Skip to Content

Söker du uppehållstillstånd utomlands? På grund av coronavirussituationen beviljas tillstånd fr.o.m. den 14 maj

17.4.2020 17.12
Pressmeddelande

Migrationsverket beviljar tills vidare de första uppehållstillstånden att börja tidigast 14.5.2020. Detta beror på begränsningar för inresa på grund av coronavirusepidemin, vilka gäller t.o.m. 13.5.

I allmänhet gäller det första uppehållstillståndet omedelbart när ett positivt beslut har fattats. Genom ändringen vill vi säkra att giltighetstiden för ditt tillstånd inte förlöper medan du väntar på flytt till Finland. Det första uppehållstillståndet beviljas i allmänhet för ett år.

Om begränsningarna för inresa fortsätter längre, flyttar vi även datum för beviljade tillstånd. På ditt beslut om uppehållstillstånd står det när ditt tillstånd börjar. Datum när ditt uppehållstillstånd börjar ändras inte efter att beslutet har fattats. 

Ändringen gäller inte alla uppehållstillstånd

Vi bedömer tidpunkten för när ditt uppehållstillstånd börjar enligt din ansökan om uppehållstillstånd. Du behöver inte göra något.

Ändringen gäller inte dig om

Information om att söka uppehållstillstånd under coronavirusepidemin finns på webbsidan migri.fi/du-ar-inte-i finland.

Ytterligare information

Följ vår webbplats migri.fi/coronaviruset. På webbplatsen hittar du aktuell information om hur coronasituationen inverkar på vår verksamhet samt vanliga frågor.

Kundmeddelande

Viimeisimmät