Hoppa till innehåll

Att förnya uppehållstillståndskortet

Ett uppehållstillståndskort är i kraft i högst fem år. Detta beror på att biometriska kännetecken sparas på chippet som finns på kortet.

För att garantera chippets datasäkerhet måste kortet förnyas med fem års mellanrum.

På uppehållstillståndskortet står det hur länge uppehållsrätten är i kraft. Om ditt tillstånd går ut, ansök om fortsatt tillstånd.

Ansök om ett nytt kort endast i följande fall:

 • Du har permanent uppehållstillstånd och giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort håller på att gå ut.
 • Du kan kontrollera kortets giltighetstid på baksidan av kortet.
 • Din rätt att arbeta avbryts inte även om du lämnar in din ansökan om uppehållstillståndskort för sent.
 • Du har ett giltigt uppehållstillstånd och ditt uppehållstillståndskort har försvunnit eller blivit stulet.
 • Du har ett giltigt uppehållstillstånd och ditt uppehållstillståndskort är i så dåligt skick att det inte går att läsa uppgifterna på kortet.
 • Du har ett giltigt uppehållstillstånd och personuppgifterna på ditt uppehållstillståndskort har förändrats, exempelvis då du förnyat ditt hemlands pass.
 • Du har ett permanent uppehållstillståndsmärke i ditt pass och giltighetstiden för ditt pass håller på att gå ut.

Lämna in ansökan personligen vid ett av Migrationsverkets serviceställen

Ansök personligen om ett nytt kort vid ett av Migrationsverkets serviceställen. Boka en tid i vår tidsbokningstjänst. Du behöver ingen ansökningsblankett för att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort. Det är inte möjligt att ansöka om kortet i e-tjänsten.

Ta med dig

 • ditt giltiga pass
 • ett passfoto som är högst sex månader gammalt eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären
 • en kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass och kopior av alla sidor med anteckningar
 • ett skriftligt samtycke av vårdnadshavaren, om du ansöker om ett uppehållstillståndskort för ett barn och alla vårdnadshavare inte följer med barnet till servicestället.

När du ansöker om ett uppehållstillståndskort för ett barn måste barnet följa med dig till servicestället.

På servicestället får du lämna dina fingeravtryck och betala en behandlingsavgift.

Du kan överlämna ditt tidigare uppehållstillståndskort samtidigt som du lämnar in din ansökan eller senare efter kortets giltighetstid har gått ut. Du får noggrannare anvisningar när du lämnar in din ansökan till Migrationsverkets serviceställe.

Du får det nya uppehållstillståndskortet per post. Om du måste hämta kortet på posten, måste du visa upp din identitetshandling där. Kontrollera på postens webbplats vilka identitetshandlingar posten godkänner.

Om du inte har en identitetshandling som posten godkänner, kan du ge en fullmakt åt någon annan som har en identitetshandling som godkänns.

Mer information om fullmakter finns på postens webbplats. På postens webbplats hittar du också en färdig fullmaktsblankett.

Söker du denna sida?

Meny