Hyppää sisältöön

När du ansöker om fortsatt tillstånd tar Migrationsverket hänsyn till coronavirusets effekter på försörjningen och studierna

21.7.2020 16.51

I år kan Migrationsverket bevilja ett fortsatt tillstånd även om dina inkomster tillfälligt är lägre än kraven. Nedsättningen av inkomsterna ska bero på coronaviruspandemin och vara i högst sex månader.

Med detta vill vi säkerställa att undantagssituationer som orsakas av coronaviruset, såsom avbrott i din anställning, inte påverkar ditt boende i Finland. 

Avvikelse från försörjningskravet görs inte automatiskt för alla ansökningar om fortsatt tillstånd som lämnats i år. Migrationsverket kontrollerar huruvida din situation beror på coronaviruset. En nedsättning av inkomsterna anses vara tillfällig om den varar i högst sex månader. Undantaget gäller fram till 31.12.2020.

I största delen av uppehållstillstånden ingår en försörjningsförutsättning. Med försörjningsförutsättningen avses att du ska kunna försörja dig med egna medel i Finland under hela den tid som ditt uppehållstillstånd gäller. Till exempel gäller försörjningsförutsättningen för arbetstagare lön som erhålls för arbete. 

Arbetsmarknadsstöd tryggar försörjningen

Om du ansöker om fortsatt tillstånd med stöd av arbete och dina inkomster tillfälligt minskat på grund av coronaviruset, betraktas din försörjning undantagsvis som tryggad med arbetsmarknadsstödets bruttobelopp, det vill säga med 724 euro i månaden.

Bifoga följande bilagor till din ansökan: 

  • arbetsgivarens intyg över permittering eller uppsägning 
  • intyg över arbete som utförts under coronatiden i en bransch som har kritisk betydelse för försörjningsberedskapen eller arbetsmarknaden.

Familjer, studerande och forskare

Vi tar hänsyn till coronavirusets effekter också i tillstånd för familjemedlemmar, studerande och forskare. Om du blivit uppsagd eller permitterad eller om din arbetsmängd minskat på grund av coronaviruset kan det vara en grund för avvikelse från försörjningsförutsättningen. I fråga om familjetillstånd förutsätter en avvikelse att de inkomster som tryggat familjens försörjning tillfälligt nedsatts på grund av coronaviruset.

Bifoga arbetsgivarens intyg över permittering eller uppsägning till din ansökan.

Beviljande av fortsatt tillstånd på grund av studier förutsätter i allmänhet också att dina studier avancerat i tillräcklig omfattning. Vi kan dock avvika från förutsättningen om dina studier inte har avancerat på planerat sätt på grund av exceptionella omständigheter eller sjukdom som orsakats av coronaviruset.

Bifoga till din ansökan en utredning över varför dina studier inte avancerat på planerat sätt. Vid behov begär Migrationsverket ytterligare information av dig eller din läroanstalt. 

Fortsatt tillstånd beviljas för ett år

Vanligen kan fortsatt tillstånd beviljas för högst fyra år. Om vi avviker från försörjningsförutsättningarna eller anser att din försörjning tryggats med inkomster som är lägre än sedvanligt, beviljar vi dig fortsatt tillstånd för ett år.

Ytterligare information