Migrationsverkets nya tillstånds- och medborgarskapsenhet inleder sin verksamhet den 1 mars 2020 – handläggningen av ansökningar ska automatiseras i högre grad

28.2.2020 9.14
Pressmeddelande

Migrationsverkets organisation ändras den 1 mars 2020, när tillstånds- och medborgarskapsenheten inleder sin verksamhet.

Enheten handlägger medborgarskapsansökningar och ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier och familjeband. Dessutom ansvarar enheten för registrering av EU-medborgare och deras familjemedlemmar. Även alla serviceställen runtom i landet hör till enheten.

Organisationsförändringen ska möjliggöra införande av automatisering i handläggningen av tillstånd i högre grad. Målet är att kraftigt förkorta behandlingstiderna och ansökningsköerna. Automatisering anses vara ett viktigt medel för att effektivisera verksamheten.

– I början av mars har det gått 25 år sedan Migrationsverkets föregångare, Utlänningsverket, grundades. Verksamhetsmiljön inom migrationssektorn är i en ständig förändring. Invandringen ökar, och tillståndsprocesserna ska vara effektiva och motsvara till exempel det finländska arbetslivets behov, säger Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio.

Förra året var arbete den vanligaste ansökningsgrunden bland samtliga ansökningar om första uppehållstillstånd. År 2019 lämnades det in 12 687 ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete.

Heikki Taskinen blir direktör för den nya enheten

Heikki Taskinen har utsetts till tillstånds- och medborgarskapsenhetens direktör. Taskinen har tidigare arbetat som direktör för medborgarskapsenheten.

I slutet av 2019 genomförde Migrationsverket ett pilotprojekt för att testa automatisering i handläggningen av medborgarskapsansökningar, och en delvis automatisering infördes i februari.

– Åtminstone handläggningen av enkla ansökningar, det vill säga fall där villkoren för beviljande av medborgarskap uppfylls, blir snabbare med tiden, säger Taskinen.

I slutet av januari har även handläggningen av fortsatta tillstånd för specialister och arbetstagare delvis automatiserats. Nya processer kommer att automatiseras under 2020.
Som en del av det pågående förändringsprojektet reformerar Migrationsverket även sin kundtjänst.

Ytterligare information till medier

  • Jaana Vuorio, överdirektör, intervjuförfrågningar: tfn 0295 433 037 (kommunikationsenheten), [email protected]
  • Heikki Taskinen, direktör för tillstånds- och medborgarskapsenheten, tfn 0295 433 233
  • Migrationsverkets organisationsschema finns på vår webbplats.

Viimeisimmät