Meny

Uppehållstillståndskort

Du får ett uppehållstillståndskort om du beviljas uppehållstillstånd. Du får uppehållstillståndskortet inom cirka fyra veckor efter att beslutet fattats.

Om du har lämnat in din ansökan i Finland, får du kortet som ett brev per post i Finland. Du kan inte hämta kortet vid servicestället. Om du har lämnat in din ansökan utomlands, får du kortet via Finlands beskickning. Obs! Om du inte har fått ditt uppehållstillståndskort inom sex veckor från det att beslutet har fattats, skicka en utredning om situationen via e-post till adressen [email protected].

På uppehållstillståndskortets chip lagras biometriska kännetecken, bland annat din ansiktsbild och två fingeravtryck. För att garantera kortets datasäkerhet måste kortet förnyas med fem års mellanrum.

På uppehållstillståndskortet står det hur länge ditt uppehållstillstånd är i kraft. Om ditt uppehållstillstånd går ut, kan du inte förlänga tillståndet genom att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort, utan du måste ansöka om fortsatt tillstånd.

Om du har permanent uppehållstillstånd och giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort går ut, måste du inte på nytt ansöka om permanent uppehållstillstånd. Då ska du ansöka om ett nytt kort. När du har permanent uppehållstillstånd, måste uppehållstillståndskortet förnyas med fem års mellanrum.

Anteckningar på uppehållstillståndskortet

1. Tillståndet är giltigt till och med det datum som har antecknats på kortet. Om uppehållstillståndet är permanent, har kortet anteckningen PYSYVÄ/PERMANENT.

2. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

  • A = kontinuerligt uppehållstillstånd
  • B = tillfälligt uppehållstillstånd
  • P = permanent uppehållstillstånd
  • P-EU eller P-EY = EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

3. Den nämnda paragrafen i utlänningslagen anger vad din rätt att arbeta omfattar. TTOL betyder uppehållstillstånd för arbetstagare. Sedan uppräknas de branscher inom vilka tillståndsinnehavaren får arbeta.

4. Migrationsverkets kundnummer.

5. Kortet måste förnyas innan denna dag.

Framsidan av uppehållstillståndskortet

Baksidan av uppehållstillståndskortet