Meny

Hur man styrker sin identitet

När du ansöker om uppehållstillstånd eller medborgarskap i e-tjänsten Enter Finland, ska du besöka ett av Migrationsverkets serviceställen eller om du ansöker om uppehållstillstånd utomlands, en finsk beskickning, för att styrka din identitet.

Under samma besök ska du visa upp bilagorna till din ansökan i original och eventuellt lämna dina fingeravtryck för ett uppehållstillståndskort.

I allmänhet måste du besöka en beskickning eller ett serviceställe i Finland inom tre månader från tidpunkten då ansökan har anhängiggjorts i webbtjänsten Enter Finland. Nu har identifieringstiden förlängts t.o.m. 31.12.2020. Läs mer på webbplatsen migri.fi/sv/att-utratta-arenden-under-coronavirusepidemin.

Fortsatt tillstånd utan att besöka ett serviceställe för att styrka din identitet

Om du ansöker om fortsatt tillstånd, behöver du inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe. När du börjar använda stark autentisering i e-tjänsten Enter Finland och lämnar in en ansökan om fortsatt tillstånd, berättar e-tjänsten om du behöver besöka ett serviceställe för att styrka din identitet eller inte.

Ta i bruk stark autentisering i Enter Finland för att se om du eventuellt inte behöver besöka ett serviceställe. Gör så här:

  1. Använd stark autentisering när du loggar in i Enter Finland. Stark autentisering betyder att du bekräftar din identitet i e-tjänsten Enter Finland med dina nätbankskoder, ditt medborgarcertifikat eller ditt mobilcertifikat.
  2. Bifoga till din ansökan bildkoden för ditt elektroniska passfoto. Ett elektroniskt passfoto och bildkoden för fotot får du från en fotoaffär. Mata in bildkoden för passfotot på första sidan av den elektroniska ansökningsblanketten i fältet “Passfoto”.   
  3. Fyll i alla punkter i ansökan.
  4. Betala ansökan i e-tjänsten. Du kan betala ansökan på femte sidan av den elektroniska ansökningsblanketten. Du kan betala ansökan med de vanligaste betalkorten eller med finska nätbankskoder.
  5. Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt föregående tillstånd går ut.

E-tjänsten Enter Finland berättar för dig om du behöver besöka ett serviceställe eller inte

Om du inte behöver besöka ett serviceställe, får du följande meddelande i Enter Finland:

"Du behöver inte besöka servicestället

Gratulerar, din ansökan är nu under behandling! Du behöver inte besöka Migrationsverkets serviceställe, för vi har redan alla uppgifter som vi behöver. Om vi behöver kompletterande uppgifter av dig medan ansökan behandlas, tar vi kontakt med dig. Nedan har antecknats det serviceställe som du valde. Om du redan bokat tid till Migrationsverkets serviceställe, ber vi dig avboka tiden i tidsbokningstjänsten. Anvisning för avbokning av tid finns på webbplatsen migri.fi/sv/boka-tid.

(servicestället som du valde)"

Om du behöver besöka ett serviceställe, får du följande meddelande i Enter Finland:

"Besök ditt verksamhetsställe

Du ska besöka Migrationsverkets serviceställe inom tre månader för att bekräfta din identitet. Vid samma besök visar du tjänstemannen originalversionerna av bilagorna till din ansökan. Du hittar närmare anvisningar för vad du ska ta med dig på sidan Besöka ett serviceställe.
Boka tid i tidsbokningstjänsten. Du kan boka tid till vilket serviceställe som helst. Du hittar anvisningar för tidsbokning på sidan Så bokar du en tid vid Migrationsverkets serviceställe.
På grund av det undantagstillstånd som förorsakats av coronaviruset har identifieringstiden på tre månader tillfälligt förlängts. Vi meddelar när det tillfälliga arrangemanget upphör. Läs Migrationsverkets meddelanden på webbplatsen migri.fi/coronaviruset .

Det serviceställe som du har valt i din ansökan är
x"

Hur man byter från svag autentisering till stark autentisering

Svag autentisering betyder att du har loggat in i e-tjänsten Enter Finland med din e-postadress och ett lösenord.  

Stark autentisering betyder att du bekräftar din identitet i e-tjänsten Enter Finland med dina nätbankskoder, ditt medborgarcertifikat eller ditt mobilcertifikat.

Om du redan har ett användarkonto i Enter Finland och du har använt din e-postadress för att logga in, behöver du inte skapa ett nytt konto. Du kan uppdatera ditt konto till ett konto med stark autentisering.

Ändra ditt användarkonto till ett konto med stark autentisering innan du ansöker om fortsatt tillstånd. Om du ändrar ditt konto till ett konto med stark autentisering först efter att du har lämnat in din ansökan om fortsatt tillstånd, kan du inte undvika att besöka ett serviceställe. 

  1. Välj ”Mitt konto” i sökmenyn.
  2. Klicka på ”Byt nu” för att komma till inloggningssidan Suomi.fi, där du kan logga in i e-tjänsten genom att använda stark autentisering, till exempel dina finska nätbankskoder. 

När du har loggat in i tjänsten genom att använda stark autentisering, uppdateras ditt konto till ett konto med stark autentisering. I fortsättningen måste du logga in på ditt konto genom att använda stark autentisering.