Meny

Begäran om intyg

Migrationsverket kan ge dig ett intyg om exempelvis

  • din flyktingstatus i Finland
  • grunden för ditt uppehållstillstånd och dess giltighetstid
  • finskt medborgarskap som du har fått eller förlorat
  • att ditt ärende är anhängigt.

Vi tar ut en avgift för handläggningen av begäran om intyg. Den gällande prislistan finns på sidan Behandlingsavgifter.

Betala behandlingsavgiften i förväg. Avgiften återbetalas inte. Bifoga till din begäran ett kvitto eller någon annan tillförlitlig utredning som visar att du har betalat behandlingsavgiften. Bifoga också en kopia av din identitetshandling eller av ditt pass.

Använd blanketten Anhållan om intyg från Migrationsverket, TOD_P.

Du kan få intyget på finska, svenska eller engelska. Skicka begäran till Migrationsverket

  • per e-post till adressen [email protected]
  • per fax till nummer 0295 411 720
  • per brev till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket.