Skip to Content

Uppehållstillståndskortet förändras – ditt nuvarande kort gäller till och med dess sista giltighetsdag

23.9.2020 8.27

Migrationsverket börjat utfärda nya uppehållstillståndskort i slutet av september 2020. Det nya kortet har ett nytt mönster och nya tekniska egenskaper.

Det nya kortets utseende och tekniska egenskaper är enhetliga med uppehållstillståndskort utfärdade av de andra EU-länderna. Uppehållstillståndskortet har ett nytt chipp som är svårare att förfalska. 

Använd ditt nuvarande uppehållstillståndskort så länge som kortet är giltigt

Du behöver inte byta ut ditt nuvarande kort till ett nytt kort. Om du till exempel har nyligen beviljats permanent uppehållstillstånd, är ditt uppehållstillståndskort giltigt för de följande fem åren. Efter detta kan ditt kort bytas ut till ett nytt kort. Om du vill byta ditt kort tidigare, måste du betala behandlingsavgiften för förnyande av uppehållstillståndskort.

Du kan resa med det nya uppehållstillståndskortet på samma sätt som med det nuvarande kortet.

Färgen på det nya uppehållstillståndskortet är grå.

More information

Du kan läsa mer om anteckningarna på det nya och det nuvarande uppehållstillståndskortet på sidan migri.fi/sv/uppehallstillstandskort.

Uppdaterad den 23 september 2020: Meningen om att resa med uppehållstillståndskort har reviderats. 

Kundmeddelande

Viimeisimmät