Skip to Content

Känner du Kamu, PatRek och VeroBot? Chattrobotarna erbjuder gemensam rådgivning åt utländska företagare

Utgivningsdatum 29.11.2018 13.43
Pressmeddelande

Hur startar man företag i Finland? Vilket slags uppehållstillstånd behöver jag? Vilka skatter måste man betala? Bland annat dessa frågor kan du ställa till Migrationsverkets, Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens chattrobotar som nu svarar på dina frågor i samarbete med varandra. Myndigheterna testar hur samarbetet fungerar. Testfasen pågår till slutet av juni 2019.

Det här är första gången som statliga myndigheter i Finland provar en service där flera chattrobotar svarar på kundernas frågor tillsammans. I början kommer chattrobotarna att hjälpa utländska företagare på engelska.

"Syftet med den gemensamma tjänsten är att ge bättre rådgivning åt utlänningar som vill starta företag i Finland. Samtidigt skapar vi möjligheter för ökad utveckling av serviceutbudet med hjälp av artificiell intelligens", berättar chefen för kundservice och informationstjänster Kirsi Lahtinen från Patent- och registerstyrelsen.

Chattrobotarna växlar sinsemellan med att svara

Kunderna hittar den nya tjänsten i anslutning till de chattjänster som har funnits på webbplatserna sedan tidigare. Kamu, VeroBot och PatRek kan hänvisa frågor vidare till en av de två andra chattrobotarna vid behov. På så sätt får företagarna svar på sina frågor via en och samma kanal dygnet runt.

Chattrobotarna utvecklar sig och lär sig nytt av alla chattsamtal. Man har lärt dem att identifiera frågorna och hitta rätt svar.

Migrationsverkets egen chattrobot Kamu har redan före samarbetet fått positiv respons från kunderna. Antalet inkommande telefonsamtal från kunder har minskat sedan Kamu togs i bruk.

Artificiell intelligens ger nya serviceformer

VeroBot, som har allmän expertis i skattefrågor, skapades ursprungligen för att hjälpa Skatteförvaltningen att skaffa nya kunder till China Desk, Skatteförvaltningens tjänst för kinesiska tillväxtföretag som vill etablera sig i Finland.

"Vi försöker förutse utvecklingen och arbeta i realtid så mycket som möjligt. VeroBot blir en stor konkurrensfördel först när den och dess bästa kompisar, chattrobotarna Kamu och PatRek, fungerar tillsammans som ett team", konstaterar kundrelationschefen Miika Wires från Skatteförvaltningen.

Tjänster som överskrider myndighetsgränserna är en framtida trend.

"Vi vill prova hur artificiell intelligens kan bidra till nya samarbetsmetoder. Vi betraktar tjänsterna ur kundens perspektiv, inte ur ett förvaltningsperspektiv", säger Migrationsverkets digitalchef Vesa Hagström.

Du kan ställa frågor till chattrobotarna här.

Ytterligare information till medier