Fördröjningar i handläggningen av medborgarskapsansökningar i juli och augusti

25.6.2019 9.30
Pressmeddelande

I juli och augusti förkommer det fördröjningar i handläggningen av medborgarskapsansökningar. Detta beror på att Migrationsverket provar att automatisera en del av handläggningsprocessen för medborgarskapsansökningar.

Verkets mål är att i framtiden kunna automatisera de rutinmässiga arbetsuppgifterna, såsom de olika registerkontrollerna som utförs under handläggningsprocessen. Då kan handläggarna fokusera på de mer komplicerade fallen som kräver utredningsarbete.

Vi beklagar fördröjningarna.

Kundmeddelande