Hyppää sisältöön

Tietoa kunnille 

Ajankohtaista

Mikä on kuntamalli?

Maahanmuuttoviraston valmistelema kuntamalli on väliaikainen ratkaisu, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannuksia.

Kuntamallilla on tarkoitus vastata tilanteeseen, jossa suuri määrä Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä asettui asumaan vastaanottokeskusten sijaan kuntien tai yksityisten tahojen tarjoamaan majoitukseen eri puolille Suomea. Kuntamallin tavoitteena on mahdollistaa, että eri kuntiin jo asettuneet tilapäisen suojelun asiakkaat voivat halutessaan jatkaa asumistaan näissä kunnissa, eikä heidän tarvitse muuttaa palveluiden takia toiseen kuntaan, jossa on vastaanottokeskus. 
Kuntamalli koskee vain tilapäistä suojelua hakevia ja saavia henkilöitä. Kuntamallin mukaisia korvauksia maksetaan vain kunnille aiheutuneista menoista. Yksityiset tahot eivät voi saada korvausta. 

Korvauksia maksetaan kahdella eri tavalla. Kunnat voivat saada korvauksia takautuvasti ajalla 4.3.–30.4.2022 aiheutuneista kustannuksista. Kunta voi myös tehdä sopimuksen vastaanottokeskuksen kanssa siitä, että se jatkaa majoituksen tarjoamista kunnassaan 1.5.2022 alkaen.

Kuntamallin jatko 4.3.2023 saakka

Maahanmuuttovirasto on päättänyt ottaa käyttöön kuntamallin sopimusten optiokauden ja jatkaa kuntamallin toimintaa 4.3.2023 saakka. Mikäli kunta ei ole vielä 1.7.2022 mennessä tehnyt sopimusta vastaanottokeskuksen kanssa, voidaan sopimus laatia suoraan 4.3.2023 saakka. 

Kunta voi tehdä sopimuksen vastaanottokeskuksen kanssa 1.5.2022 alkaen 

Kunta voi sopia vastaanottokeskuksen kanssa majoituksen tarjoamisesta kunnassaan asuville tilapäisen suojelun piirissä oleville henkilöille. Majoitusta tarjotaan kalustetuissa asunnoissa, ja lähtökohtana on samantasoinen asuminen mitä kunta tarjoaisi omille kuntalaisilleen. Asunnon ei tarvitse olla kunnan omistama, mutta kunta on vastuussa majoituksen laadusta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta.  

Majoitus korvataan kiinteällä vuorokausihinnalla, ja se sisältää kaikki asumiseen liittyvät kustannukset. Kunnalle maksettavan korvauksen määrä on sidottu kuntakohtaisesti ARA-vuokratasoon. Asiakkaalta ei saa periä muuta korvausta. Majoituksen lisäksi kunnan tulee tarjota asiakkaalle ohjausta tavanomaisiin arjen asioihin kuten asumiseen tai palveluihin ohjautumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Sopimuksen mukaista korvausta voidaan maksaa kunnalle 1.5.2022 alkaen, vaikka sopimus vastaanottokeskuksen kanssa solmittaisiinkin myöhemmin. Sopimuksia tehdään toistaiseksi määräaikaisina 4.3.2023 saakka. 

Jokainen asiakas on kirjoilla vastaanottokeskuksessa, joka järjestää hänelle muut vastaanottopalvelut. Vastaanottokeskus voi myös ostaa osan terveys- ja sosiaalipalveluista kunnalta. Toimivimmasta ratkaisusta näiden palveluiden osalta sovitaan kuntakohtaisesti.

Sopimuksen tekemisestä kiinnostuneen kunnan tulee ottaa yhteyttä Maahanmuuttovirastoon osoitteeseen kunnat@migri.fi. Maahanmuuttovirasto ohjaa kunnan oikean vastaanottokeskuksen yhteyteen ja on vastaanottokeskuksen ja kunnan tukena sopimuksen tekemisessä.

Kunta voi saada korvauksia vastaanottopalvelujen tuottamisesta ajalta 4.3.–30.4.2022 

Ajalta 4.3.–30.4.2022 kunta voi saada Maahanmuuttovirastolta korvausta sellaisista tuottamistaan vastaanottopalveluista, joista kunta ei ole jo saanut tai saamassa korvausta vastaanottokeskukselta. Korvattavia palveluita voivat olla esimerkiksi:

  • Majoitus asunnoissa tai ns. hätämajoituksena 
  • Terveyspalvelut 
  • Sosiaalipalvelut
  • Vastaanottorahaa korvaava välttämätön toimeentulo 
  • Tulkkaus

Maahanmuuttovirasto voi korvata vain vastaanottolain (17.6.2011/746) mukaisia palveluita. Esimerkiksi varhaiskasvatus tai perusopetus eivät ole vastaanottopalveluita eikä niiden kustannuksia korvata kunnille Maahanmuuttovirastosta. Korvauksia tulee hakea 31.5.2022 mennessä. Korvauksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä osoitteeseen vastaanottotalous@migri.fi

Ohje kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien palveluista aiheutuneiden kustannusten laskutukseen ajalta 4.3.–30.4.2022, pdf

Ajankohtaista

Kuntamallin majoitusvuorokausihintaa korotetaan 1.8.2022 alkaen

Maahanmuuttovirasto korottaa kuntamallin majoitusvuorokausihintaa takautuvasti 1.8.2022 alkaen 0,7 € / vrk / hlö. Korotus johtuu sähkön hinnan merkittävästä noususta vuoden 2022 aikana. 

Vastaanottokeskus korvaa kunnalle kuntamallin sopimuksen mukaisten majoituspalveluiden ja ohjauspalveluiden tuottamisesta sopimuksessa määritellyn kuntakohtaisen majoitusvuorokausihinnan. Hinta maksetaan jokaista majoittunutta henkilöä kohden.  

Majoituspalvelujen kustannukset korvataan perustuen seuraavaan laskentakaavaan:
(Kunnan ARA-vuokratason  neliöhinta_€/m2* 60 m2 (kaksio)) /3 henkilöllä/30 vrk+ muut kulut.

1.8.2022 alkaen laskelmassa käytetyt Muut kulut ovat yhteensä 3,1 €/hlö/vrk. Sähkön osuus muista kuluista on kokonaisuudessaan 1,5 €.

Korotus lisätään kunnan ja vastaanottokeskuksen välille laaditussa sopimuksessa mainittuun kuntakohtaiseen vuorokausihintaan.

Lisätietoja

Lisätietoja asiasta: kunnat@migri.fi
 

Lisätietoa