Hoppa till innehåll

Att förnya uppehållstillståndskortet

Ett uppehållstillståndskort är i kraft i högst fem år. Detta beror på att biometriska kännetecken sparas på chippet som finns på kortet.

För att garantera chippets datasäkerhet måste kortet förnyas med fem års mellanrum.

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, står det på uppehållstillståndskortet hur länge din uppehållsrätt, alltså ditt uppehållstillstånd, är i kraft. Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt uppehållstillstånd går ut.

Om du däremot har ett permanent uppehållstillstånd, står det på uppehållstillståndskortet hur länge kortet är giltigt. Ansök om att förnya ditt uppehållstillståndskort innan kortet går ut.

I brådskande ärenden kan du besöka ett serviceställe och köa med könummer. Om du ansöker om att förnya kortet i Enter Finland, skicka in din ansökan före giltighetstiden för ditt gamla kort går ut. När du har skickat in din ansökan i Enter Finland, behöver du inte styrka din identitet vid ett serviceställe innan kortets giltighetstid går ut, utan du kan besöka servicestället senare. 

Uppehållstillståndskortet kan inte förnyas utomlands

Det finns tre sätt att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort

Gör så här

Ansök om ett nytt kort endast i följande fall: