Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen

Ansök om registrering av din uppehållsrätt om

 • du är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen, Liechtenstein eller Schweiz och
 • du vistas i Finland över 3 månader utan avbrott.

Om du är medborgare i ett nordiskt land (Danmark, Island, Norge eller Sverige), ska du registrera dina uppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Nordiska medborgare behöver inte ansöka om EU-registrering hos Migrationsverket.

 • Förväntad behandlingstid

  Beslutet kan fattas genast när villkoren uppfylls.

 • Avgift för webbansökan
  52 €

 • Avgift för pappersansökan
  52 €

Registreringen av uppehållsrätten gäller tills vidare. Du behöver alltså inte förlänga registreringens giltighet. När du har uppehållit dig lagligen i Finland i 5 år utan avbrott har du permanent uppehållsrätt.

Om din uppehållsrätt redan har registrerats och du vill få en kopia av ditt ursprungliga registreringsbevis, kan du skicka en begäran om intyg till Migrationsverket.

Gör så här:

Se till att du uppfyller följande villkor:

Se till att du har alla nödvändiga bilagor:

När ansökan lämnas in ska bilagorna visas upp i original och tillsammans med en auktoriserad översättning till finska, svenska eller engelska, om de inte har upprättats på något av dessa språk.

Du behöver inte skaffa översättningar av sådana officiella handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och som gäller födelse, äktenskap, registrerat partnerskap eller dödsfall, om du bifogar till handlingen ett flerspråkigt standardformulär som har utfärdats av myndigheten i fråga.

Ansöka om EU registering:

Registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen, EU_REK

Fyll i ansökan i e-tjänsten