Skip to Content

Sökande utomlands: Uppehållstillstånd beviljas återigen från beslutsdagen, undantagsförfarandet upphört

14.5.2020 14.49
Pressmeddelande

Migrationsverket beviljar igen de första uppehållstillstånden som söks utomlands att börja från och med beslutsdagen för ansökan. Uppehållstillståndet är i allmänhet giltigt från den dagen då man har fattat ett positivt beslut. Man kan besluta att uppehållstillståndet börjar senare än beslutsdagen om till exempel dina studier börjar först i höst.

På grund av begränsningarna i inresa med anledning av coronavirussituationen har Migrationsverket under tiden 15.4–7.5.2020 beviljat de första uppehållstillstånden att exceptionellt börja 14.5.2020. Med denna praxis har vi velat säkerställa att giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd inte löper medan du väntar på flytt till Finland.

På ditt beslut om uppehållstillstånd står det när ditt tillstånd börjar. 

På Gränsbevakningsväsendets webbplats hittar du mer information om inresa för personer som anländer till Finland med uppehållstillstånd. 

Du kan behöva vänta på ditt uppehållstillståndskort

Du måste ha ett uppehållstillståndskort när du kommer till Finland.

Beskickningarna kan inte överlämna uppehållstillståndskort som vanligt. Om du har frågor om din kortleverans, kontakta den beskickning där du har uträttat ditt ärende. Du kan kontrollera läget för din beskickning på webbplatsen finlandabroad.fi

Du har beviljats tillstånd från och med beslutsdagen även under undantagsförhållanden om

Ytterligare information

Följ vår webbplats migri.fi/coronaviruset. På webbplatsen hittar du aktuell information om hur coronasituationen inverkar på vår verksamhet samt vanliga frågor.

Viimeisimmät