Tillsynsprogrammet för mottagningssystemet har uppdaterats

2.10.2019 12.40
Pressmeddelande

Det riksomfattande tillsynsprogrammet för mottagningssystemet för asylsökande har uppdaterats.

Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av verksamheten vid förläggningarna för asylsökande. Inom verket är det särskilt mottagningsenheten som ansvarar för uppgiften. Förläggningarna drivs i Finland av flera aktörer, av vilka kommunerna och Finlands Röda Kors är de största.

Det nu uppdaterade tillsynsprogrammet har varit i bruk sedan år 2016. Under denna tid har övervakningen vidare utvecklats.

– Migrationsverkets ställning gör det möjligt för oss att kombinera traditionell efterhandsövervakning med en mycket mångsidig förhandsövervakning. Det viktiga är ett fungerande och bra samarbetsförhållande mellan Migrationsverket och förläggningarna. Detta innebär tydliga spelregler, bra interaktion och det att man ingriper i eventuella problem och dessutom utvecklar verksamheten, säger Olli Snellman, chef för resultatområde vid mottagningsenheten.

I och med den nya uppdateringen ger programmet en bättre beskrivning av ändamålen med övervakningen och med förläggningarnas verksamhet, av vad som ingår i tillsynen och hur den utförs i praktiken.

Tillsynsrapporten för år 2019 kommer att publiceras på våren nästa år. Du kan läsa det riksomfattande tillsynsprogrammet för mottagningssystemet för asylsökande här (tyvärr endast på finska).

Fakta: Vad ingår i tillsynen?

Migrationsverket övervakar

  • mottagningsverksamheten i praktiken
  • kostnaderna för mottagningsverksamheten
  • förläggningarnas lokaler
  • upprätthållandet av beredskapen och
  • avtalen med aktörerna som driver förläggningarna.

Ytterligare information till medier

Viimeisimmät