main-mobile-navigation-header

Aktuellt om brexit

På denna sida publicerar vi anvisningar och kundmeddelanden som handlar om brexit.

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft 1.2.2020. 

Samtidigt började övergångsperioden som gäller till slutet av år 2020. Enligt avtalet får alla brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som antingen redan bor i Finland eller som flyttar till Finland innan övergångsperioden tar slut och som registrerar sin vistelse, vistas i Finland enligt samma regler som under EU-medlemskapet. 

Om du vill fortsätta vistas i Finland efter övergångsperioden, det vill säga 2020, måste du byta din EU-uppehållsrätt till uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet under perioden 1.10.2020-30.9.2021. Du kan ansöka om antingen uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet.

Du kan ännu inte göra ansökan, utan måste vänta. Vi öppnar tidsbokningen för ansökan om uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet i september och kommer att informera separat om det. Vi informerar även om behandlingsavgifter gällande ansökan i september. Det är möjligt att skicka in ansökan via webbtjänsten Enter Finland eller som pappersansökan från 1.10.2020. Följ våra kundmeddelanden

Om din familjemedlem är tredjelandsmedborgare och vistas i Finland med ett uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem, ska också familjemedlemmen ansöka om uppehållsstatus enligt utträdesavtalet.

Kom ihåg: Om du kommer till Finland efter 31.12.2020 kan du inte ansöka om uppehållsrätt på basis av utträdesavtalet. Då måste du ansöka om uppehållsrätt på samma sätt som andra som kommer från ett land utanför EU.

Brittisk medborgare: registrera din uppehållsrätt så fort som möjligt

Om du inte har registrerat din uppehållsrätt:

 • Registrera din uppehållsrätt så fort som möjligt. Det enklaste sättet att registrera sig är att fylla i en ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Boka sedan tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen. Där ska du styrka din identitet och visa upp dina bilagor i original.
 • Om du har vistats lagligt i Finland utan avbrott i fem år, ska du ansöka om intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare hos Migrationsverket.

Är du medborgare i ett annat EU- eller EES-land?

Du behöver inte göra en ny registreringsansökan för att registrera ditt medborgarskap i ett annat land. Försäkra dig om att din hemort och ditt andra medborgarskap har markerats korrekt i befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Gör därefter en anmälan till Migrationsverket:

1. Skicka en kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass per e-post. Vi rekommenderar att du använder krypterad e-post: securemail.migri.fi. Du kan även skicka kopian per post till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket, eller lämna in den till ett av våra serviceställen.

2. Vi antecknar uppgiften om ditt andra EU-medborgarskap i dina uppgifter. Om du vill ha ett skriftligt bevis på att du är registrerad på basis av ditt andra EU-medborgarskap, kan du lämna in en begäran om intyg till Migrationsverket. Begäran är avgiftsbelagd. Vi förutsätter dock inte att du ska ha kvar ett skriftligt intyg om registreringen.

Kom ihåg att först försäkra dig om att uppgifterna är korrekta hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Migrationsverket kan inte registrera ett annat EU-medborgarskap i dina uppgifter innan de är korrekta i befolkningsdatasystemet. 

Du behöver inte kontakta Migrationsverket om du redan har registrerat din uppehållsrätt

Registreringen av uppehållsrätten gäller då och den behöver inte förnyas. 

Om du inte är säker på om du har registrerat dig:

 • Ring Migrationsverkets kundtjänstnummer 0295 419600 (mån–fre kl. 9–16), eller
 • skicka e-post till [email protected]. Ange ditt namn, din födelsetid och ditt medborgarskap i meddelandet. Om du har ett kundnummer, ange också det i meddelandet. 

Om ditt gamla intyg om registrering av uppehållsrätten har försvunnit, behöver du inte begära ett nytt intyg

Migrationsverket förutsätter inte att du har kvar ditt intyg över att du har registrerat ditt uppehåll. I vissa fall kan du behöva ett intyg till exempel hos andra myndigheter.

 • Sedan 1.1.2017 sköts registreringarna av Migrationsverket. Om Migrationsverket har registrerat din uppehållsrätt kan du be om ett nytt intyg med e-post till adressen: [email protected] Begäran om intyg är avgiftsbelagd. På webbsidan ser du behandlingsavgifterna.
 • Före 1.1.2017 utfördes registreringen av polisen. Om polisen har registrerat din uppehållsrätt kan du kontakta polisen eller lämna in en avgiftsbelagd begäran om intyg till Migrationsverket.

Se här för anvisningar om vilken tillståndstyp du ska eller bör ansöka om under perioden 1.10.2020–30.9.2021:

 • Om du har vistats i Finland i mindre än fem år och registrerat din EU-uppehållsrätt i Finland    
  • måste du ansöka om byte av din EU-uppehållsrätt till uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Följ våra kundmeddelanden. Om du beviljas uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet, får du fortsätta vistas i Finland även efter övergångsperioden, det vill säga 2020. Uppehållsrätten enligt utträdesavtalet gäller endast i Finland. Om du vill fortsätta vistas i Finland efter 2020 är ansökan obligatorisk.
 • Om du har vistats sammanhängande i Finland i mer än fem år och registrerat din EU-uppehållsrätt i Finland
  • ska du ansöka om permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Du kan även beviljas permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet om du har bott sammanhängande i Finland i mer än fem år och uppfyller kraven för beviljande av tillståndet.
 • Om du har ett intyg om permanent uppehållsrätt för EU-medborgare
  • du kan avgiftsfritt ansöka om att byta din uppehållsrätt till permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

Brittiska medborgare som har fått permanent uppehållsrätt i Finland som EU-medborgare före 1.1.2021 och som har intyg över detta, kan utan avgift ansöka om att byta status till permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Intyget räcker även i fortsättningen för att bevisa att du har rätt att vistas i Finland, så det är inte nödvändigt att ansöka om det. Vi rekommenderar dock att du ansöker. Då är det så enkelt som möjligt för dig att i fortsättningen visa din uppehållsrätt vid den yttre Schengengränsen och när du uträttar ärenden i Finland.

För permanent uppehållsrätt krävs fem års laglig vistelse i Finland. Om du inte har fem års vistelse vid utgången av år 2020, kan du fortsätta att samla ihop tid efter att övergångsperioden tagit slut och beviljas permanent uppehållsrätt senare. 

EU-registreringen måste ändå bytas till uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, trots att fem år ännu inte skulle ha uppnåtts. 

Du kan ännu inte göra ansökan, utan måste vänta. Vi öppnar tidsbokningen för ansökan om uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet i september och kommer att informera separat om det. Vi informerar även om behandlingsavgifter gällande ansökan i september. Det är möjligt att skicka in ansökan via webbtjänsten Enter Finland eller som pappersansökan från 1.10.2020. Följ våra kundmeddelanden

Kom ihåg: Om du kommer till Finland efter 31.12.2020 kan du inte ansöka om uppehållsrätt på basis av utträdesavtalet. Då måste du ansöka om uppehållsrätt på samma sätt som andra som kommer från ett land utanför EU.

Behandling av asylansökningar

Storbritannien lämnade Europeiska unionen den 1 februari 2020 men tillämpar Dublinförfarandet till och med slutet av 2020.

Ytterligare information om brexit på andra myndigheters webbplatser:

Mer information i Frågor och svar om brexit

Läs mer på webbsidan Frågor och svar om brexit 

 

Kundmeddelanden - Brexit