Skip to Content

Vår nuvarande praxis för beviljande av tillfälliga och fortsatta uppehållstillstånd fortsätter till och med 31.12.2021

24.2.2021 15.15

Det är möjligt att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd på grund av coronaviruspandemin till och med den 31 december 2021. Vi fortsätter också med den praxis enligt vilken vi kan bevilja dig fortsatt tillstånd, även om dina inkomster till följd av coronaviruspandemin tillfälligt är lägre än vad som krävs. Även denna praxis fortsätter till och med den 31 december 2021.

Tillfälligt uppehållstillstånd på grund av resebegränsningar

Du kan i vissa fall ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd, om du inte kan resa till ditt hemland eller permanenta bosättningsland till följd av begränsningar som beror på coronaviruspandemin. Tillfälliga uppehållstillstånd som beviljas på grund av coronabegränsningar gäller till och med den 31 december 2021. Den dag som ansökan blir anhängig påverkar inte längden på tillståndets giltighetstid. Läs mer på vår webbplats på sidan migri.fi/du-ar-i-finland.

Du kan också ansöka om fortsatt tillstånd på grund av resebegränsningar, om du inte kan resa till ditt hemland eller permanenta bosättningsland till följd av coronabegränsningar. Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd som går ut den 31 mars, kan du ansöka om fortsatt tillstånd om du fortfarande inte kan resa till ditt hemland. Läs mer på sidan migri.fi/du-ar-i-finland.

Fortsatt tillstånd och påverkan av lägre inkomster

Migrationsverket kan bevilja dig fortsatt tillstånd även om dina inkomster tillfälligt är lägre än vad som krävs. Dina lägre inkomster ska bero på coronaviruspandemin och inkomsterna får vara lägre i högst sex månader. Med detta vill vi säkerställa att undantagssituationer som orsakas av coronaviruset, såsom avbrott i din anställning, inte påverkar ditt boende i Finland. 

Undantag från försörjningsförutsättningen beviljas inte automatiskt för alla ansökningar om fortsatt tillstånd. Migrationsverket kontrollerar först att din situation beror på coronaviruspandemin. Detta undantag gäller till och med den 31 december 2021.

Läs mer i vårt kundmeddelande: När du ansöker om fortsatt tillstånd tar Migrationsverket hänsyn till coronavirusets effekter på försörjningen och studierna

Mer information

Kundmeddelande