Skip to Content

Befinner du dig i Finland och planerar du tillfälligt arbete i uppgifter som är viktiga för försörjningsberedskapen? Läs frågor som ofta ställs om lagändringen

6.5.2020 15.01 | Publicerad på svenska 14.5.2020 kl. 17.10
Pressmeddelande

Du kan tillfälligt byta yrkesområde eller arbetsgivare utan att ansöka om fortsatt tillstånd om du vistas i Finland med uppehållstillstånd på grund av arbete, uppehållstillstånd för studerande, uppehållstillstånd för säsongsarbete, intyg för säsongsarbete eller visum för säsongsarbete och om detta var giltigt 9.4.2020. Arbetsuppgiften måste vara inom en kritisk bransch för försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden.

Ditt uppehållstillstånd måste vara giltigt även då du arbetar för en annan arbetsgivare eller inom ett annat yrkesområde. Om ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut, ansök om fortsatt tillstånd innan det föregående går ut.

Vi har samlat vanliga frågor om lagändringar på vår webbplats: Vanliga frågor om byte av arbetsgivare och yrkesområde under undantagsförhållanden

Praxis gäller till slutet av oktober

Kontrollera på arbets- och näringsministeriets webbplats om dina arbetsuppgifter definieras som nödvändiga för försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden. Du kan arbeta i dessa branscher utan ansökan om fortsatt tillstånd t.o.m. 31.10.2020.

Du kan byta arbetsgivare och yrkesområde till dessa branscher om du bor i Finland och om du har beviljats uppehållstillstånd före 9.4.2020. Du behöver inte meddela byte av arbetsgivare eller yrkesområde till Migrationsverket. 

Om du har uppehållstillstånd för säsongsarbete, intyg för säsongsarbete eller visum för säsongsarbete, kan du byta arbetsgivare och yrkesområde även med tillstånd som beviljats efter 9.4.

Den tillfälliga lagändringen gäller till slutet av oktober. Avsikten är att underlätta arbetet i vissa uppgifter på grund av coronavirusepidemin. 

Följ uppdaterad information om inverkan av coronavirus migri.fi/coronaviruset.

Kundmeddelande

Viimeisimmät