Antti Lehtinen utnämndes till asylenhetens direktör

20.5.2019 13.44
Pressmeddelande

Migrationsverket har utnämnt juris magister Antti Lehtinen till direktör för asylenheten. Han tar över tjänsten den 1 augusti 2019.

För närvarande arbetar Lehtinen som regional chef vid Migrationsverkets asylenhet. Han har mångsidig erfarenhet av asylenhetens arbete och har arbetat vid enheten sedan 2005.

– Jag ser med tillförlit fram emot mitt nya arbete. Vi har bra och kompetent personal med olika utbildningsbakgrunder. Myndighetssamarbetet i Finland fungerar mycket bra och fortsätter säkert att vara tätt i invandringsärenden, säger Lehtinen.

Direktören för asylenheten ansvarar för asylenhetens verksamhet. Enhetens huvudsakliga uppgift är att handlägga och avgöra de inkomna ansökningarna om internationellt skydd från asylsamtal till beslut. Asylenhetens verksamhetsställen ligger i Helsingfors, Villmanstrand, Reso, Uleåborg och Kuhmo. Enheten har totalt cirka 300 anställda.

Asylenhetens tidigare direktör Esko Repo går i pension i augusti.

Ytterligare information till medier

Migrationsverkets kommunikationsenhet, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037

Pressmeddelande

Viimeisimmät