Hoppa till innehåll

Första uppehållstillstånd

Vilken ansökan du ska välja för att ansöka om ditt första uppehållstillstånd i Finland beror på varför du ska flytta till Finland:

Du hittar ansökningsblanketten längst ner på ansökningssidan om uppehållstillståndet i fråga. Om du är osäker på vilken ansökningsblankett du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Du måste själv fylla i din egen ansökan. Till exempel din make eller maka eller din arbetsgivare kan inte lämna in en ansökan för dig.

Om du redan har uppehållstillstånd och vill fortsätta att vistas i Finland efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om fortsatt tillstånd.

Om du är medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland, men du måste registrera din uppehållsrätt i Finland. Läsa mer på sidan Registrering av uppehållsrätt

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblanketten.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Allmänt om uppehållstillstånd

1. Sökanden ansöker om sitt första uppehållstillstånd och väljer en lämplig grund för ansökan.

2. Sökanden besöker en finsk beskickning utomlands eller ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland för att styrka sin identitet.

Sökanden måste vänta på beslutet i samma land där ansökan lämnades in.

3. Migrationsverket behandlar ansökan och fattar beslut.

4. Om ansökan lämnades in i Enter Finland, får sökanden ett e-postmeddelande eller textmeddelande när beslutet är klart.

Om sökanden gjorde en pappersansökan, får han eller hon beslutet per post eller via beskickningen.

5a. Negativt beslut:

Sökanden kan överklaga beslutet.

5b. Positivt beslut

Sökanden får ett uppehållstillståndskort, och sökandens uppgifter registreras automatiskt i befolkningsdatasystemet.

6. Senare kan sökanden ansöka om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd.