Registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen

Använd denna ansökan för att ansöka om registrering av din uppehållsrätt om du är medborgare i Europeiska unionen, Liechtenstein eller Schweiz och vistas i Finland i över tre månader. Beakta att nordiska medborgare registrerar sin vistelse vid magistraten.

 • Förväntad behandlingstid
  Beslutet utfärdas omedelbart

 • Avgift för webbansökan
  54 €

 • Avgift för pappersansökan
  54 €

Se till att du uppfyller följande villkor:

Så här registrerar du din uppehållsrätt

Gör så här:

1

Bekanta dig noggrant med webbplatsen migri.fi.

 • Där kan du läsa om registrering av uppehållsrätt och om uppehållskort för familjemedlemmar. På sidan finns också omfattande instruktioner om hur du kan använda våra tjänster.

2

Se till att du uppfyller villkoren för registrering.

3

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.

4

Fyll i ansökan noggrant.

 • Lämna in din ansökan i vår e-tjänst Enter Finland. Om du inte kan använda vår e-tjänst, kan du fylla i en pappersansökan.
 • Om Migrationsverket måste be dig komplettera din ansökan, fördröjs handläggningen av ditt ärende.

5

Boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe.

 • Boka en tid online på webbsidan migri.vihta.com.
 • Om du ansöker om registrering i vår e-tjänst Enter Finland, måste du besöka Migrationsverkets serviceställe för att styrka din identitet.
 • Om du ansöker om registrering med en pappersansökan, måste du personligen lämna in den och betala en behandlingsavgift vid Migrationsverkets serviceställe.
 • Ta med dig alla bilagor.

6

Migrationsverket meddelar dig när ett beslut har fattats i ditt ärende.

 • Migrationsverket kontaktar dig vid behov.
 • Du behöver inte kontakta Migrationsverket medan handläggningen av din ansökan pågår.
 • Migrationsverket ber dig om mer information vid behov.

Bilagor

När ansökan lämnas in ska bilagorna visas upp i original och tillsammans med en auktoriserad översättning till finska, svenska eller engelska, om de inte har upprättats på något av dessa språk.

 • Arbetstagare
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Anställningsintyg
 • Egenföretagare
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Bevis på att han/hon är egenföretagare
 • Studerande
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Utredning om att han/hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmarsförsörjning
  • Studieintyg
 • Person med tillräckliga tillgångar
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Utredning om att han/hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning
 • Make/maka/sambo/barn
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Utredning om samboende
  • Dokument om familjeband (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land)
 • Föräldrar och barn över 21 år som ska försörjas
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Intyg om beroende
  • Dokument om familjeband (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land)
 • Annan anhörig
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Intyg om beroende, omvårdnad
  • Dokument om familjeband (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land)

Registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen, EU_REK

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny