Hur man styrker sin identitet

När du ansöker om uppehållstillstånd eller medborgarskap i e-tjänsten Enter Finland, ska du besöka ett av Migrationsverkets serviceställen eller om du ansöker om uppehållstillstånd utomlands, en finsk beskickning, för att styrka din identitet.

Under samma besök ska du visa upp bilagorna till din ansökan i original och eventuellt lämna dina fingeravtryck för ett uppehållstillståndskort.

I allmänhet måste du besöka en beskickning eller ett serviceställe i Finland inom tre månader från tidpunkten då ansökan har anhängiggjorts i webbtjänsten Enter Finland. Nu har identifieringstiden förlängts t.o.m. 31.8.2021. Läs mer på webbplatsen migri.fi/sv/att-utratta-arenden-under-coronavirusepidemin.

Fortsatt tillstånd utan att besöka ett serviceställe för att styrka din identitet

Det kan hända att du inte behöver besöka något serviceställe när du ansöker om fortsatt tillstånd i Enter Finland. Använd stark autentisering i Enter Finland och fyll därefter i ansökan om fortsatt tillstånd. När du skickar in din ansökan berättar Enter Finland om du behöver besöka ett serviceställe för att styrka din identitet eller inte. 

Gör så här:

  1. Logga in i e-tjänsten Enter Finland med finländska nätbankskoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat. När du har loggat in i tjänsten med något av dessa tre alternativ har du använt stark autentisering. 
  2. Bifoga bildkoden för ditt elektroniska passfoto till din ansökan. Det elektroniska passfotot och koden får du i en fotoaffär. Fyll i bildkoden för ditt passfoto på första sidan i ansökan under "passfoto".  Om du inte bifogar bildkoden måste du besöka ett serviceställe för att styrka din identitet.
  3. Fyll i alla punkter i ansökan.
  4. Betala din ansökan i Enter Finland. Ansökan betalas på femte sidan i ansökan. Du kan betala ansökan med de vanligaste bankkorten eller i de finländska bankernas webbtjänster. Om du inte betalar din ansökan i Enter Finland måste du besöka servicestället för att styrka din identitet.
  5. När du lämnar in din ansökan, berättar Enter Finland om du behöver besöka ett serviceställe eller inte.

Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt föregående tillstånd går ut.

Använd stark autentisering innan du ansöker om fortsatt tillstånd. Om du använder stark autentisering först efter att du har skickat in din ansökan om fortsatt tillstånd är du tvungen att besöka ett serviceställe. Om du redan har ett Enter Finland-konto hittar du nere på denna sida information om hur du kan ändra ditt användarkonto till ett konto med stark autentisering.

Även ett barn som är under 18 år gammalt behöver eventuellt inte besöka ett serviceställe, 
om han eller hon ansöker om fortsatt tillstånd tillsammans med sin förälder. Barnets förälder måste använda stark autentisering. Dessutom måste föräldern få ett meddelande i Enter Finland som berättar att  han eller hon inte behöver besöka ett serviceställe. 

Enter Finland berättar för dig om du behöver besöka ett serviceställe eller inte

Jag använde stark autentisering, men Enter Finland meddelade att jag ändå måste besöka ett serviceställe. Varför?

Har du redan ett Enter Finland-konto? Så här ändrar du ditt användarkonto till ett konto med stark autentisering

Om du endast har loggat in i Enter Finland med e-postadress och lösenord krävs ett besök på ett serviceställe.

Ändra ditt användarkonto till ett konto med stark autentisering.

Gör så här:

1.    Välj ”Mitt konto” i sökmenyn.

2.  Klicka på ”Byt nu” för att komma till inloggningssidan Suomi.fi, där du kan logga in i e-tjänsten genom att använda stark autentisering, till exempel dina finska nätbankskoder. 

När du har loggat in i tjänsten genom att använda stark autentisering, uppdateras ditt konto till ett konto med stark autentisering.  I fortsättningen måste du alltid använda stark autentisering när du loggar in på kontot.   

Ändra ditt användarkonto till ett konto med stark autentisering innan du ansöker om fortsatt tillstånd. Om du ändrar ditt konto till ett konto med stark autentisering först efter att du har lämnat in din ansökan om fortsatt tillstånd, kan du inte undvika att besöka ett serviceställe.