Skip to Content

Servicestället i Malm i Helsingfors har lördagsöppet fyra gånger under april och maj

Utgivningsdatum 20.4.2021 13.56
Pressmeddelande

Servicestället i Malm har öppet klockan 9–15 på följande lördagar: 24.4, 8.5, 22.5 och 29.5.

Lördagstiderna blir vanligtvis tillgängliga för bokning i vår tidsbokningstjänst på tisdagen samma vecka. På lördagarna är det inte möjligt att uträtta ärenden med könummer, utan du måste ha bokat en tid för att besöka servicestället.

Även nya vardagstider öppnas för bokning 

I vår tidsbokningstjänst öppnar vi varje vecka tider i april–maj för bokning. Cirka 50 stycken tider blir tillgängliga för bokning per dag. Följ situationen i vår tidsbokningstjänst. Boka bara en tid, så att tiderna räcker till så många som möjligt. Om dina familjemedlemmar ska förnya sina tillstånd, boka en familjtid. Ta del av anvisningarna om tidsbokning på sidan migri.fi/sa-bokar-du-tid

Kom ihåg coronabegränsningarna

Håll ett avstånd på över två meter till andra personer. Använd munskydd. Följ anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) för att förebygga coronasmitta. Följ anvisningarna även när du väntar på din tur utanför servicestället.

Därför lönar det sig att skicka in ansökan via Enter Finland:  

 • Om du skickar din ansökan om uppehållstillstånd i e-tjänsten Enter Finland, är du lagligt i landet.
  • Om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland och lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd i Enter Finland, befinner du dig i Finland lagligt även om du inte kan boka en tid för ett besök vid ett serviceställe för att identifiera dig inom tre månader efter att du skickat in din ansökan om uppehållstillstånd.   
 • Behandlingstiden för din ansökan blir vanligen inte längre även om du inte genast kan komma och identifiera dig.
  • När du har identifierat dig tas din ansökan till behandling utifrån det datum då du har skickat in ansökan i Enter Finland. Vi tar alltid ansökningar till behandling enligt det datum då de lämnats in. 
  • Om du till exempel besöker servicestället för att identifiera dig den 1 maj 2021 och lämnade in din ansökan i Enter Finland den 1 november 2020, tar vi din ansökan till behandling enligt datumet 1 november 2020.
  • Din ansökan förfaller inte och dina pengar går inte förlorade om du inte kan identifiera dig inom 3 månader efter att ansökan lämnats in. Tiden för identifiering har förlängts till den 31 augusti 2021. 
 • Du behöver inte alltid besöka ett serviceställe för att identifiera dig när du ansöker om fortsatt tillstånd.
  • När du tar stark autentisering i bruk i e-tjänsten Enter Finland meddelar tjänsten dig när du skickar in din ansökan om fortsatt tillstånd om du behöver identifiera dig vid ett serviceställe eller inte. Läs mer om stark autentisering på sidan migri.fi/identifiering
 • Om du skickar en ansökan om förnyelse av uppehållstillståndskort via Enter Finland ska du skicka ansökan innan giltighetstiden för ditt tidigare kort går ut. Då behöver du inte besöka ett serviceställe för att identifiera dig innan ditt tidigare kort går ut, utan du kan göra det senare.

Mer information

Klientanvisning: Gör så här när du besöker servicestället i Malm