของรูปภาพ ระหัสของรูปภาพที่ส่งมาทางคอมฯ, ที่คุณได้มาจากร้านถ่ายรูป. กรอกระหัสของรูปภาพครงหน้าแรกของแบบฟรอม ตรงช่องที่เขียนว่า ”passikuva”.

  • ถ้าคุณไม่ใส่ระหัสของรูปภาพ คุณต้องไปยืนยันตัวตนของคุณที่ส านักงาน.

3. กรอกแบบฟรอมให้หมดทุกช่อง.

  • ภาษาที่ส านักงานของคนต่างด้าวที่ใช้บริการมี ภาษาฟินแลนด์ ภาษาสวีเด็น และภาษาอังกฤษ. ถึงแม้ว่ารายละเอียดของฉบับนี้จะร่างเป็นภาษาอื่นก็ตาม, คุณจะต้องกรอกแบบฟรอม และส่งเอกสารทุกอย่างที่เราต้องการมาเป็น ภาษาฟินแลนด์ ภาษาสวีเด็น และภาษาอังกฤษ

4. Mชาระค่าดาเนินเรืิ่งของคุณที่ Enter Finlandissa. การชาระค่าดาเนินเรื่องอยู่หน้าที่ห ้า. คุณสามารถที่จะชาระค่าดาเนินเรื่องได้ด้วยบัตรเครดิดของทางธนาคาร หรือผ่านทางเน็ตแบ้งค์

  • ถ้าคุณไม่ชาระค่าดาเนินเรื่องของคุณทางEnter Finlandissa, คุณจะต้องไปที่ส านักงาน เพื่อที่จะทาการยืนยันตัวตนของคุณ

5. ตอนที่ค ุณส่งแบบฟรอมของคุณ, แล้วที่ Enter Finland จะแจ้งคุณว่า คุณต้องไปที่ส านักงานด้วยตนเองหรือไม่

สามารถที่จ ะอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ migri.fi/identification.