Hoppa till innehåll

Ansökan om brexittillstånd

Storbritannien har utträtt ur Europeiska unionen. Ansökningsperioden för uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, det vill säga brexittillstånd, löpte ut den 30 september 2021.  

Om du vistas i Finland utan uppehållsrätt, har du inte rätt att arbeta eller studera. Du kan få böter eller även avlägsnas ur landet. 

Om du har bott i Finland innan den 1 januari 2021 men inte har ansökt om brexittillstånd senast den 30 september 2021,

kan du ansöka om brexittillstånd efter ansökningsperiodens slut den 30 september 2021. Du måste motivera varför du lämnar in din ansökan för sent. 

  • Uppge i fältet ’tilläggsuppgifter’ i din ansökan alla sådana förhållanden och orsaker som ledde till att du inte lämnade in din ansökan före den 30 september 2021. 
  • Bifoga till din ansökan eventuella bilagor som stöder dina motiveringar till att lämna in din ansökan för sent. Bilagan kan vara exempelvis ett läkarintyg.

Ansökningsguiden på Migri.fi hjälper dig att hitta rätt ansökan. Trots att du lämnar in din ansökan om brexittillstånd för sent, fortsätter din rätt att arbeta eller studera medan din ansökan behandlas.

En familjemedlem som ska flytta till Finland kan lämna in en ansökan om brexittillstånd

Om du är familjemedlem till en brittisk medborgare som bor i Finland, kan du komma till Finland när som helst och lämna in en ansökan om brexittillstånd, om

  • din familjemedlem som bor i Finland har ett brexittillstånd.

Om ni har gemensamma barn, kan barnen också komma till Finland när som helst och lämna in en ansökan om brexittillstånd.

Om du inte har en grundad anledning till att du ansöker om brexittillstånd för sent, måste du ansöka om fortsatt tillstånd

Du kan ansöka om fortsatt tillstånd till exempel på grund av familjeband, studier eller arbete.

Ansökningsguiden hjälper dig att hitta rätt ansökan. 

Om du har ansökt om brexittillstånd senast den 30 september 2021,

har du rätt att uppehålla dig i Finland under behandlingen av din ansökan. Du kan till exempel fortsätta att arbeta eller studera som vanligt.

Lämnade du in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland?

Du kan besöka ett av Migrationsverkets serviceställen för att styrka din identitet efter den 30 september 2021. Boka en brexittid vid ett serviceställe i vår tidsbokningstjänst. Välj EU-registrering som kategori och Brexit som tjänst.

Om du ska flytta till Finland,

ansök om uppehållstillstånd

Ansökningsguiden hjälper dig att välja rätt ansökan.

Se här vilket brexittillstånd du behöver

Om du inte är säker på vilket av ovanstående alternativ du ska ansöka om kan du använda ansökningsguiden som finns på vår webbplats.

Att ansöka om uppehållsrätt utomlands

I vissa fall kan du ansöka om brexittillstånd eller en handling som styrker dina rättigheter i egenskap av gränsarbetare också utomlands. I detta fall ska du lämna in din ansökan till en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.

Uppehållstillståndskort

Om du beviljas uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, får du ett uppehållstillståndskort. Med uppehållstillståndskortet kan du bevisa din uppehållsrätt i Finland. Uppehållstillståndskortet är giltigt i högst fem år. Uppehållstillståndskortet ska alltså förnyas med fem års mellanrum. 

Rätt att arbeta i Finland 

Om du har ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, har du rätt att arbeta tills du får ett beslut på din ansökan.

  • Om beslutet är positivt, har du en obegränsad rätt att arbeta i Finland i fortsättningen. Du får alltså arbeta inom vilken bransch som helst.
  • Om beslutet är negativt, har du rätt att arbeta i Finland tills beslutet har vunnit laga kraft.

Din rätt att arbeta har upphört den 1 oktober 2021, om du inte har ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. 

  • Om du dock har lämnat in din ansökan efter den 30 september 2021, har du rätt att arbeta eller studera under behandlingen av ansökan.
  • Du har rätt att arbeta kuitenkin också om du arbetar i uppgifter som inte kräver uppehållstillstånd

Ytterligare information om brexit på andra myndigheters webbplatser:

Vanliga frågor

Läs mer på webbsidan Frågor och svar om brexit.