Skip to Content

Brittisk medborgare: registrera din uppehållsrätt så fort som möjligt

Utgivningsdatum 25.1.2019 15.45 | Publicerad på svenska 25.1.2019 kl. 16.06
Pressmeddelande

Statsrådets EU-ministerutskott har beslutat att en separat lag ska beredas för att förlänga uppehållsrätten för brittiska medborgare i Finland inför Storbritanniens eventuella utträde ur EU utan avtal i slutet av mars.

Enligt denna separata lag får de brittiska medborgare som nu bor i Finland och som har registrerat sin EU-uppehållsrätt fortsätta vistas och bo i Finland för en bestämd tid som anges i speciallagen, utan att behöva vidta några åtgärder. Längden på tidsfristen ska ännu behandlas under lagberedningen.

Den separata lagen ska gälla endast dem som har registrerat sig – om registreringen saknas, skulle uppehållsrätten i Finland upphöra den 29 mars 2019

I ett avtalslöst läge måste brittiska medborgare ha registrerat sin uppehållsrätt senast den 29 mars 2019 för att ha kvar sin uppehållsrätt i enlighet med den separata lagen.

Om Storbritannien utträder ur EU den 29 mars 2019 utan avtal och man inte har registrerat sig, upphör EU-uppehållsrätten på denna dag. Från och med den 30 mars 2019 betraktas brittiska medborgare som tredjelandsmedborgare. Om visumfrihet mellan EU och Storbritannien förverkligas, får man vistas lagligt i Finland i ytterligare 90 dagar.

Efter den eventuella visumfria perioden kommer uppehållsrätten att upphöra enligt den separata lagen för sådana brittiska medborgare som inte har registrerat sig. Då blir det olagligt för dem att vistas i Finland, och de måste ansöka om uppehållstillstånd för att kunna vistas lagligt i Finland. Uppehållstillstånd beviljas inte automatiskt.

Om du inte har registrerat din uppehållsrätt:

  • Registrera din uppehållsrätt så fort som möjligt. Det enklaste sättet att registrera sig är att fylla i en ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Boka sedan tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen. Där ska du styrka din identitet och visa upp dina bilagor i original.
  • Om du har vistats lagligt i Finland utan avbrott i fem år, ska du ansöka om intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare hos Migrationsverket.

Är du medborgare i ett annat EU- eller EES-land?

Då rekommenderar vi att du registrerar dig på basis av detta andra medborgarskap, även om du redan har registrerat din uppehållsrätt på basis av ditt brittiska medborgarskap.

Du behöver inte kontakta Migrationsverket om du redan har registrerat din uppehållsrätt

Registreringen är fortfarande i kraft. Du behöver inte förnya den.

Om du inte är säker på om du har registrerat dig:

  • Ring Migrationsverkets kundtjänstnummer 0295 419 600 (mån–fre kl. 9–16), eller
  • skicka e-post till migri@migri.fi. Ange ditt namn, din födelsetid och ditt medborgarskap i meddelandet. Om du har ett kundnummer, ange också det i meddelandet. Skicka inte förfrågningar till personliga e-postadresser.

Om ditt gamla intyg om registrering av uppehållsrätten har försvunnit, behöver du inte begära ett nytt intyg

Migrationsverket förutsätter inte att du har kvar ditt gamla intyg om registrering av uppehållsrätten. I vissa fall kan dock andra myndigheter kräva ett sådant intyg.

Om du behöver ett intyg:

  • Från och med den 1 januari 2017 har registreringarna hanterats hos Migrationsverket. Om du har registrerat din uppehållsrätt hos Migrationsverket, kan du be om ett nytt intyg genom att skicka e-post till adressen migri@migri.fi.
  • Före den 1 januari 2017 har polisen hanterat registreringarna. Om du har registrerat din uppehållsrätt hos polisen, kan du antingen kontakta polisen eller lämna in en begäran om intyg till Migrationsverket. Begäran är avgiftsbelagd.

Vi ger ytterligare anvisningar och information om eventuella uppehållstillstånd när ett beslut om brexit har fattats.

Läs mer: Britternas uppehållsrätt efter Brexit ska säkerställas genom en separat lag