Hoppa till innehåll

Information till kommuner 

Om kommunmodellen

Migrationsverket har tagit fram en så kallad kommunmodell, som är en tillfällig lösning för hur kommunernas kostnader för tillhandahållande av inkvartering och andra mottagningstjänster för personer som söker och får tillfälligt skydd ersätts.

Kommunmodellen är avsedd som en lösning på situationen där ett stort antal människor som flytt kriget i Ukraina har på olika håll i Finland bosatt sig i kommuners eller privata aktörers bostäder i stället för att bo på en förläggning. Syftet med kommunmodellen är att klienter som söker tillfälligt skydd och som redan har bosatt sig i en kommun kan få bo kvar i sin kommun utan att behöva flytta till en annan kommun för att använda förläggningens tjänster. 

Kommunmodellen tillämpas endast på personer som söker och får tillfälligt skydd. Enligt kommunmodellen kan endast kommunernas kostnader ersättas. Ersättning betalas inte ut till privata aktörer. 

Det finns två olika sätt att betala ersättning. Kommuner kan retroaktivt få ersättning för sådana kostnader som har uppstått under perioden 4.3–30.4.2022. Kommuner kan också ingå avtal med en förläggning om att förläggningen fortsätter erbjuda inkvartering i kommunen från och med den 1 maj 2022.

Avtalen enligt kommunmodellen upphör 31.12.2023

Migrationsverket förlänger inte avtal enligt kommunmodellen efter 31.12.2023, eftersom det inte längre finns behov av undantagsarrangemang för inkvartering. 

Avtalen mellan förläggningarna och kommunerna enligt kommunmodellen är tidsbundna och i kraft fram till 31.12.2023. 

Avtalen upphör att gälla utan separat uppsägning.

Läs mer: Avtalen enligt kommunmodellen upphör 31.12.2023 (pdf).

Förlängning av avtal enligt kommunmodellen 5.3–31.12.2023 

På uppdrag av Migrationsverket kan förläggningarna ingå avtal med kommuner för perioden 5.3.2023–31.12.2023.

Kommunen fattar beslut om huruvida avtalet med förläggningen ska förlängas. Att delta i kommunmodellen är frivilligt för kommunerna. Om kommunen beslutar att inte förlänga avtalet, upphör avtalet att gälla utan särskild uppsägning i slutet av den nuvarande avtalsperioden den 4 mars 2023.

För kunder finns ett eget servicenummer

För ukrainare som bor i Finland och för klienter som har flytt från Ukraina finns ett eget servicenummer som ger råd med bland annat frågor som gäller tillfälligt skydd.

  • Servicenumret för klienter är 0295 790 605.
  • Numret är öppet på vardagar från måndag till fredag kl. 8.30–12 och 13–15.30.
  • Rådgivning ges på ukrainska, engelska, svenska och finska.

Ytterligare information