Skip to Content

Medborgare i Storbritannien – ansök om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet under perioden 1.10.2020–30.9.2021

3.7.2020 12.20

Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU kan du ansöka om antingen uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet.

Du kan ännu inte göra ansökan, utan måste vänta. Vi öppnar tidsbokningen för ansökan om uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet i september och kommer att informera separat om det. Vi informerar även om behandlingsavgifter gällande ansökan i september. Det är möjligt att skicka in ansökan via webbtjänsten Enter Finland eller som pappersansökan från 1.10.2020. Följ våra kundmeddelanden

Se här för anvisningar om vilken tillståndstyp du ska eller bör ansöka om under perioden 1.10.2020–30.9.2021:

 • Om du har vistats i Finland i mindre än fem år och registrerat din EU-uppehållsrätt i Finland    
  • måste du ansöka om byte av din EU-uppehållsrätt till uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Följ våra kundmeddelanden. Om du beviljas uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet, får du fortsätta vistas i Finland även efter övergångsperioden, det vill säga 2020. Uppehållsrätten enligt utträdesavtalet gäller endast i Finland. Om du vill fortsätta vistas i Finland efter 2020 är ansökan obligatorisk.
 • Om du har vistats sammanhängande i Finland i mer än fem år och registrerat din EU-uppehållsrätt i Finland
  • ska du ansöka om permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Du kan även beviljas permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet om du har bott sammanhängande i Finland i mer än fem år och uppfyller kraven för beviljande av tillståndet.
 • Om du har ett intyg om permanent uppehållsrätt för EU-medborgare
  • bör du ansöka om permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Ansökan är inte obligatorisk för dig, men det rekommenderas. Med permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet blir det i fortsättningen så enkelt som möjligt för dig att påvisa din uppehållsrätt när du uträttar ärenden i Finland och vid Schengens yttre gräns.  

Om din familjemedlem är tredjelandsmedborgare och vistas i Finland med ett uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem, ska också familjemedlemmen ansöka om uppehållsstatus enligt utträdesavtalet. 

Om du inte ännu har registrerat din uppehållsrätt, gör så här:

 • Ansök om vanlig registrering av EU-uppehållsrätt. Anvisningarna för ansökan hittar du på migri.fi/sv/registrering-av-uppehallsratt
 • Om du registrerar din uppehållsrätt före 31.12.2020, ska du ansöka om byte av uppehållsrätten till uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet senaste 30.9.2021.

I vissa fall kan uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet även ansökas utomlands

Om du tillfälligt vistas utanför Finland, men bor lagligt i Finland, kan du ansöka om uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet via Finlands beskickning (ambassaden eller konsulatet). Utomlands kan även dina familjemedlemmar som ännu inte vistas i Finland göra en ansökan. 

Om du avser att ansöka om uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet personligen utomlands, ska du ännu vänta. Vi informerar efter sommaren om hur du ska gå tillväga. Följ våra kundmeddelanden.

Ytterligare information

Aktuell information om Storbritanniens utträde ur EU hittar du på migri.fi/sv/brexit/sv

Uppdaterat 3.7.2020: Från kundmeddelandet har tagits bort en mening gällande tidsgränsen för att ansöka om EU-registrering.  

Viimeisimmät