Kö av ansökningar för säsongsarbete

5.9.2019 13.10
Pressmeddelande

Den som kommer till Finland för säsongsarbete ska ansöka om tillstånd för detta.

Med säsongsarbete avses arbete inom exempelvis jordbruk eller turism som utförs under vissa delar av året och som varar högst nio månader.

Vi uppdaterar statusen av handläggningskön varje vecka. Håll koll på Migri.fi! Det lönar sig inte att fråga efter statusen av din ansökan per telefon eftersom vår kundtjänst inte har noggrannare information än de uppgifter som finns i detta meddelande.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete eller intyg för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland. Behandlingen av ansökan går snabbare om du lämnar in ansökan i e-tjänsten. Ansökningarna för säsongsarbete behandlas alltid som brådskande. Vi avgör ansökningarna i den ordning de lämnas in.

Begäranden om intyg för säsongsarbete

Den 5 september 2019 har cirka 9248 begäranden om intyg för säsongsarbete lämnats in.

Ansökningar som har lämnats in den 27 augusti 2019 eller senare väntar för tillfället på behandling.

Verket har avgjort 9237 begäran om intyg för säsongsarbete.

Ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete som varar i 3–6 månader

Den 5 september 2019 har cirka 1096 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete lämnats in.

Ansökningar som har lämnats in den 26 juli 2019 eller senare väntar för tillfället på behandling.

Verket har avgjort 913 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete där arbetet varar i 3–6 månader.

Ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete som varar i 6–9 månader

Den 5 september 2019 har 373 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete lämnats in.

Ansökningar som har lämnats in den 30 juli 2019 eller senare väntar för tillfället på behandling.

Verket har avgjort 428 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete där arbetet varar i 6–9 månader.