Aktuellt om brexit

På den här webbsidan uppdaterar vi anvisningar och meddelanden om brexit.

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. Samtidigt började övergångsperioden som gäller till slutet av år 2020.  

Övergångsperioden

Med övergångsperioden avses att alla brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som antingen redan bor i Finland eller som flyttar till Finland före den 31 december 2020 och som registrerar sin vistelse får vistas i Finland enligt samma regler som under EU-medlemskapet. 

Ändring av tillståndstyp

Om du vill fortsätta vistas i Finland, måste du mellan den 1 oktober 2020 och den 30 september 2021 ändra din EU-registrering till en uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

Om du har fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland före den 1 januari 2021 och har ett intyg över detta, ansök om ändring av din status till en permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Ansökan är avgiftsfri. 

För permanent uppehållsrätt krävs att du har vistats i Finland lagligen i fem år. Om du ännu inte har vistats i Finland oavbrutet i fem år vid utgången av år 2020, räknas din fortsatta vistelse efter övergångsperiodens slut med i din boendetid. I detta fall kan du få permanent uppehållsrätt senare. Du måste dock ändra din EU-registrering till en uppehållsrätt enligt utträdesavtalet även om du ännu inte vistats i Finland i fem år.

Ansök om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet mellan den 1 oktober 2020 och den 30 september 2021

Du kan ansöka om antingen uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet från och med den 1 oktober 2020. 

Vi har öppnat separata tider i vår tidsbokningstjänst för ansökningar om uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Brexittiderna hittar du i vår tidsbokningstjänst. Välj tjänstekategorin EU-registrering och tjänsten Brexit.

Du måste boka tid för att besöka ett serviceställe. Om det inte finns lediga tider just nu, kan du vänta i lugn och ro på att nya tider blir lediga. Följ våra kundmeddelanden på sidan migri.fi/kundmeddelanden.

Du kan lämna in ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller som pappersansökan från och med den 1 oktober 2020. Vi rekommenderar att du lämnar in en webbansökan. du hittar information om avgifterna för ansökningarna på sidan migri.fi/behandlingsavgifter-och-betalningssatt. Om du redan har beviljats ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare, kan du avgiftsfritt ansöka om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

Om din familjemedlem är tredjelandsmedborgare och vistas i Finland med ett uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare, måste också han eller hon ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet under perioden 1.10.2020–30.09.2021. Alla sökande ska foga ett passfoto till sina ansökningar, och alla sökanden över sex år ska lämna sina fingeravtryck när de lämnar in ansökan.

Om du är gränsarbetare, använd ansökningsblanketterna nedan för att ansöka om en handling som styrker dina rättigheter i egenskap av gränsarbetare. En gränsarbetare är en person som arbetar eller utövar verksamhet som egenföretagare i en EU-medlemsstat men bor i en annan EU-medlemsstat.

Se här vilket tillstånd du behöver

 • Om du har vistats i Finland i mindre än fem år och registrerat din EU-uppehållsrätt i Finland eller beviljats ett uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare,
  • måste du ansöka om ändring av din EU-uppehållsrätt till en uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Om du beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, får du fortsätta att vistas i Finland. Uppehållsrätten enligt utträdesavtalet gäller endast i Finland. 
  • Om du anländer till Finland efter den 1 oktober 2020 och före den 31 december 2020, ska du ansöka direkt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.
  • Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/uppehallsratt-enligt-uttradesavtalet
 • Om du har vistats i Finland oavbrutet i över fem år och registrerat din EU-uppehållsrätt i Finland eller beviljats ett uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare,
  • ska du ansöka om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Du kan beviljas permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet om du har bott i Finland oavbrutet i mer än fem år och uppfyller kraven för beviljande av tillståndet.
  • Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/ansokan-om-permanent-uppehallsratt.
 • Om du har ett intyg över permanent uppehållsrätt för en EU-medborgare eller har beviljats ett permanent uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem
  • ansök om att ändra din uppehållsrätt till en permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Ansökan är avgiftsfri.
  • Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/byte-av-permanent-uppehallsratt.

Att ansöka om uppehållsrätt utomlands

I vissa fall kan du ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet också utomlands. I detta fall ska du lämna in din ansökan till en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.

Uppehållstillståndskort

Om du beviljas uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, får du ett uppehållstillståndskort som bevis på din uppehållsrätt i Finland. Uppehållstillståndskortet är giltigt i högst fem år. Uppehållstillståndskortet ska alltså förnyas med fem års mellanrum. 

Om du anländer till Finland efter den 31 december 2020, ska du ansöka om uppehållstillstånd

Kom ihåg: Om du kommer till Finland för första gången efter den 31 december 2020, kan du inte ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Då måste du ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt som andra personer som kommer från områden utanför EU. Personer som blivit familjemedlemmar till en brittisk medborgare innan övergångsperiodens slut har dock rätt att komma till Finland senare och omfattas av tillämpningsområdet för utträdesavtalet.

Om du utöver ditt brittiska medborgarskap är medborgare även i ett annat EU- eller EES-land,

behöver du inte göra en ny ansökan om registrering av EU-medborgare för att registrera ditt medborgarskap i ett annat land eller ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Försäkra dig om att din hemort och ditt andra medborgarskap antecknats korrekt i befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Gör därefter en anmälan till Migrationsverket. 

1. Skicka en kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass per e-post. Vi rekommenderar att du använder krypterad e-post på adressen securemail.migri.fi. Du kan skicka kopian också per post till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket eller lämna kopian vid ett av våra serviceställen

2. Vi registrerar det andra EU-medborgarskapet i dina uppgifter. Om du vill ha en skriftlig bekräftelse på att du har registrerat dig utifrån det andra EU-medborgarskapet, kan du lämna in en avgiftsbelagd begäran om intyg till oss. Vi förutsätter dock inte att du har kvar ett skriftligt intyg över registreringen.

Kom ihåg att först se till att dina uppgifter är riktiga hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Migrationsverket kan inte registrera ett annat EU-medborgarskap i dina uppgifter innan dina medborgarskapsuppgifter är riktiga i befolkningsdatasystemet. 

Om du inte är säker på om du har registrerat dig:

 • Ring Migrationsverkets kundtjänstnummer 0295 419 600 (mån–fre kl. 8.30–15.30) eller
 • skicka e-post till adressen: [email protected] Uppge ditt namn, födelsedatum och medborgarskap i e-posten. Uppge även ditt kundnummer, om du har sådant. 

Om du behöver intyg för registreringen av din vistelse:

Behandling av asylansökningar

Storbritannien har lämnat EU den 1 februari 2020, men Dublinförfarandet fortsätts till slutet av år 2020 vad gäller Storbritannien.

Ytterligare information om brexit på andra myndigheters webbplatser:

Vanliga frågor

Läs mer på webbsidan Frågor och svar om brexit.