En rapport om situationen i Syrien har publicerats

17.6.2019 13.56 | Publicerad på svenska 17.6.2019 kl. 14.15
Pressmeddelande

Migrationsverket har uppdaterat sin landinformationsrapport om Syrien. Lägesrapporten fokuserar särskilt på de ändringar som skett i säkerhetsläget och de humanitära förhållandena i Syrien under den senare halvan av år 2018.

Syrienkriget har pågått redan i åtta år, och 400 000–500 000 människor uppskattas ha dött i våldsamheter i anknytning till kriget. Lägesrapporten behandlar säkerhetsläget i Syrien provins för provins. Under den senare halvan av år 2018 rapporterades det om bombningar och strider i nästan alla provinser i Syrien: Aleppo, Idlib, Latakia, Dayr al-Zawr, al-Hasaka, Homs, Hama, provinsen Damaskus, Dara, al-Qunaytira och al-Suwayda.

Uppgifterna baserar sig på offentliga källor från bland annat FN:s organisationer, internationella och nationella icke-statliga organisationer, forskningsinstitut och olika medier. Därutöver besökte Migrationsverkets forskare Damaskus under en utredningsresa i fjol. Syftet med resan var att skaffa information om särskilda teman med anknytning till Syrien för att komplettera lägesrapporten.

Migrationsverkets landinformationsenhet producerar uppgifter om olika länder som stöd för asylbeslutsfattandet. I detta skede gav den nyss publicerade landinformationsrapporten inte anledning att uppdatera riktlinjerna för asylbeslutsfattandet för Syriens del.

Landet är fortfarande delat, striderna fortsätter

Syriens regering vann betydande framgångar i kriget under fjolåret. Landet är emellertid fortfarande delat i områden som den syriska regeringen har kontroll över och i tre skilda områden i norra och östra Syrien som styrs av väpnade oppositionsgrupper.

Oppositionsgrupperna är koncentrerade i Idlibs rebellområde i nordvästra Syrien som styrs av terroristorganisationen Hayat Tahrir a-Sham, Aleppoprovinsens norra delar som styrs av rebellgrupper stödda av Turkiet, och nordöstra Syrien som styrs av de kurdiskledda SDF-styrkorna.

I början av år 2019 fortsatte striderna särskilt i de nordvästra delarna av Syrien, mellan styrkor som stöder regeringen och de beväpnade grupperna i Idlibs rebellområde. I de östra delarna av Syrien fortsätter den USA-ledda internationella koalitionen tillsammans med SDF-styrkorna, som koalitionen stöder, sin kamp för att erövra de sista områdena som fortfarande styrs av terroristorganisationen IS.

Humanitära situationen och människorättsläget fortfarande dåliga

Syriens framtid påverkas av flera geopolitiska faktorer. Hur situationen kommer att utvecklas ligger till stor del i händerna på utländska makter, såsom Ryssland, Turkiet och Iran, som stöder de olika parterna i kriget.

Alla parter i Syrienkriget uppges ha gjort sig skyldiga till rättskränkningar mot civilbefolkningen: bland annat blodsdåd, olagliga arresteringar samt kidnappningar har förekommit. Särskilt den syriska regeringen har riktat allvarliga rättskränkningar mot personer som den betraktat som sina politiska motståndare, och har bestraffat civilbefolkningen i oppositionsområdena med belägring och andra liknande krigsföringsmetoder.

Den humanitära situationen i Syrien är dålig, och en betydande del av landets bostadsbestånd har förstörts under det långa kriget. Syriens huvudstad Damaskus har också drabbats av kriget, även om inga storskaliga strider har ägt rum i stadens centrum under kriget. Under år 2018 flydde mer än 1,5 miljoner civila sina hem inom landet på grund av våldsamheterna. Det finns även rapporter om vidsträckta markområden som är kontaminerade med oexploderad ammunition.

Rapporten om situationen i Syrien finns att läsa i sin helhet på finska på vår webbplats.

Situationen i Syrien behandlas också (på engelska) i rapporten om landinformationsforskarnas utredningsresa.

Fakta: Forskningsdata om läget i de olika länderna som stöd för beslutsfattandet

  • Migrationsverkets landinformation upprättar rapporter särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande och kvotflyktingar till Finland.
  • Forskarna utarbetar rapporter både om säkerhetsläget i länderna och om andra aktuella teman.
  • Landinformation produceras och uppdateras kontinuerligt för att stödja beslutsfattandet. Forskarna deltar inte i beslutsfattandet.
  • Information om läget i länderna fås också på flera andra sätt. Källorna består av bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR, forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter.

Ytterligare information till medier

  • Landinformationsenhetens forskare Tiina Hyyppä, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037

Pressmeddelande

Viimeisimmät