Hoppa till innehåll

Aktuellt om brexit

På den här webbsidan uppdaterar vi anvisningar och meddelanden om brexit.

Storbritannien har utträtt ur Europeiska unionen. Därför måste du ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet (s.k. brexittillstånd) senast den 30 september 2021, om 

 • du är brittisk medborgare eller familjemedlem till en brittisk medborgare som vistas i Finland
 • du har bott i Finland redan före den 31 december 2020 och vistats i Finland utan avbrott efter den 31 december 2020.  

Lämna in din ansökan senast den 30 september 2021 

När du lämnar in din ansökan före utgången av tidsfristen, 

 • vistas du lagligt i Finland. 
  • Om du inte beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, alltså får ett negativt beslut, vistas du lagligt i Finland tills beslutet har vunnit laga kraft. 
 • Din rätt att arbeta fortsätter tills du får ett beslut. 
 • Du kan fortsätta studera i Finland i enlighet med din uppehållsrätt tills du får ett beslut. 
  • Om du beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, kan du fortsätta studera i Finland. 
  • Om du inte beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, alltså får ett negativt beslut, har du rätt att studera tills beslutet har vunnit laga kraft.

Ansök om brexittillstånd senast den 30 september 2021

Brexittiderna hittar du i vår tidsbokningstjänst. Välj tjänstekategorin EU-registrering och tjänsten Brexit.

Du måste boka tid för att besöka ett serviceställe. Om det inte finns lediga tider just nu, kan du vänta i lugn och ro på att nya tider blir lediga. Följ våra kundmeddelanden på sidan migri.fi/kundmeddelanden.

Du kan lämna in ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller som pappersansökan senast den 30 september 2021. Vi rekommenderar att du lämnar in en webbansökan. Du hittar information om avgifterna för ansökningarna på sidan migri.fi/behandlingsavgifter-och-betalningssatt.

Om din familjemedlem är tredjelandsmedborgare och vistas i Finland med ett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem, måste också han eller hon ansöka om brexittillstånd mellan den 1 oktober 2020 och den 30 september 2021. Alla sökande ska foga ett passfoto till sina ansökningar, och alla sökanden över sex år ska lämna sina fingeravtryck när de lämnar in ansökan.

Om du är en annan anhörig, ska du ha vistats i Finland och ansökt om eller beviljats registrering av unionsmedborgares uppehållsrätt, eller ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet eller om visum före utgången av övergångsperioden den 31 december 2020. Du kan inte längre ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet efter den 31 december 2020.

Om du är gränsarbetare, använd ansökningsblanketterna nedan för att ansöka om en handling som styrker dina rättigheter i egenskap av gränsarbetare. En gränsarbetare är en person som arbetar eller utövar verksamhet som egenföretagare i en EU-medlemsstat men bor i en annan EU-medlemsstat.

Se här vilket tillstånd du behöver

 • Om du har vistats i Finland i mindre än fem år
  • Ansök om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Uppehållsrätten enligt utträdesavtalet gäller endast i Finland. 
  • Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/uppehallsratt-enligt-uttradesavtalet
 • Om du har vistats i Finland oavbrutet i över fem år
  • ska du ansöka om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Du kan beviljas permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet om du har bott i Finland oavbrutet i mer än fem år och uppfyller kraven för beviljande av tillståndet.
  • Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/ansokan-om-permanent-uppehallsratt.
 • Om du har ett intyg över permanent uppehållsrätt för en EU-medborgare, permanent uppehållstillstånd eller permanent EES-uppehållstillstånd eller har beviljats ett permanent uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem
  • ansök om att ändra din uppehållsrätt till en permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Ansökan är avgiftsfri.
  • Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/byte-av-permanent-uppehallsratt.
 • Om du är gränsarbetare

Om du inte är säker på vilket av ovanstående alternativ du ska ansöka om kan du använda ansökningsguiden som finns på vår webbplats.

Att ansöka om uppehållsrätt utomlands

I vissa fall kan du ansöka om brexittillstånd eller en handling som styrker dina rättigheter i egenskap av gränsarbetare också utomlands. I detta fall ska du lämna in din ansökan till en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.

Uppehållstillståndskort

Om du beviljas uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, får du ett uppehållstillståndskort som bevis på din uppehållsrätt i Finland. Uppehållstillståndskortet är giltigt i högst fem år. Uppehållstillståndskortet ska alltså förnyas med fem års mellanrum. 

Rätt att arbeta i Finland 

Du har rätt att arbeta i Finland om

du har bott permanent i Finland före den 31 december 2020. Du har rätt att arbeta också om du kom till Finland i slutet av 2020. 

Din rätt att arbeta upphör den 1 oktober 2021, om du inte ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet senast den 30 september 2021. Om du har ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, är din rätt att arbeta i kraft tills du får ett beslut om din ansökan. Om du beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, fortsätter din rätt att arbeta i Finland utan begränsningar.  

Om du inte beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, alltså får ett negativt beslut, har du rätt att arbeta tills beslutet har vunnit laga kraft.

Du har inte rätt att arbeta i Finland om

du kom till Finland för första gången den 1 januari 2021 eller senare. Du måste då ansöka om uppehållstillstånd och vänta på ett beslut. Du får inte arbeta medan ansökan behandlas.  

Om du anländer till Finland efter den 31 december 2020, ska du ansöka om uppehållstillstånd

Kom ihåg: Om du kommer till Finland för första gången efter den 31 december 2020, kan du inte ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Då måste du ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt som andra personer som kommer från områden utanför EU. Personer som blivit familjemedlemmar till en brittisk medborgare innan övergångsperiodens slut har dock rätt att komma till Finland senare och omfattas av tillämpningsområdet för utträdesavtalet.

Om du utöver ditt brittiska medborgarskap är medborgare även i ett annat EU- eller EES-land,

behöver du inte göra en ny ansökan om registrering av EU-medborgare för att registrera ditt medborgarskap i ett annat land eller ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Försäkra dig om att din hemort och ditt andra medborgarskap antecknats korrekt i befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Gör därefter en anmälan till Migrationsverket. 

1. Skicka en kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass per e-post. Vi rekommenderar att du använder krypterad e-post på adressen securemail.migri.fi. Du kan skicka kopian också per post till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket eller lämna kopian vid ett av våra serviceställen

2. Vi registrerar det andra EU-medborgarskapet i dina uppgifter. Om du vill ha en skriftlig bekräftelse på att du har registrerat dig utifrån det andra EU-medborgarskapet, kan du lämna in en avgiftsbelagd begäran om intyg till oss. Vi förutsätter dock inte att du har kvar ett skriftligt intyg över registreringen.

Kom ihåg att först se till att dina uppgifter är riktiga hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Migrationsverket kan inte registrera ett annat EU-medborgarskap i dina uppgifter innan dina medborgarskapsuppgifter är riktiga i befolkningsdatasystemet. 

Om du inte är säker på om du har registrerat dig:

Det allmänna kundtjänstnumret har öppet 28.6–30.7.2021 kl. 8–12.

Behandling av asylansökningar

Storbritannien har lämnat EU den 1 februari 2020, men Dublinförfarandet fortsätts till slutet av år 2020 vad gäller Storbritannien.

Ytterligare information om brexit på andra myndigheters webbplatser:

Vanliga frågor

Läs mer på webbsidan Frågor och svar om brexit.