Skip to Content

Behandlingsordningen för säsongsarbetarnas ansökningar bestämts enligt det startdatum för anställningen som angetts i ansökan

12.5.2020 16.59
Pressmeddelande

Startdatumet för anställningen i Finland avgör behandlingsordningen för begäranden om intyg för säsongsarbete och ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete. Genom detta vill vi säkerställa att arbetstagarna kan börja sitt arbete i tid.

Vi fattar beslutet utifrån det startdatum som du har angett i din ansökan.

Under våren och i början av sommaren kan totalt 4 500 säsongsarbetare från utanför Europeiska unionen komma till Finland, det vill säga de 1 500 personer som jord- och skogsbruksministeriet tidigare fastställt och 3 000 övriga säsongsarbetare från och med den 14 maj 2020.

  • EU-medborgare kan komma till Finland utan begränsningar för att säsongsarbeta från och med den 14 maj. Om du är medborgare i ett EU-land, behöver du inte ansöka om ett intyg eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete hos Migrationsverket.
  • Om du inte är medborgare i ett EU-land och kommer från ett visumfritt land, ska du ansöka om ett intyg eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete hos Migrationsverket.

I Finland är det Gränsbevakningsväsendet som fattar det slutliga beslutet om inresa under coronatiden och följer antalet säsongsarbetare som kommer till Finland. Närmare anvisningar om gränstrafiken från och med den 14 maj hittar du på Gränsbevakningsväsendets webbplats. 

Ansökningar för säsongsarbete behandlas som brådskande

Vi behandlar alla ansökningar för säsongsarbete som brådskande. Du behöver inte kontakta Migrationsverket eller göra någon särskild begäran om påskyndande.
Intyg och uppehållstillstånd för säsongsarbete börjar gälla antingen genast från och med beslutsdatumet eller senare när anställningen börjar.

Om du ännu inte har ansökt om tillstånd för säsongsarbete, ska du ansöka om tillståndet som vanligt. Anvisningar om hur du ansöker hittar du på vår webbplats på adressen migri.fi/sasongsarbete.

I Enter Finland begär du snabbast ett intyg för säsongsarbete

Om du kommer till Finland från ett land utanför EU, behöver du ett särskilt tillstånd för säsongsarbete. Du ska vänta på beslutet i det land där du har ansökt om tillståndet.

Använd gärna e-tjänsten Enter Finland för att lämna in din ansökan. Du kan följa handläggningen av din ansökan i e-tjänsten. 

Även din arbetsgivare kan skapa ett eget användarkonto i Enter Finland. Du kan ge din arbetsgivare tillstånd att använda e-tjänsten i ärenden som gäller ditt tillstånd för säsongsarbete. Då kan arbetsgivaren bland annat lägga till bilagor till din ansökan.

Mer information om säsongsarbete och coronaläget

Vi uppdaterar aktuell information om hur undantagsläget påverkar behandlingen av ansökningar för säsongsarbete på webbsidan migri.fi/coronaviruset. På vår webbplats har vi också samlat ihop en lista på vanliga frågor och svar om hur coronaläget påverkar ansökningen om tillstånd för säsongsarbete. 

Kundmeddelande

Viimeisimmät