Hoppa till innehåll

Begäran om intyg

Migrationsverket kan ge dig ett intyg om exempelvis

  • din flyktingstatus i Finland
  • grunden för ditt uppehållstillstånd och dess giltighetstid
  • finskt medborgarskap som du har fått eller förlorat
  • att ditt ärende är anhängigt

Vi tar ut en avgift för handläggningen av begäran om intyg

Den gällande prislistan finns på sidan Behandlingsavgifter.

Använd blanketten för begäran om intyg

Använd blanketten Begäran om intyg från Migrationsverket, TOD_P

Bifoga till din begäran 

  • ett kvitto eller någon annan tillförlitlig utredning som visar att du har betalat handläggningsavgiften och
  • en kopia av din identitetshandling eller av ditt pass. 

Du kan få intyget på svenska, finska eller engelska.

Om du ska säsongsarbeta i Finland

Om du ska säsongsarbeta i Finland i högst 90 dagar och är medborgare i ett visumfritt land, fyll i en särskild blankett som är avsedd för dig. Du hittar blanketten och anvisningarna om begäran på sidan Intyg för säsongsarbete.

Om du har fallit offer för arbetsgivarens utnyttjande

Om du har uppehållstillstånd i Finland och du har fallit offer för arbetsgivarens utnyttjande, kan du ansöka om fortsatt tillstånd eller intyg om utvidgad rätt att arbeta. Använd i så fall de blanketter som är avsedda för ansökan om detta tillstånd och intyg. Blanketterna hittar du på sidan Uppehållstillstånd eller intyg på grund av arbetsgivarens utnyttjande.

Information om din egen eller din arbetstagares rätt att arbeta

Du kan avgiftsfritt fråga om din egen eller din arbetstagares rätt att arbeta genom att skicka e-post till Migrationsverket. Läs anvisningarna på sidan Information om rätten att arbeta.