FI SV EN

Ställ frågor av chattroboten om handläggningstider och kontaktuppgifter

14.5.2018 9.13
Pressmeddelande

Migrationsverket har startat ett pilotprojekt med chattroboten Kamu. Medan pilotprojektet pågår svarar Kamu på ofta ställda frågor om ansökningarnas handläggningstider och Migrationsverkets kontaktuppgifter.

Kamu finns på alla sidor på webbplatsen migri.fi. Du kan ställa frågor på finska och engelska.

Migrationsverkets chattrobot Kamu är en virtuell kundtjänstassistent som kontinuerligt tränas för att den ska kunna erbjuda korrekt och uppdaterad information. De svar chattroboten ger har skrivits av Migrationsverkets experter som dock inte kan nås via chattroboten.

Kamu i ständig utveckling

Till en början kan chattroboten inte svara på alla frågor eftersom serviceutbudet är begränsat. Pilotprojektet pågår i några veckor och Kamu kommer sedan att utvecklas utifrån responsen som kommit in. Framöver utökas serviceutbudet med nya ämnesområden samt svenskspråkiga svar.

Notera att inga personliga uppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter som knyter an till ansökan ska nämnas i chatten.

När du stänger chattfönstret öppnas ett nytt fönster där du kan lämna respons om Kamus funktioner.

Chattroboten ersätter inte annan kundservice

Kamu utvidgar och förbättrar Migrationsverkets kundtjänstutbud eftersom du kan använda den dygnet runt. I övrigt betjänas kunderna via samma kanaler som tidigare.