Skip to Content

Är du medborgare i Ukraina och vistas i Finland utan visum? Kom ihåg att ansöka om tillfälligt skydd

Utgivningsdatum 7.6.2022 10.26

Om du har ett biometriskt ukrainskt pass, får du vistas i Finland och i det övriga Schengenområdet visumfritt i tre månader. Efter tre månader kan du inte längre fortsätta vistas lagligt i Finland utan visum eller uppehållstillstånd. Då kan du till exempel få böter av polisen om du inte har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd eller om du saknar giltigt uppehållstillstånd i Finland.

Du har nytta av att ansöka om tillfälligt skydd 

Tillfälligt skydd är avsett för dig som flyr kriget i Ukraina eller inte kan återvända till Ukraina på grund av kriget. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda dig temporärt skydd.

 • Migrationsverket har möjlighet att avgöra din ansökan om tillfälligt skydd mycket snabbare än en asylansökan.  Den förväntade behandlingstiden för en ansökan om tillfälligt skydd är en vecka, om det inte behövs några tilläggsutredningar för ansökan.
  • Den förväntade behandlingstiden för en asylansökan är sex månader. Behandlingstiden för en asylansökan kan även bli längre, eftersom Migrationsverket inte har tillräckligt med information för att kunna avgöra ansökan på grund av den osäkra situationen som föranletts av kriget i Ukraina. Det är just av denna anledning som tillfälligt skydd har införts i Europeiska unionen.
 • Om du vill ansöka om tillfälligt skydd, besök polisen eller gränsmyndigheterna personligen och berätta för dem att du vill ansöka om tillfälligt skydd. 
 • Du har rätt att få de mottagningstjänster som du behöver via din förläggning.  
  • När du ansöker om tillfälligt skydd, kan du ansöka om mottagnings- eller brukspenning hos din förläggning. Du får samma penningbelopp som asylsökande. Om du beviljas tillfälligt skydd, kan du få samma mottagningspenning även efter att du har beviljats tillfälligt skydd så länge ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är giltigt.
  • Efter att du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, kan du få hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som de som är varaktigt bosatta i Finland. 
 • Du kan börja arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. 
  • Under registreringsbesöket hos polisen eller gränsmyndigheten skriver myndigheten ut ett intyg över inlämnad ansökan för dig. Med intyget du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Behåll intyget i din besittning.
 • Du kan söka asyl senare även om du redan har sökt eller beviljats tillfälligt skydd.
  • Det är också möjligt att söka asyl först efter att ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd har gått ut. 
  • Om du söker både tillfälligt skydd och asyl, avbryter Migrationsverket behandlingen av din asylansökan för den tid ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är i kraft.
 • Om det finns andra grunder för att bevilja dig uppehållstillstånd, till exempel familjeband eller arbete i Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd på dessa grunder. Då är ansökan om uppehållstillstånd avgiftsbelagd. Mer information om ansökningar och om olika krav som ska uppfyllas finns på vår webbplats

Läs mer

Tillfälligt skydd
Tjänster du kan få när du ansöker om tillfälligt skydd
Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina