Migrationsbibliotekets verksamhet upphör

7.2.2020 12.53
Pressmeddelande

Migrationsbibliotekets verksamhet upphör den 1 mars 2020. För närvarande ligger specialbiblioteket i Sörnäs i Helsingfors på Fågelviksgatan.

Biblioteket läggs ned av verksamhetsrelaterade och ekonomiska orsaker. Besparingar väntas uppstå genom minskade hyres- och underhållskostnader.
Beslutet innebär inga personalminskningar.

En del av samlingen flyttas till Migrationsinstitutet

Bibliotekets samling innehåller litteratur om invandrare, fenomen med anknytning till migration samt förhållandena i utreseländer. Andra teman är bland annat flykting- och migrationspolitik, rasism och etniska relationer samt integration. Bibliotekets samling omfattar sammanlagt cirka 12 000 band och cirka 40 tidskrifter.
En del av samlingens verk flyttas till Migrationsinstitutets bibliotek i Åbo, där de fortfarande går att låna. En del av litteraturen blir kvar på Migrationsverket för personalens bruk. Till exempel landinformationsforskarna vid Migrationsverket använder materialet i sitt arbete.

Ytterligare information till medier

Pressmeddelande

Viimeisimmät