Meny
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Aktuellt om brexit

På denna sida publicerar vi anvisningar och kundmeddelanden som handlar om Brexit. Vi ger ytterligare anvisningar och information om eventuella uppehållstillstånd när ett beslut om brexit har fattats.

Brittisk medborgare: registrera din uppehållsrätt så fort som möjligt

Om du inte har registrerat din uppehållsrätt:

  • Registrera din uppehållsrätt så fort som möjligt. Det enklaste sättet att registrera sig är att fylla i en ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Boka sedan tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen. Där ska du styrka din identitet och visa upp dina bilagor i original.
  • Om du har vistats lagligt i Finland utan avbrott i fem år, ska du ansöka om intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare hos Migrationsverket.

Är du medborgare i ett annat EU- eller EES-land?

Då rekommenderar vi att du registrerar dig på basis av detta andra medborgarskap, även om du redan har registrerat din uppehållsrätt på basis av ditt brittiska medborgarskap.

Obs! För att registrera ditt medborgarskap i ett annat EU- eller EES-land behöver du inte göra en ny registreringsansökan.

Du behöver inte kontakta Migrationsverket om du redan har registrerat din uppehållsrätt

Registreringen är fortfarande i kraft. Du behöver inte förnya den.

Om du inte är säker på om du har registrerat dig:

  • Ring Migrationsverkets kundtjänstnummer 0295 419600 (mån–fre kl. 9–16), eller
  • skicka e-post till [email protected]. Ange ditt namn, din födelsetid och ditt medborgarskap i meddelandet. Om du har ett kundnummer, ange också det i meddelandet. Skicka inte förfrågningar till personliga e-postadresser.

Om ditt gamla intyg om registrering av uppehållsrätten har försvunnit, behöver du inte begära ett nytt intyg

Migrationsverket förutsätter inte att du har kvar ditt gamla intyg om registrering av uppehållsrätten. I vissa fall kan dock andra myndigheter kräva ett sådant intyg.

Om du behöver ett intyg:

  • Från och med den 1 januari 2017 har registreringarna hanterats hos Migrationsverket. Om du har registrerat din uppehållsrätt hos Migrationsverket, kan du be om ett nytt intyg genom att skicka e-post till adressen [email protected].
  • Före den 1 januari 2017 har polisen hanterat registreringarna. Om du har registrerat din uppehållsrätt hos polisen, kan du antingen kontakta polisen eller lämna in en begäran om intyg till Migrationsverket. Begäran är avgiftsbelagd.

Brittiska medborgares uppehållsrätt efter brexit säkerställs genom speciallag

Statsrådets EU-ministerutskott har beslutat att en separat lag ska beredas för att förlänga uppehållsrätten för brittiska medborgare i Finland inför Storbritanniens eventuella utträde ur EU utan avtal.

Enligt denna separata lag får de brittiska medborgare som nu bor i Finland och som har registrerat sin EU-uppehållsrätt fortsätta vistas och bo i Finland för en bestämd tid som anges i speciallagen, utan att behöva vidta några åtgärder.

Läs mer: