Vastaanottojärjestelmän valvontaohjelma on uudistettu

2.10.2019 12.40
Tiedote

Turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjeselmän valtakunnallinen valvontaohjelma on päivitetty.

Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Virastossa tehtävästä vastaa erityisesti vastaanottoyksikkö. Vastaanottokeskuksia ylläpitävät Suomessa useat toimijat, suurimpina kunnat ja Suomen Punainen Risti.

Nyt päivitetty valvontaohjelma on ollut käytössä vuodesta 2016. Sen jälkeen valvontaa on kehitetty edelleen.

– Valvonnassa yhdistetään perinteistä jälkikäteistä valvontaa varsin monipuoliseen ennakolliseen valvontaan, johon Maahanmuuttoviraston asema antaa mahdollisuuden. Tärkeää on toimiva ja hyvä yhteistyösuhde Maahanmuuttoviraston ja vastaanottokeskusten välillä. Tämä tarkoittaa selviä pelisääntöjä, hyvää vuorovaikutusta ja sitä, että mahdollisiin ongelmiin puututaan ja toimintaa myös kehitetään, vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Olli Snellman kertoo.

Uuden päivityksen myötä ohjelmassa kuvataan paremmin mihin valvonnassa ja vastaanottokeskusten toiminnassa pyritään, mitä valvontaan kuuluu ja miten valvontaa käytännössä toteutetaan.

Vuotta 2019 koskeva valvontaraportti julkaistaan ensi vuoden keväällä. Tutustu turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän valtakunnalliseen valvontaohjelmaan.

Fakta: Mitä valvontaan kuuluu?

Maahanmuuttovirasto valvoo:

  • käytännön vastaanottotoimintaa
  • vastaanottotoiminnan kustannuksia
  • vastaanottokeskusten kiinteistöjä
  • valmiuden ylläpitoa
  • ja ylläpitäjien kanssa tehtyjä sopimuksia.

Lisätietoa medialle