Hoppa till innehåll

Aktuellt om brexit

På den här webbsidan uppdaterar vi anvisningar och meddelanden om brexit.

Storbritannien har utträtt ur Europeiska unionen. Ansökningsperioden för brexittillstånd har gått ut den 30 september 2021. 

Om du vistas i Finland utan uppehållsrätt, har du inte rätt att arbeta eller studera. Du kan få böter eller även avlägsnas ur landet. 

Om du har bott i Finland innan den 1 januari 2021 men inte har ansökt om brexittillstånd senast den 30 september 2021,

kan du ansöka om brexittillstånd efter ansökningsperiodens slut den 30 september 2021, om du har en grundad anledning till att du lämnar in din ansökan för sent.

Uppge i fältet ’tilläggsuppgifter’ i din ansökan alla sådana förhållanden och orsaker som ledde till att du inte lämnade in din ansökan inom den utsatta tiden.

 • Bifoga till din ansökan alla nödvändiga bilagor, även sådana som visar att du har en grundad anledning till att ansöka för sent.
 • Bilagan kan vara exempelvis ett läkarintyg.

Ansökningsguiden på Migri.fi hjälper dig att hitta rätt ansökan. Trots att du lämnar in din ansökan om brexittillstånd för sent, fortsätter din rätt att arbeta eller studera medan din ansökan behandlas.

En familjemedlem som ska flytta till Finland kan lämna in en ansökan om brexittillstånd

Personer som blivit familjemedlemmar till en brittisk medborgare innan övergångsperiodens slut har dock rätt att komma till Finland senare och omfattas av tillämpningsområdet för utträdesavtalet.

Om du inte har en grundad anledning till att du ansöker om brexittillstånd för sent, måste du ansöka om fortsatt tillstånd

Fortsatt tillstånd är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, som ofta beviljas på samma grund som ditt första tillstånd eller din uppehållsrätt. Du kan också ansöka om fortsatt tillstånd på nya grunder. Kom ihåg att du måste uppfylla alla villkor för det uppehållstillstånd som du söker. Ansökningsguiden hjälper dig att hitta rätt ansökan.

Fortsatt tillstånd beviljas enligt nationell lag, vilket betyder att om du ansöker om uppehållstillstånd, får du inte uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet.

Om du har ansökt om brexittillstånd senast den 30 september 2021

Vänta på beslut i lugn och ro. Vi kontaktar dig vid behov. Om du lämnade in din ansökan inom den utsatta tiden, har du rätt att uppehålla dig i Finland under behandlingen av din ansökan. Du kan till exempel fortsätta att arbeta eller studera som vanligt.

Om du lämnade in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, kan du besöka Migrationsverkets serviceställe för att styrka din identitet efter den 30 september. Boka en brexittid vid vårt serviceställe i tidsbokningstjänsten .

Om du ska flytta till Finland

Ansök om uppehållstillstånd. Efter den 31 december 2020 ansöker brittiska medborgare som ska flytta till Finland om uppehållstillstånd till exempel för arbete eller studier på samma sätt som andra personer som kommer från länder utanför EU.

Familjemedlemmar till en brittisk medborgare har rätt att ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet (brexittillstånd) även efter den 30 september 2021, om familjebandet mellan dem har uppstått innan den 31 december 2020. Också barn som föds eller adopteras lagligen efter den 31 december 2020 har rätt att ansöka om brexittillstånd efter den 30 september 2021.

Om du är osäker på vilken ansökningsgrund du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Se här vilket tillstånd du behöver

 • Om du har vistats i Finland i mindre än fem år
  • Ansök om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Uppehållsrätten enligt utträdesavtalet gäller endast i Finland. 
  • Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/uppehallsratt-enligt-uttradesavtalet
 • Om du har vistats i Finland oavbrutet i över fem år
  • ska du ansöka om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Du kan beviljas permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet om du har bott i Finland oavbrutet i mer än fem år och uppfyller kraven för beviljande av tillståndet.
  • Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/ansokan-om-permanent-uppehallsratt.
 • Om du har ett intyg över permanent uppehållsrätt för en EU-medborgare, permanent uppehållstillstånd eller permanent EES-uppehållstillstånd eller har beviljats ett permanent uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem
  • ansök om att ändra din uppehållsrätt till en permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Ansökan är avgiftsfri.
  • Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/byte-av-permanent-uppehallsratt.
 • Om du är gränsarbetare

Om du inte är säker på vilket av ovanstående alternativ du ska ansöka om kan du använda ansökningsguiden som finns på vår webbplats.

Att ansöka om uppehållsrätt utomlands

I vissa fall kan du ansöka om brexittillstånd eller en handling som styrker dina rättigheter i egenskap av gränsarbetare också utomlands. I detta fall ska du lämna in din ansökan till en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.

Uppehållstillståndskort

Om du beviljas uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, får du ett uppehållstillståndskort som bevis på din uppehållsrätt i Finland. Uppehållstillståndskortet är giltigt i högst fem år. Uppehållstillståndskortet ska alltså förnyas med fem års mellanrum. 

Rätt att arbeta i Finland 

Du har rätt att arbeta i Finland om

du har bott permanent i Finland före den 31 december 2020. Du har rätt att arbeta också om du kom till Finland i slutet av 2020. 

Din rätt att arbeta upphör den 1 oktober 2021, om du inte ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet senast den 30 september 2021. Om du har ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, är din rätt att arbeta i kraft tills du får ett beslut om din ansökan. Om du beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, fortsätter din rätt att arbeta i Finland utan begränsningar.  

Om du inte beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, alltså får ett negativt beslut, har du rätt att arbeta tills beslutet har vunnit laga kraft.

Du har inte rätt att arbeta i Finland om

du kom till Finland för första gången den 1 januari 2021 eller senare. Du måste då ansöka om uppehållstillstånd och vänta på ett beslut. Du får inte arbeta medan ansökan behandlas.  

Om du utöver ditt brittiska medborgarskap är medborgare även i ett annat EU- eller EES-land,

behöver du inte göra en ny ansökan om registrering av EU-medborgare för att registrera ditt medborgarskap i ett annat land eller ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Försäkra dig om att din hemort och ditt andra medborgarskap antecknats korrekt i befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Gör därefter en anmälan till Migrationsverket. 

1. Skicka en kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass per e-post. Vi rekommenderar att du använder krypterad e-post på adressen securemail.migri.fi. Du kan skicka kopian också per post till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket eller lämna kopian vid ett av våra serviceställen

2. Vi registrerar det andra EU-medborgarskapet i dina uppgifter. Om du vill ha en skriftlig bekräftelse på att du har registrerat dig utifrån det andra EU-medborgarskapet, kan du lämna in en avgiftsbelagd begäran om intyg till oss. Vi förutsätter dock inte att du har kvar ett skriftligt intyg över registreringen.

Kom ihåg att först se till att dina uppgifter är riktiga hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Migrationsverket kan inte registrera ett annat EU-medborgarskap i dina uppgifter innan dina medborgarskapsuppgifter är riktiga i befolkningsdatasystemet. 

Om du inte är säker på om du har registrerat dig:

Det allmänna kundtjänstnumret har öppet 28.6–30.7.2021 kl. 8–12.

Behandling av asylansökningar

Storbritannien har lämnat EU den 1 februari 2020, men Dublinförfarandet fortsätts till slutet av år 2020 vad gäller Storbritannien.

Ytterligare information om brexit på andra myndigheters webbplatser:

Vanliga frågor

Läs mer på webbsidan Frågor och svar om brexit.