Betydligt färre asylsökande under coronaepidemin

9.4.2020 11.16
Pressmeddelande

Antalet ansökningar om asyl har sjunkit betydligt under coronaepidemin. Tills vidare har inga asylansökningar lämnats vid Finlands gränser efter att begränsningarna för gränstrafiken trädde i kraft 19.3.2020.

Under tidsperioden 19.3–5.4.2020 har sammanlagt 36 nya asylansökningar lämnats. De sökande har vistats i Finland redan innan begränsningarna för inresa trädde i kraft på grund av coronaepidemin. Ankomsttiden och reserutten för två sökande utreds ännu i asylutredningen.

Sammanlagt 460 första asylansökningar har lämnats in 2020. I januari lämnades 185 nya ansökningar, i februari 135 och i mars 131 under hela månaden.

De mest brådskande asylsamtalen genomförs

Migrationsverket handlägger anhängiggjorda asylansökningar även under undantagsförhållandena. Asylsamtalen har tillfälligt avbrutits från och med 16.3.2020. Asylsamtalen fortsätter nästa vecka i begränsad omfattning.

– I första hand har vi asylsamtal med de mest brådskande klienterna, vilka är bland andra grupper i en sårbar ställning, säger Antti Lehtinen, direktör för asylenheten.

Asylsamtal genomförs endast i lokaler där arbetstagare och klienter kan skyddas på ett tillräckligt sätt från eventuella coronainfektioner. I samtalsrummen finns bland annat plexiglas som skyddar från droppinfektioner. 

Coronarisker vid resande från utlandet har observerats

Ansökan om internationellt skydd kan även lämnas under undantagsförhållanden. Ansökan kan endast lämnas i Finland, som normalt. Polisen eller Gränsbevakningsväsendet tar emot ansökan när asylsökande anländer till Finland och anvisar sedan sökande till en förläggning.

Om asylsökande anländer till Finland från utlandet hänvisar förläggningen sökanden till karantänliknande förhållanden i 14 dygn där man minimerar risken för närkontakter med andra klienter och personal. Praxis är samma som för finländare som återvänder från utlandet.

Alla asylsökande genomgår en inledande hälsokontroll på förläggningen enligt vanlig praxis. Vid förläggningarna arbetar även personal inom hälsovården. Migrationsverket har gett anvisningar till asylsökande på deras modersmål om corona och verkningarna av undantagsförhållandena.

Mer information om förläggningarnas beredskap finns i nyhetsrummets artikel (på finska).

Mer information för medierna

  • Direktör för asylenheten, Antti Lehtinen,  [email protected], tfn 0295 433 037
  • Direktör för enheten för mottagande, Pekka Nuutinen,  [email protected], tfn 0295 433 037
     

Viimeisimmät