Skip to Content

Är du i Finland därför att du inte kan resa till ditt hemland på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruspandemin? Du kan ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd

25.5.2020 11.02
Pressmeddelande

I vissa situationer kan du ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om du inte kan resa till ditt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruspandemin.

Ansök om ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruspandemin, om

  • polisen inte kan förlänga giltighetstiden för ditt visum.
  • din tid för visumfrihet har gått ut. 
  • giltighetstiden för ditt tidigare tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut och du saknar grund för ett fortsatt tillstånd.
  • du inte avser att stanna i Finland på någon annan grund, såsom arbete, studier eller familjeband.

Gör så här, om du ansöker om ett tillfälligt uppehållstillstånd:

  • Fyll i den pappersansökan som finns på vår webbplats (blanketten OLE_MUU).
  • Kontrollera på webbplatsen vilka bilagor som behövs för en ansökan. 
  • Skicka din ifyllda ansökan till oss. 

a. Boka en tid till Migrationsverkets serviceställe via vår tidsbokningstjänst (tjänstekategori: Uppehållstillstånd, tjänst: Annan grund) och ta med dig din ifyllda ansökan när du kommer till det avtalade mötet eller

b. skicka ansökan till oss per post eller e-post, varvid vi skickar dig en separat kallelse till identifiering på servicestället. 

Detta uppehållstillstånd kan inte sökas i webbtjänsten Enter Finland.

Avgiften för ansökan är 150 euro för en vuxen och 100 euro för ett barn. Priserna gäller endast tillfälliga uppehållstillstånd som ansöks på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruset.

Tillfälliga uppehållstillstånd som beviljas på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruset gäller fram till 31.10.2020. Ansökans datum för anhängiggörande påverkar inte giltighetstiden för uppehållstillståndet.

Följande skäl räcker inte ensamma som grund för beviljande av uppehållstillstånd:

  • Ekonomiska skäl, såsom högt pris för resan.
  • Avsaknad av direkt flyg eller annan direkt trafikförbindelse till hemlandet eller bosättningslandet.
  • Coronavirussituationen i hemlandet eller bosättningslandet är sämre än i Finland.

Vi återbetalar skillnaden till dig om du har betalat fullt pris för din ansökan 

Om du har ansökt om ett tillfälligt uppehållstillstånd på annan grund till följd av begränsningarna i anslutning till coronaviruset och du har betalat den normala avgiften för ansökan om uppehållstillstånd (första uppehållstillståndet för en vuxen 520 euro, fortsatt tillstånd för en vuxen 260 euro), skicka då en begäran om återbetalning till [email protected] Vi återbetalar skillnaden när vi har behandlat din begäran. Behandlingen av begäran har hopat sig, så vänta på att vi tar kontakt. 

Ytterligare information

Följ vår webbplats migri.fi/sv/coronaviruset. På webbplatsen hittar du aktuell information om hur coronasituationen inverkar på vår verksamhet samt frågor och svar. Vi meddelar genast om eventuella ändringar.

Om du befinner dig i Finland med ett giltigt visum, ska du kontakta polisen. Polisen svarar för förlängning av visum. Ytterligare information finns på polisens webbplats.

Kundmeddelande

Viimeisimmät