Hoppa till innehåll

Kommunmodellen 2022–2023

Migrationsverket utvecklade en tillfällig lösning som kallades för kommunmodell för att ersätta kommunerna för deras kostnader för tillhandahållande av inkvartering och andra mottagningstjänster för personer som hade sökt och fått tillfälligt skydd.
Kommunmodellen utvecklades år 2022 i en situation där ett stort antal människor som flytt kriget i Ukraina bosatte sig i kommuners eller privata aktörers bostäder på olika håll i Finland i stället för att bo på en förläggning. Utgångspunkten för kommunmodellen var att göra det möjligt att bo kvar i kommunen för de personer som sökt och fått tillfälligt skydd och som redan hade bosatt sig i en kommun.
Kommunmodellen tillämpades endast på sådana personer som hade sökt och fått tillfälligt skydd. Enligt kommunmodellen kunde endast kommunernas kostnader ersättas enligt dygnspris. Ersättning betalades inte ut till privata aktörer.

Migrationsverket förlänger inte avtalen enligt kommunmodellen efter den 31 december 2023, eftersom det inte längre finns behov av undantagsarrangemang för inkvartering.

Avtalen upphörde att gälla utan separat uppsägning.

Läs mer: Avtalen enligt kommunmodellen upphör 31.12.2023 (pdf).