Hoppa till innehåll

Effekterna av coronaviruset på kunder i Finland

 
På denna sida hittar du uppdaterade anvisningar om hur du kan lämna in din ansökan och uträtta ärenden vid Migrationsverkets serviceställen under coronaepidemin.
 
Anvisningar för dig som

Du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd eller fortsatt tillstånd 

 • Om ditt tillstånd snart ska gå ut, kan du lämna in din ansökan via vår e-tjänst Enter Finland. 
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd, måste du vara i Finland. Du kan inte ansöka om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd om du är utanför Finland.
 • Du måste styrka din identitet vid ett serviceställe inom tre månader från inlämningen av ansökan.

Många ärenden går att skötas på webben

De flesta ansökningar kan lämnas in i e-tjänsten Enter Finland på adressen enterfinland.fi. 
 • Enter Finland är det snabbaste och förmånligaste alternativet för att anhängiggöra en ansökan. 
 • Enter Finland handleder dig i att fylla i ansökan. 
 • Efter att du har betalat behandlingsavgiften kan du följa behandlingsskedet för din ansökan i Enter Finland. 
 • Du får ett intyg över inlämnad ansökan via Enter Finland.
Du kan använda Enter Finland även om du inte har nätbankskoder. Allt du behöver är en e-postadress.
 
Du kan boka en tid i vår tidsbokningstjänst. Nya tider blir lediga i tjänsten hela tiden. I första hand ska du själv boka en tid för styrkande av identitet. När du har bokat den, meddela oss via Enter Finland när din tid är. 
 
Om det inte finns lediga tider, kan du vänta och se efter om det finns lediga tider i tidsbokningstjänsten senare. Vid brådskande ärenden kan du besöka ett serviceställe och ta ett könummer. Könumren är avsedda endast för att lämna in ansökningar. 
 
Om du ansöker om fortsatt tillstånd och har använt stark autentisering på Enter Finland, behöver du inte besöka ett serviceställe i vissa fall. Du måste dock vara i Finland, eftersom du inte kan ansöka om fortsatt tillstånd om du är utanför Finland. Du kan använda stark autentisering i Enter Finland med nätbankskoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat. Tjänsten berättar om du behöver besöka ett serviceställe eller om den elektroniska identifieringen räcker. Om du behöver besöka ett serviceställe, boka en tid i vår tidsbokningstjänst. 
 
Du kan lämna in en ansökan om fortsatt tillstånd i Enter Finland även om du ansökte om det första uppehållstillståndet på papper.

Du söker finskt medborgarskap 

Fyll i ansökan i Enter Finland och boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe. 
 

Du måste styrka din identitet vid ett serviceställe inom tre månader från inlämningen av ansökan.

 

Lämna in din ansökan först när du uppfyller villkoren för naturalisation och du har de intyg som krävs, bland annat ett språkintyg.

Ditt uppehållstillstånd och pass ska vara giltiga även om din medborgarskapsansökan är anhängig.

Om du redan har ansökt om finskt medborgarskap, vänta på beslutet i lugn och ro. Behandlingen av ansökningar om medborgarskap är överbelastad. Läs mer i vårt kundmeddelande: Behandlingen av ansökningar om medborgarskap är överbelastad.

Besök Utbildningsstyrelsens webbplats för information om språkexamina

Mer information om ändringar i tidtabellerna för språkexamina hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Du har fått en begäran om komplettering 

I första hand ska du svara på en begäran om komplettering i Enter Finland. Om du inte har ansökt på webben, skicka ditt svar till oss enligt anvisningarna i begäran om komplettering.
 
Om du har fått en uppmaning att betala behandlingsavgiften, betala avgiften till Migrationsverkets konto FI86 1804 3000 0154 04 (Nordea). Uppge ditt kundnummer och namnet på det tillstånd som du söker i meddelandefältet. Skicka kvittot på den betalda avgiften per e-post till adressen hakemukset@migri.fi eller per post till Migrationsverket till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket. 
 

Du har sökt tillstånd utomlands, men kan inte resa för att hämta det

​Om du befinner dig i Finland av någon anledning och inte kan resa till landet där du har lämnat ansökan, kan du i undantagsfall få beslutet i Finland. Om ditt uppehållstillståndskort redan finns i beskickningen får du det när beskickningarna öppnas igen. 

Migrationsverket behöver en adress dit beslutet skickas. Kontakta Migrationsverket omedelbart när du vet din situation. 

Meddela din adress på samma sätt som om du svarade på begäran om komplettering.

Du kan inte hämta beslut eller uppehållstillståndskort vid Migrationsverkets serviceställe.

Asylsökande 

Du har sökt asyl i Finland

I Finland söks asyl personligen hos polisen eller gränskontrollmyndigheten. Du kan komma till Finland och lämna en asylansökan även under coronavirussituationen. En person som söker asyl släpps in i Finland. Meddela genast gränskontrollmyndigheten att du vill söka asyl.

Migrationsverket använder ofta videoförbindelse för att föra asylsamtal

För närvarande ordnar Migrationsverket asylsamtal som vanligt. Kom ändå ihåg att du inte kan delta i ett asylsamtal om du har symtom som tyder på coronaviruset eller om du har utsatts för coronaviruset. Av dessa skäl kan asylsamtal senareläggas oftare än vanligt. 

Asylsamtal förs via videoförbindelse så ofta som möjligt. Det innebär att du deltar i asylsamtalet i din förläggning eller förvarsenhet och Migrationsverkets tjänsteman befinner sig på Migrationsverket. Ibland förs asylsamtal så att du befinner dig på Migrationsverket men deltar i samtalet via videoförbindelse i ett annat rum än Migrationsverkets tjänsteman. Asylsamtalet kan också föras i ett rum där en genomskinlig skyddsvägg står mellan dig och Migrationsverkets tjänsteman.

Om du har ett asylsamtal på gång, bokar vi en tid åt dig och du får en kallelse till samtalet. I kallelsen anges exakt klockslag samt adress till platsen för samtalet.

Så här delges du beslutet

Om asylbeslutet kan skickas dig per post, och ingen tolk behöver reserveras för delgivningen, delges du beslutet endast per post som det normala förfarandet är. Beslutet skickas med mottagningsbevis.

Beslut på asylansökan delges allt oftare via videoförbindelse

Migrationsverket och förläggningen kommer överens om tidpunkten för tillfället då beslutet tolkas åt dig. En arbetstagare på förläggningen meddelar dig tidpunkten för när vi kontaktar dig.

När vi har fattat ett beslut för din asylansökan, bokar vi en tid för dig då du får höra beslutet.

 • Du får uppgiften om tidpunkten för tillfället av en anställd vid förläggningen.
 • Vi kontaktar dig via videoförbindelse vid den tidpunkt som förläggningen har meddelat dig. I undantagsfall kan vi också delge beslutet per telefon. Då ringer vi till förläggningen för att kontakta dig.
 • Till tillfället har reserverats en tolk som tolkar hela vår diskussion. Tolken tolkar per telefon eller via videoförbindelse.
 • Därefter delges du beslutet per post. Beslutet skickas med ett mottagningsbevis

Även minderåriga, asylsökande utan vårdnadshavare och deras företrädare delges beslutet på detta sätt.

Meddelande av beslutet per telefon eller via videoförbindelse påverkar inte den tid som du har på dig att överklaga beslutet. Besvärstiden räknas från den dag du har mottagit beslutet per post.

Den dag då brevet har överlämnats till mottagaren antecknas som delgivningsdatum även i beslut för barn utan vårdnadshavare. 

 • Om beslutet enbart skickas till företrädaren, räknas besvärstiden från den dag då brevet har överlämnats till företrädaren. 
 • Om beslutet skickas både till företrädaren och till barnet, räknas besvärstiden separat för båda. Besvärstiden börjar löpa för båda från den dag då brevet har överlämnats till mottagaren.

Meddelandet “Migrationsverket meddelar asylbeslut per telefon eller via videoförbindelse” finns på flera språk på webbsidan migri.fi/sv/broschyrer-och-publikationen.