Hyppää sisältöön

Kuntamalli 2022–2023

Maahanmuuttoviraston valmistelema kuntamalli oli väliaikainen ratkaisu, jolla korvattiin kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannuksia.

Kuntamalli kehitettiin vuonna 2022 tilanteeseen, jossa suuri määrä Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä asettui asumaan vastaanottokeskusten sijaan kuntien tai yksityisten tahojen tarjoamaan majoitukseen eri puolille Suomea. Kuntamallin lähtökohta oli mahdollistaa kuntiin jo asettuneiden tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden asumisen jatkuminen näissä kunnissa.
Kuntamalli koski vain tilapäistä suojelua hakevia ja saavia henkilöitä. Kuntamallin mukaista vuorokausihintakorvausta maksettiin vain kunnille. Yksityiset tahot eivät voineet saada korvausta.

Maahanmuuttovirasto ei jatka kuntamallin sopimuksia 31.12.2023 jälkeen, koska majoituksen poikkeusjärjestelyille ei ole enää tarvetta. 

Sopimukset päättyvät ilman erillistä irtisanomista.

Lue lisää: kuntamallin sopimusten päättymisestä tiedotteesta (pdf).